Pediatrické oddelenie

Nemocnica Michalovce

Návštevné hodiny

 • Pondelok 15:00 - 18:00
 • Utorok 15:00 - 18:00
 • Streda 15:00 - 18:00
 • Štvrtok 15:00 - 18:00
 • Piatok 15:00 - 18:00
 • Sobota 15:00 - 18:00
 • Nedeľa 15:00 - 18:00

Kontakt

Špitálska ul.č.2, 071 01 Michalovce

+421 56 6416 660, 6416 659

Primár: +421 56 6416 665
Lekárska izba: +421 56 6416 664
Manažérka klastra: +421 56 6416 663
Vedúca sestra: +421 56 6416 663

Oddelenie sa nachádza na 1. poschodí Nemocnice novej generácie.

O oddelení

Oddelenie pediatrie poskytuje špecializovanú starostlivosť pacientom vo veku od 0 do 18 rokov života. Má 26 lôžok, izby sú jednoposteľové, s možnosťou hospitalizovania aj sprevádzajúcej osoby, dvojposteľové, a 2 izby sú trojposteľové. Časť izieb je nadštandardných, sú vybavené navyše mikrovlnou rúrou, rýchlovarnou kanvicou a chladničkou. Hospitalizácia sprevádzajúcej osoby v štandardnej izbe je pri deťoch do 1 roka bezplatná.

Súčasťou oddelenia je mliečna kuchynka, určená na prípravu umelej mliečnej výživy a príkrmov pre deti do 1 roka, herňa s TV, učebňa pre školopovinné deti, kde prebieha počas pracovných dní výučba s kvalifikovanou učiteľkou.

POSKYTOVANÉ SLUŽBY

Oddelenie poskytuje komplexnú ošetrovateľskú, diagnostickú i terapeutickú starostlivosť o pacientov vo všetkých medicínskych odboroch – detskej kardiológii, nefrológii, endokrinológii aj neurológii. V rámci centrálneho endoskopického pracoviska vyšetrujeme detských pacientov gastrofibroskopicky i rektoskopicky. Ročne je na oddelení hospitalizovaných okolo 1500 pacientov.

V ošetrovateľskej starostlivosti sa na oddelení využíva metóda Ošetrovateľského procesu, ktorý výrazne zlepšil cielenú starostlivosť o pacienta. Spolupracujeme s odborníkmi z oblasti detskej neurológie, dermatológie, alergológie, klinickej psychológie.

Detskí pacienti, ktorí vyžadujú intenzívnu zdravotnú starostlivosť sú hospitalizovaní na pediatrickej JISke, ktorá je súčasťou Klastra OAMIS a URGENT, kde sú pre detských pacientov 3 intenzívne lôžka s kvalifikovaným personálom.

Návštevné hodiny sú na oddelení denne od 15:00 do 18:00 hod., priamo na izbách pacientov. Informácie o zdravotnom stave službukonajúci lekári poskytnú denne, v čase od 15:00 do 16:00 hod.

Na oddelení poskytujeme komplexnú ošetrovateľskú, diagnostickú i terapeutickú starostlivosť o pacientov vo všetkých medicínskych odborov – detskej kardiológii, nefrológii, endokrinológii i gastroenterológii. V rámci centrálneho endoskopického pracoviska vyšetrujeme detských pacientov gastrofibroskopicky i rektoskopicky. Ročne hospitalizujeme na oddelení asi 1500 pacientov.

V ošetrovateľskej starostlivosti sme na oddelení pracujeme metódou Ošetrovateľského procesu, ktorý výrazne zlepšil cielenú starostlivosť o pacienta. Denne spolupracujeme s ostatnými odborníkmi v oblasti detskej neurológie, dermatológie, alergológie, s laboratóriami pri diagnostike podľa najnovších medicínskych postupov. Pri oddelení pracuje aj klinický psychológ.

Prosíme Vás, aby na nadštandard nevstupovali súčasne viac ako 2 osoby. Návštevy pre väčšie deti a doprovody mimo nadštandardu sú výlučne v návštevnej miestnosti pri ambulancii. Návštevy do 15 rokov majú vstup na oddelenie zakázaný! Súrodenci a priatelia nad 15 rokov môžu na oddelenie vstupovať iba v sprievode dospelej osoby. V ojedinelých prípadoch, ak to prevádzka dovoľuje, je možné dohodnúť si s ošetrujúcim lekárom i iný termín.

Informácie o zdravotnom stave  poskytujeme denne od 11.00 – 15.00. Telefonické informácie poskytujeme iba v prípade, že sa osobne dohodnete vopred. Sestry poskytujú informácie nesúvisiace so zdravotným stavom Vášho dieťaťa, to je v kompetencii lekára. Informácie poskytujeme iba jednému z rodičov alebo obom súčasne, ostatným informácie neposkytujeme.

ŠPECIALIZOVANÉ AMBULANCIE

Pediatrická ambulancia
Ambulancia pediatrickej endokrinológie
Pediatrická kardiologická ambulancia
Pediatrická nefrologická ambulancia
Pediatrická neurologická ambulancia
Pediatrická psychologická ambulancia

POKYNY PRE HOSPITALIZOVANÝCH PACIENTOV

Prosíme nezabudnite

 • preukaz poistenca
 • hygienické potreby- mydlo, zubnú pastu a kefku, hrebeň, uterák
 • denný odev môže mať dieťa vlastné, pyžamo poskytujeme – dohodnite sa s personálom oddelenia
 • školské potreby pre školopovinné deti

Prosíme nenechávajte svojim deťom

 • žiadne cennosti (šperky, neprimeranú finančnú hotovosť)
 • elektrické spotrebiče (predlžovacie šnúry, fén, varná kanvica…)
 • potraviny – hlavne tie, ktoré podliehajú skaze, pretože sú zdrojom infekcie, nie iba pre Vaše dieťa, ale aj okolie, okrem toho Vaše dieťa môže mať diétu, o ktorej Vás oboznámi ošetrujúca sestra
 • plyšové a iné hračky ohrozujúce bezpečnosť vášho dieťaťa a ostatných detí

Personálne oddelenie

MUDr. Jurečková Dana, PhD. Pediatrické oddelenie, Nemocnica Michalovce primár

MUDr. Čuchranová Eva Pediatrické oddelenie, Nemocnica Michalovce zástupca primára

MUDr. Borzová Lucia Pediatrické oddelenie, Nemocnica Michalovce lekár

MUDr. Dvořáková Patrícia Pediatrické oddelenie, Nemocnica Michalovce lekár

MUDr. Štefanková Renáta Pediatrické oddelenie, Nemocnica Michalovce lekár

MUDr. Golmicová Katarína Pediatrické oddelenie, Nemocnica Michalovce lekár

MUDr. Dzurová Veronika Pediatrické oddelenie, Nemocnica Michalovce lekár

MUDr. Martina Jelínková Pediatrické oddelenie, Nemocnica Michalovce lekár

MUDr. Feketeová Otília Pediatrické oddelenie, Nemocnica Michalovce lekár

MUDr. Obšatníková Patrícia Pediatrické oddelenie, Nemocnica Michalovce lekár

MUDr. Minčičová Katarína Pediatrické oddelenie, Nemocnica Michalovce lekár

MUDr. Štrbaňová Veronika Pediatrické oddelenie, Nemocnica Michalovce lekár

MUDr. Bálintová Mária Pediatrické oddelenie, Nemocnica Michalovce lekár

MUDr. Ondrušová Danica Pediatrické oddelenie, Nemocnica Michalovce lekár

Mgr. Uhrinová Eva Pediatrické oddelenie, Nemocnica Michalovce manažérka dennej zmeny

Mgr. Gajdošová Ľudmila Pediatrické oddelenie, Nemocnica Michalovce vedúca sestra klastra Žena a dieťa

PhDr. Cifruľaková Milena Pediatrické oddelenie, Nemocnica Michalovce manažérka klastra Žena a dieťa