Pediatrické oddelenie

Nemocnica Michalovce

Návštevné hodiny

 • Pondelok 15:00 - 18:00
 • Utorok 15:00 - 18:00
 • Streda 15:00 - 18:00
 • Štvrtok 15:00 - 18:00
 • Piatok 15:00 - 18:00
 • Sobota 15:00 - 18:00
 • Nedeľa 15:00 - 18:00

Kontakt

Špitálska ul.č.2, 071 01 Michalovce

+421 (0) 566416 660

Oddelenie pre bataľatá a väčšie deti: 056/ 6416 331
JIS: 056/ 6416 495
Primár: 056/ 6416 363
Lekárska izba: 056/ 6416 370
Vedúca sestra: 056/ 6416 283

Oddelenie sa nachádza v pavilóne B.

O oddelení

Poskytuje špecializovanú starostlivosť pacientom vo veku od 0 do 18 rokov života pre spádovú oblasť okresov Michalovce a Sobrance vo svojej lôžkovej i ambulantnej činnosti. Vykonáva činnosť na 40 lôžkach, ktoré sú rozdelené do 3 ošetrovacích jednotiek.

LIEČEBNÉ MOŽNOSTI/VÝKONY

Dojčenské oddelenie – pre deti do 1. roku života

Oddelenie dojčiat disponuje 25 lôžkami, na ktorých sú hospitalizovaní pediatrickí pacienti s ochoreniami detského veku s možnosťou doprovodu rodiča alebo inej osoby priamo na izbe. Na dojčenskom oddelení je možnosť ubytovania doprovodu v štandardných podmienkach – bezplatne, na jednej izbe, pri hospitalizácií deti, ktoré sú staršie ako 3 roky je zo zákona platba za dieťa – 3,32 Eur/deň.

K príprave umelej mliečnej výživy a príkrmov pre deti do l roka slúži mliečna kuchynka.

Súčasťou dojčenského oddelenia sú aj tri nadštandardné izby pre matku a dieťa. Tri izby  sú oproti bežnému štandardu vybavené nábytkom vyššieho štandardu,  televízormi, záclonami, postieľkami a prádlom vyššieho štandardu. V samostatnej miestnosti sa nachádza chladnička, mikrovlna rúra,  rýchlovarná kanvica.

Oddelenie pre batoľatá a väčšie deti

Táto časť oddelenia disponuje 12 lôžkami a v rámci tejto ošetrovacej jednotky máme vytvorenú pre deti herňu s Tv, učebňu základnej školy s kvalifikovanou učiteľkou. Vrámci medziodborovej spolupráce s chirurgickým oddelením hospitalizujeme deti do 3 rokov s úrazmi hlavy, popáleninami.

Súčasťou oddelenia je poisťovňou Dôvera, krásne vynovená, maľbami a hračkami skrášlená návštevná miestnosť, v ktorej sa hospitalizované deti môžu stretávať so svojimi blízkymi.

JIS

Poskytujeme neodkladnú intenzívnu starostlivosť, ventilačnú podporu, monitorovanie základných životných funkcií s kvalifikovaným a školeným personálom.

Na oddelení poskytujeme komplexnú ošetrovateľskú, diagnostickú i terapeutickú starostlivosť o pacientov vo všetkých medicínskych odborov – detskej kardiológii, nefrológii, endokrinológii i gastroenterológii. V rámci centrálneho endoskopického pracoviska vyšetrujeme detských pacientov gastrofibroskopicky i rektoskopicky. Ročne hospitalizujeme na oddelení asi 1500 pacientov.

V ošetrovateľskej starostlivosti sme na oddelení pracujeme metódou Ošetrovateľského procesu, ktorý výrazne zlepšil cielenú starostlivosť o pacienta. Denne spolupracujeme s ostatnými odborníkmi v oblasti detskej neurológie, dermatológie, alergológie, s laboratóriami pri diagnostike podľa najnovších medicínskych postupov. Pri oddelení pracuje aj klinický psychológ.

Prosíme Vás, aby na nadštandard nevstupovali súčasne viac ako 2 osoby. Návštevy pre väčšie deti a doprovody mimo nadštandardu sú výlučne v návštevnej miestnosti pri ambulancii. Návštevy do 15 rokov majú vstup na oddelenie zakázaný! Súrodenci a priatelia nad 15 rokov môžu na oddelenie vstupovať iba v sprievode dospelej osoby. V ojedinelých prípadoch, ak to prevádzka dovoľuje, je možné dohodnúť si s ošetrujúcim lekárom i iný termín.

Informácie o zdravotnom stave  poskytujeme denne od 11.00 – 15.00. Telefonické informácie poskytujeme iba v prípade, že sa osobne dohodnete vopred. Sestry poskytujú informácie nesúvisiace so zdravotným stavom Vášho dieťaťa, to je v kompetencii lekára. Informácie poskytujeme iba jednému z rodičov alebo obom súčasne, ostatným informácie neposkytujeme.

POKYNY PRE HOSPITALIZOVANÝCH PACIENTOV

Prosíme nezabudnite

 • preukaz poistenca na overenie poisťovne, rodného čísla a adresy
 • hygienické potreby/ mydlo, zubnú pastu a kefku, hrebeň,
 • uterák, denný odev môže mať dieťa vlastné, pyžamo poskytujeme – dohodnite sa však s personálom oddelenia, u nás majú deti k dispozícii stále čerstvý čaj
 • školské potreby

Prosíme nenechávajte svojim deťom

 • žiadne cennosti /šperky, neprimeranú finančnú hotovosť…/
 • elektrické spotrebiče / predlžovacie šnúry, fén, varná kanvica../ je to bezpečnostné a technické obmedzenie
 • potraviny – hlavne tie, ktoré podliehajú skaze, pretože sú zdrojom infekcie, nie iba pre Vaše ale aj okolie, okrem toho Vaše dieťa môže mať diétu, o ktorej Vás oboznámi ošetrujúca sestra,
 • plyšové a iné hračky ohrozujúce bezpečnosť Vášho dieťaťa a ostatných deti.

 

Personálne obsadenie

MUDr. Jurečková Dana Pediatrické oddelenie, Nemocnica Michalovce primár

MUDr. Čuchranová Eva Pediatrické oddelenie, Nemocnica Michalovce zástupca primára

MUDr. Oláhová Klára Pediatrické oddelenie, Nemocnica Michalovce lekár

MUDr. Štrbaňová Veronika Pediatrické oddelenie, Nemocnica Michalovce lekár

MUDr. Repková Katarína Pediatrické oddelenie, Nemocnica Michalovce lekár

MUDr. Ondrušová Danica Pediatrické oddelenie, Nemocnica Michalovce lekár

MUDr. Čornejová Michaela Pediatrické oddelenie, Nemocnica Michalovce lekár

MUDr. Méhešová Katarína Pediatrické oddelenie, Nemocnica Michalovce lekár

MUDr. Štefanková Renata Pediatrické oddelenie, Nemocnica Michalovce lekár

MUDr. Bálintová Mária Pediatrické oddelenie, Nemocnica Michalovce lekár

MUDr. Kaselyová Lenka Pediatrické oddelenie, Nemocnica Michalovce lekár

PhDr. Cifruľaková Milena Pediatrické oddelenie, Nemocnica Michalovce vedúca sestra