Interné oddelenie

Nemocnica Humenné

Návštevné hodiny

 • Pondelok 14:00 - 17:00
 • Utorok 14:00 - 17:00
 • Streda 14:00 - 17:00
 • Štvrtok 14:00 - 17:00
 • Piatok 14:00 - 17:00
 • Sobota 14:00 - 17:00
 • Nedeľa 14:00 - 17:00

Kontakt

Nemocničná 7, 066 01 HUMENNÉ

+421 (0) 57 770 6258

Oddelenie sa nachádza na 1. a 3. poschodí  pavilón E (bývalá budova LDCH).

Interné oddelenie - primár: +421 (0) 57 770 6235
Interné oddelenie – vedúca sestra: +421 (0) 57 770 6258
Interné oddelenie – vyšetrovňa 1.poschodie: +421 (0) 57 770 6361
Interné oddelenie – vyšetrovňa 3.poschodie: +421 (0) 57 770 6236
Interné oddelenie - JIS: +421 (0) 57 770 6264

Emailová adresa: dusana.zincakova@svetzdravia.com, anna.lukacova@svetzdravia.com

O Internom oddelení

Interné oddelenie je súčasťou Klastra vnútorného lekárstva a neurológie a jis v Humenskej nemocnici,  poskytuje komplexnú odbornú liečebno-preventívnu starostlivosť v rozsahu stanovenom v koncepcii odboru. Vnútorné lekárstvo je základný odbor klinickej medicíny, ktorý zovšeobecňovaním poznatkov ostatných medicínskych odborov zaisťuje koordináciu a integráciu v poskytovaní liečebnej a preventívnej starostlivosti.

Náplňou odboru je prevencia, vyhľadávanie, diagnostika, liečba, prognostická stratifikácia a sústavné vzdelávanie v oblasti chorôb vnútorných orgánov.

Prevádzka je organizovaná tak, aby všetky služby lekárov i ostatných zdravotných pracovníkov sa navzájom doplňovali, mali plynulú nadväznosť a zabezpečovali chorým účinnú diferencovanú  starostlivosť podľa ich zdravotného stavu.

Liečebné možnosti/výkony

Interné oddelenie poskytuje dif. dg. a liečbu interných ochorení, onkologických pacientov, pacientov s pľúcnymi ochoreniami za súčinnosti ambulantných pneumológov, onkológov a infektológov. Poskytuje intenzívnu starostlivosť na 5 lôžkach JIS, vrátane monitoringu vitálnych funkcií, EIT, echokg, Holter,  monitoring EKG, bicyklová záťažová ergometria, disponuje novým prístrojom na dočasnú pľúcnu ventiláciu.

Oddelenie po zrušení interného oddelenia v Medzilaborciach poskytuje v rámci lôžkových možností lekársku starostlivosť pre pacientov z tohto, ale aj iných regiónov, spolupracuje u polymorbidných a akútnych ochoreniach aj so zariadeniami DSS.

K internému oddeleniu patria 3 ambulancie:
Gastroenterologická – MUDr. Blaha Pavol,
Interná ambulancia – MUDr. Havlírová Blažena,
Diabetologická ambulancia – MUDr. Duraníková Oľga.

Gastroenterologická ambulancia poskytuje endoskopické metódy horného i dolného GITu, PEG, ambulantné ošetrovanie pacientov, punkciu pečene, kompletné labor. vyš. a ich hodnotenie v zmysle dif. dg GE ochorení, resp onkolog. dif. dg v súčinnosti s interným odd. Poskytuje urgentné endoskop. zákroky pri akútnych stavoch, hlavne krvácivých – ligáciu varixov, vredov, opichy, zavádzania PEG, resp Sengstakenovej – Blackemorovej sondy.

Mimo uvedených hodín po dohode s ošetrujúcim personálom.

 

Praktické informácie pre pacientov

POKYNY PRE HOSPITALIZOVANÝCH PACIENTOV – Všeobecné pokyny k hospitalizácii

Poplatky za platené služby na oddelení sú vyberané v zmysle platného cenníka.

Na stiahnutie

Poďakovania

 • Vážený pán riaditeľ,

  v dňoch 13. 5. 2020 – 21. 5. 2020 som bol hospitalizovaný na internom oddelení Vašej nemocnice. Aj keď samotnej hospitalizácii predchádzal pomerne dlhší čas, nakoľko prebiehala rekonštrukcia interného oddelenia a pozdnejšie sa pridala aj pandémia COVID-19. Aj keď to bolo v období pandémie COVID-19, čo bolo veľkou skúškou nie len pre zdravotný systém, ale aj pre všetkých pracovníkov zdravotnej inštitúcie ako aj samotných pacientov.

  Hneď na začiatku som bol výsostnej spokojný s prístupom všetkých Vašich zdravotníkov ku všetkým pacientom. Ich milý, láskavý a ľudský prístup pomáha nielen k spokojnosti pacientov, ale určite aj k ich samotnej liečbe.

  Prostredníctvom Vás, vážený pán riaditeľ, chcem vysloviť poďakovanie všetkým pracovníkom interného oddelenia. Či už pomocnému personálu, sanitárkam, zdravotným sestrám a ošetrujúcim lekárom za ich nezištnú starostlivosť nielen mne, ale aj ostatným pacientom.

  Osobitne sa chcem poďakovať za návrh a posun mojej liečby  na VUSCH KE – MUDr. Križanovi, MUDr. Čižmárovej, MUDr. Ivaničkovej, MUDr. Bodovej, ale hlavne MUDr. Žinčákovej, primárke interného oddelenia, pod vedením ktorej tento skvelý tím pracuje.

  Ešte raz Vám v závere všetkým vyslovujem úprimnú vďaku za Vašu prácu a poslanie a prajem pevné zdravie, rodinnú pohodu a veľa osobných a pracovných úspechov.

  S pozdravom Váš pacient

  Turik Jozef

 • Chcela by som vysloviť poďakovanie za profesionálny a zodpovedný prístup a opateru praktickej sestry Béatky Ivanovej, s ktorým sa človek nestretá každý deň, prajem jej veľa úspešných rokov pri pomoci chorým, ako aj dobre vzťahy v kolektíve vo Vašom zdravotníckom zariadení.

  Ostávam s pozdravom Mária Kukoľová a k tomu sa pripájajú aj sestričky: Lukačova, Sovičova, Karbalová

 • Na základe minulej hospitalizácie našej ťažko chorej mamky Moniky Kopačovej na internom oddelení na JISke, sme sa rozhodli poslať poďakovanie vedeniu nemocnice.

  Boli sme veľmi milo prekvapení a spokojní s odbornosťou, ale aj ľudskosťou pani primárky MUDr. Dušany Žinčákovej, ale aj lekárov a v neposlednom rade sestier a sanitárok.

  Týmto by sme sa chceli veľmi pekne poďakovať a pochváliť kolektív na Internom oddelení – JIS.

  Špeciálne MUDr. Butkovskému a MUDr. Ivaničkovej pod vedením pani primárky MUDr. Žinčákovej za úžasný prístup k našej ťažko chorej mamke Monike Kopačovej. Mamka bola hospitalizovaná a nie prvý krát v nemocnici, a tento ich prístup a pomoc bola neoceniteľná. My im zo srdca ďakujeme a želáme im, aby ich práca bola odmenená aj vedením nemocnice. Prajeme veľa ďalších úspechov pri ich ťažkej práci.

  Dcéry Mgr. Marianna Peštová a Mgr. Lenka Dvorská

Personálne oddelenie

MUDr. Žinčáková Dušana Interné oddelenie, Nemocnica Humenné Všeobecný lekár primár

MUDr. Ivaničková Ivana Interné oddelenie, Nemocnica Humenné zástupca primára

MUDr. Čižmárová Michaela Interné oddelenie, Nemocnica Humenné lekár

MUDr. Dominika Gardošová Interné oddelenie, Nemocnica Humenné lekár

MUDr. Bodová Adriána Interné oddelenie, Nemocnica Humenné lekár

MUDr. Ivanco Milan Interné oddelenie, Nemocnica Humenné lekár

MUDr. Štefančíková Jana Interné oddelenie, Nemocnica Humenné lekár

MUDr. Hricigová Mária Interné oddelenie, Nemocnica Humenné lekár

MUDr. Urbánová Eva Interné oddelenie, Nemocnica Humenné lekár

MUDr. Križan Jozef Interné oddelenie, Nemocnica Humenné lekár

MUDr. Humeníková Ivana Interné oddelenie, Nemocnica Humenné lekár

MUDr. Havlírová Blažena Interné oddelenie, Nemocnica Humenné lekár

MUDr. Ficko Lukáš Interné oddelenie, Nemocnica Humenné lekár

MUDr. Basošová Valéria Interné oddelenie, Nemocnica Humenné lekár

MUDr. Duraníková Oľga Interné oddelenie, Nemocnica Humenné lekár

MUDr. Butkovský Adam Interné oddelenie, Nemocnica Humenné lekár

Mgr. Anna Lukáčová Interné oddelenie, Nemocnica Humenné vedúca sestra

Rekonštruujeme pre VÁS