Neurologické oddelenie

Nemocnica Humenné

Návštevné hodiny

 • Pondelok 14:00 - 17:00
 • Utorok 14:00 - 17:00
 • Streda 14:00 - 17:00
 • Štvrtok 14:00 - 17:00
 • Piatok 14:00 - 17:00
 • Sobota 14:00 - 17:00
 • Nedeľa 14:00 - 17:00

Kontakt

Nemocničná 7, 066 01 HUMENNÉ

+421 (0) 57 770 6051

Oddelenie sa nachádza na 2. poschodí pavilón E (bývalá budova LDCH).

Neurologické oddelenie - primár: +421 (0) 57 770 6050
Neurologické oddelenie - vedúca sestra: +421 (0) 57 770 6051
Neurologické oddelenie - vyšetrovňa: +421 (0) 57 770 6055
Neurologické oddelenie - JIS: +421 (0) 57 770 6052

Emailová adresa: iveta.ivankova@svetzdravia.com, adriana.perextova@svetzdravia.com

O oddelení

Neurologické oddelenie v Humennom poskytuje špecializovanú zdravotnú starostlivosť, lôžkovú, stacionárnu i ambulantnú, pre pacientov s ochoreniami nervového systému z okresov Humenné, Snina a Medzilaborce. Nachádza sa na 2. poschodí v pavilóne E (bývalá budova LDCH).

Oddelenie má lôžkovú a ambulantnú časť.

LIEČEBNÉ MOŽNOSTI/VÝKONY

Jednotka intenzívnej starostlivosti zabezpečuje starostlivosť o stavy bezprostredného ohrozenia života s rizikom zlyhania životne dôležitých funkcií. K dispozícii je monitorovacia a ďalšia prístrojová technika, ktorá umožňuje starostlivosť o túto kategóriu pacientov. Ide hlavne o náhle cievne mozgové príhody typu ischémie a krvácania do mozgu.

Od mája 2005 sme pripravení na modernú liečbu náhlych cievnych mozgových príhod ischemického typu metódou trombolýzy. Pre tento spôsob liečby sú vytvorené personálne, odborné a prístrojové podmienky za predpokladu jej aplikácie do 3 hodín od vzniku mozgovej príhody. V spolupráci so stanicami RZP, CT pracoviskom a ďalšími odbornými zložkami našej nemocnice sú vytvorené všetky predpoklady pre moderný a jedinečný spôsob liečby mozgových príhod.

Lekári neurologického oddelenia vykonávajú náročnú konziliárnu starostlivosť pre lôžkové oddelenia, najmä pre chirurgiu, OAIM, interné a ďalšie oddelenia nemocnice.

Nemocnica A. Leňa Humenné od 26.1.2009 rozšírila liečebné metódy v neurológii o liečbu ozónom – Ozónoterapiu, ktorá sa vykonáva na RTG pracovisku. Indikujúcim lekárom ozónovej terapie je neurológ.

POKYNY PRE HOSPITALIZOVANÝCH PACIENTOV

Poplatky za platené služby na oddelení sú vyberané v zmysle platného cenníka.

Poďakovania

 • Touto cestou by som chcela vysloviť veľkú vďaku a uznanie všetkým zamestnancom neurologického oddelenia, kde som bola desať dní hospitalizovaná. Ďakujem im za dôstojný prístup, trpezlivosť a starostlivosť počas mojej liečby. Som presvedčená, že pocit bezpečia a spokojnosti v značnej miere prispieva k úspešnému zdraveniu pacientov. Vyjadrujem pochvalu a poďakovanie p. primárke, ktorá je veľmi operatívna, zaujíma sa o stav svojich pacientov. Takmer denne vykonáva vizitu, pacientov navštevuje aj mimo nej. Je veľmi pozorná, ústretová, chápavá a profesionálna. Vysoko hodnotím prácu zdravotných sestier. Sú to milé profesionálky, ktoré si vedia poradiť vo všetkom. Vidieť, že práca na tomto oddelení je dobre menežovaná. Je tam čistota ako na izbách, tak na toaletách a chodbách. Ďakujem všetkým na tomto oddelení za odborný prístup a ochotu pomôcť.

  Mgr. Ľuba Gramatová, Humenné

 • Vážená pani primárka, v mene našej dcérky Mgr. Elenky Buzinkaiovej Vám a celému kolektívu neurologického oddelenia chceme srdečne poďakovať.

  Vďační Ing. Ján a Mária Buzinkaiovi

Na stiahnutie

Poďakovania

 • Týmto by som sa rada poďakovala JIS Neurológii v Humennom za ukážkovú starostlivosť o môjho otca Michala Stemnického.
  Chcem sa poďakovať pani primárke a pani doktorke Ivankovej, za ich odborný a ľudský prístup, za ich snahu, spraviť preňho všetko čo je lekársky možné.
  Sestričkám a celému personálu ďakujem za starostlivosť, opateru a za dobré slovo ktoré nestojí nič, ale je na nezaplatenie.

  Ďakujem
  Stemnická

Personálne oddelenie

MUDr. Ivanková Iveta Neurologické oddelenie, Nemocnica Humenné primár

MUDr. Harvila Matej Neurologické oddelenie, Nemocnica Humenné lekár

MUDr. Špontáková Marianna Neurologické oddelenie, Nemocnica Humenné lekár

MUDr. Varjanová Oľga Neurologické oddelenie, Nemocnica Humenné lekár

MUDr. Balberčáková Zuzana Neurologické oddelenie, Nemocnica Humenné lekár

MUDr. Gossányiová Danica Neurologické oddelenie, Nemocnica Humenné Neurológ lekár

MUDr. Korchová Patrícia Neurologické oddelenie, Nemocnica Humenné lekár

Mgr. Perextová Adriana Neurologické oddelenie, Nemocnica Humenné vedúca sestra

MUDr. Vargová Simona Neurologické oddelenie, Nemocnica Humenné

Rekonštruujeme pre VÁS