Pľúcne oddelenie

Nemocnica Trebišov

Návštevné hodiny

 • Pondelok 14:00 - 16:00
 • Utorok 14:00 - 16:00
 • Streda 14:00 - 16:00
 • Štvrtok 14:00 - 16:00
 • Piatok 14:00 - 16:00
 • Sobota 14:00 - 16:00
 • Nedeľa 14:00 - 16:00

Kontakt

SNP 1079/76, 075 01 Trebišov

+421 (0) 56/ 671 8564, 056/ 671 8575

O oddelení

Mimo uvedených návštevných hodín, v osobitných prípadoch, sa budeme snažiť vyhovieť Vašim individuálnym požiadavkám. Chodiaci pacienti môžu využívať na stretnutie s návštevami aj rozľahlý nemocničný park s lavičkami v areáli nemocnice.

POKYNY PRE HOSPITALIZOVANÝCH PACIENTOV

Čo potrebujete k hospitalizácii:

Preukaz poistenca, občiansky preukaz, v prípade plánovanej hospitalizácie odporúčanie na hospitalizáciu, osobné veci (pyžamo, domácu obuv, uterák, hygienické potreby).

 

 

Poďakovania

 • Dobrý deň.

  Dovoľte mi, pán primár, aby som sa Vám a celému kolektívu oddelenia, ktoré vediete, čo najsrdečnejšie a najúprimnejšie poďakoval za príkladnú starostlivosť o  záchranu môjho zdravia. Počínajúc prvotným vyšetrením po dovezení záchrannou službou, prijímajúcou lekárkou a liečbou na oddelení.

  Ďakujem všetkým čo i len otvorili dvere na izbe, kde ste ma liečili, a aj jediným slovom podporili. Prajem Vám všetkým veľa zdravia a síl v tejto ťažkej práci pri záchrane ľudských životov.

  Blížia sa Vianočné sviatky, prajem Vám všetkým príjemné prežitie týchto sviatkov v kruhu Vašich rodín.

  Váš pacient: Imrich Šaffo

Personálne oddelenie

MUDr. Ján Lešo Pľúcne oddelenie, Nemocnica Trebišov primár

MUDr. Eva Chovancová Pľúcne oddelenie, Nemocnica Trebišov lekár

MUDr. Csatlósová Zsófia Pľúcne oddelenie, Nemocnica Trebišov lekár

MUDr. Bercik Arpad Pľúcne oddelenie, Nemocnica Trebišov lekár

MUDr. Kočanová Ivana Pľúcne oddelenie, Nemocnica Trebišov lekár

MUDr. Polievková Radka Pľúcne oddelenie, Nemocnica Trebišov lekár

Mgr. Műlbauerová Mária Pľúcne oddelenie, Nemocnica Trebišov manažérka dennej zmeny