Klinická mikrobiológia

Nemocnica Topoľčany

Príjem materiálu

 • Pondelok 07:00 - 14:45
 • Utorok 07:00 - 14:45
 • Streda 07:00 - 14:45
 • Štvrtok 07:00 - 14:45
 • Piatok 07:00 - 14:45
 • Sobota 06:00 - 11:00
 • Nedeľa (sviatok) 06:00 - 10:00

Kontakt

Pavlovova 17
955 20 Topoľčany

038/5351 604/ 610

Oddelenie sa nachádza na 1.poschodí starého pavilónu.
Príjem materiálu je na prvom poschodí od RTG oddelenia.

O oddelení

Mikrobiologické oddelenie úzko spolupracuje s klinickými odbormi a svojimi výsledkami pomáha lekárom stanoviť správnu diagnózu a zvoliť najúčinnejší liečebný postup. Spracovávame a vyšetrujeme biologický materiál pacientov z nemocnice Topoľčany a z ambulancií spádového regiónu.

Mikrobiologické oddelenie diagnostikuje pôvodcov bakteriálnych, vírusových, mykotických a parazitárnych infekcií. Diagnostiku vykonávame priamu – kultivačný dôkaz, mikroskopia, dôkaz antigénu, a nepriamu – dôkaz tvorby protilátok.

PALETA VYŠETRENÍ

 • kultivačné vyšetrenie klinického materiálu – výtery (hrdlo, nos, rana, koža, výter z pošvy, cervixu a pod), moč, stolica, krv, likvor, spútum, punktát, exudát, laváž, sekrét, kanyly, redóny, drény, katétre a pod.
 • stanovenie testov citlivostí na relevantné antibiotiká, u hospitalizovaných pacientov stanovenie MIC (minimálnej inhibičnej koncentrácie).
 • kultivačné vyšetrenie na Mycoplasma hominis a Ureaplasma urealyticum
 • mikroskopické vyšetrenie likvoru, punktátov, materiálov pri podozrení na parazitózu
 • dôkaz antigénov pôvodcov ochorení zo stolice
  • rotavírus,
  • adenovírus,
  • norovírus,
  • Campylobacter sp.,
  • Helicobacter pylori,
  • Giardia intestinalis,
  • Clostridium difficile
 • dôkaz antigénov pôvodcov respiračných ochorení
  • RS vírus,
  • vírus chrípky,
  • adenovírus,
  • Streptococcus pyogenes,
 • dôkaz antigénov pôvodcov urogenitálnych ochorení
  • Chlamydia trachomatis,
 • nepriama diagnostika – dôkaz protilátok v sére:
  • syfilis (RPR, TPHA)
  • Borrrelia
  • CMV
  • EBV
  • Toxoplasma
  • Mycoplasma pneumoniae
  • Chlamydia pneumoniae
  • Chlamydia trachomatis
  • Helicobacter pylori
  • Yersinia enterocolitica

Pravidelnou súčasťou našej práce je stanovovanie prehľadov rezistencií voči antibiotikám pre jednotlivé oddelenia nemocnice, ako aj pre ambulantných lekárov.

Personálne oddelenie

RNDr. Zdena Kvaltýnová Klinická mikrobiológia, Nemocnica Topoľčany primár

Magdaléna Sušelková Klinická mikrobiológia, Nemocnica Topoľčany vedúca laborantka