Neurologické oddelenie

Nemocnica Humenné

Návštevné hodiny

  • Pondelok 14:00 - 17:00
  • Utorok 14:00 - 17:00
  • Streda 14:00 - 17:00
  • Štvrtok 14:00 - 17:00
  • Piatok 14:00 - 17:00
  • Sobota 14:00 - 17:00
  • Nedeľa 14:00 - 17:00

Kontakt

Nemocničná 7, 066 01 HUMENNÉ

+421 (0) 5777 06 634

Oddelenie sa nachádza na 2. poschodí pavilón E (bývalá budova LDCH).

Neurologické oddelenie - primár: 057/7706 852
Neurologické oddelenie – vedúca sestra: 057/7706 634
Neurologické oddelenie - vyšetrovňa: 057/7706 627
Neurologické oddelenie - JIS: 057/7706 682

Emailová adresa: danica.gossanyiova@svetzdravia.com, valeria.melichova@svetzdravia.com

O oddelení

Neurologické oddelenie v Humennom poskytuje špecializovanú zdravotnú starostlivosť, lôžkovú, stacionárnu i ambulantnú, pre pacientov s ochoreniami nervového systému z okresov Humenné, Snina a Medzilaborce. Nachádza sa na 2. poschodí v pavilóne E (bývalá budova LDCH).

Oddelenie má lôžkovú a ambulantnú časť.

LIEČEBNÉ MOŽNOSTI/VÝKONY

Jednotka intenzívnej starostlivosti zabezpečuje starostlivosť o stavy bezprostredného ohrozenia života s rizikom zlyhania životne dôležitých funkcií. K dispozícii je monitorovacia a ďalšia prístrojová technika, ktorá umožňuje starostlivosť o túto kategóriu pacientov. Ide hlavne o náhle cievne mozgové príhody typu ischémie a krvácania do mozgu.

Od mája 2005 sme pripravení na modernú liečbu náhlych cievnych mozgových príhod ischemického typu metódou trombolýzy. Pre tento spôsob liečby sú vytvorené personálne, odborné a prístrojové podmienky za predpokladu jej aplikácie do 3 hodín od vzniku mozgovej príhody. V spolupráci so stanicami RZP, CT pracoviskom a ďalšími odbornými zložkami našej nemocnice sú vytvorené všetky predpoklady pre moderný a jedinečný spôsob liečby mozgových príhod.

Lekári neurologického oddelenia vykonávajú náročnú konziliárnu starostlivosť pre lôžkové oddelenia, najmä pre chirurgiu, OAIM, interné a ďalšie oddelenia nemocnice.

Nemocnica A. Leňa Humenné od 26.1.2009 rozšírila liečebné metódy v neurológii o liečbu ozónom – Ozónoterapiu, ktorá sa vykonáva na RTG pracovisku. Indikujúcim lekárom ozónovej terapie je neurológ.

POKYNY PRE HOSPITALIZOVANÝCH PACIENTOV

Poplatky za platené služby na oddelení sú vyberané v zmysle platného cenníka.

Personálne obsadenie

MUDr Gossányiová Danica Neurologické oddelenie, Nemocnica Humenné primár

MUDr. Harvila Matej Neurologické oddelenie, Nemocnica Humenné lekár

MUDr. Špontáková Marianna Neurologické oddelenie, Nemocnica Humenné lekár

MUDr. Ivanková Iveta Neurologické oddelenie, Nemocnica Humenné lekár

MUDr. Varjanová Oľga Neurologické oddelenie, Nemocnica Humenné lekár

MUDr. Balberčáková Zuzana Neurologické oddelenie, Nemocnica Humenné lekár

MUDr. Korchová Patrícia Neurologické oddelenie, Nemocnica Humenné lekár

Mgr. Perextová Adriana Neurologické oddelenie, Nemocnica Humenné poverená vedúca sestra

MUDr. Vargová Simona Neurologické oddelenie, Nemocnica Humenné