Interné oddelenie

Nemocnica Humenné

Návštevné hodiny

 • Pondelok 14:00 - 17:00
 • Utorok 14:00 - 17:00
 • Streda 14:00 - 17:00
 • Štvrtok 14:00 - 17:00
 • Piatok 14:00 - 17:00
 • Sobota 14:00 - 17:00
 • Nedeľa 14:00 - 17:00

Kontakt

Nemocničná 7, 066 01 HUMENNÉ

+421 (0) 57 770 6258

Oddelenie sa nachádza na 1. a 3. poschodí  pavilón E (bývalá budova LDCH).

Interné oddelenie - primár: +421 (0) 57 770 6235
Interné oddelenie – vedúca sestra: +421 (0) 57 770 6258
Interné oddelenie – vyšetrovňa 1.poschodie: +421 (0) 57 770 6361
Interné oddelenie – vyšetrovňa 3.poschodie: +421 (0) 57 770 6236
Interné oddelenie - JIS: +421 (0) 57 770 6264

Emailová adresa: dusana.zincakova@svetzdravia.com, anna.lukacova@svetzdravia.com

O Internom oddelení

Interné oddelenie je súčasťou Klastra vnútorného lekárstva a neurológie a jis v Humenskej nemocnici,  poskytuje komplexnú odbornú liečebno-preventívnu starostlivosť v rozsahu stanovenom v koncepcii odboru. Vnútorné lekárstvo je základný odbor klinickej medicíny, ktorý zovšeobecňovaním poznatkov ostatných medicínskych odborov zaisťuje koordináciu a integráciu v poskytovaní liečebnej a preventívnej starostlivosti.

Náplňou odboru je prevencia, vyhľadávanie, diagnostika, liečba, prognostická stratifikácia a sústavné vzdelávanie v oblasti chorôb vnútorných orgánov.

Prevádzka je organizovaná tak, aby všetky služby lekárov i ostatných zdravotných pracovníkov sa navzájom doplňovali, mali plynulú nadväznosť a zabezpečovali chorým účinnú diferencovanú  starostlivosť podľa ich zdravotného stavu.

Liečebné možnosti/výkony

Interné oddelenie poskytuje dif. dg. a liečbu interných ochorení, onkologických pacientov, pacientov s pľúcnymi ochoreniami za súčinnosti ambulantných pneumológov, onkológov a infektológov. Poskytuje intenzívnu starostlivosť na 5 lôžkach JIS, vrátane monitoringu vitálnych funkcií, EIT, echokg, Holter,  monitoring EKG, bicyklová záťažová ergometria, disponuje novým prístrojom na dočasnú pľúcnu ventiláciu.

Oddelenie po zrušení interného oddelenia v Medzilaborciach poskytuje v rámci lôžkových možností lekársku starostlivosť pre pacientov z tohto, ale aj iných regiónov, spolupracuje u polymorbidných a akútnych ochoreniach aj so zariadeniami DSS.

K internému oddeleniu patria 3 ambulancie:
Gastroenterologická – MUDr. Blaha Pavol,
Interná ambulancia – MUDr. Havlírová Blažena,
Diabetologická ambulancia – MUDr. Duraníková Oľga.

Gastroenterologická ambulancia poskytuje endoskopické metódy horného i dolného GITu, PEG, ambulantné ošetrovanie pacientov, punkciu pečene, kompletné labor. vyš. a ich hodnotenie v zmysle dif. dg GE ochorení, resp onkolog. dif. dg v súčinnosti s interným odd. Poskytuje urgentné endoskop. zákroky pri akútnych stavoch, hlavne krvácivých – ligáciu varixov, vredov, opichy, zavádzania PEG, resp Sengstakenovej – Blackemorovej sondy.

Mimo uvedených hodín po dohode s ošetrujúcim personálom.

Praktické informácie pre pacientov

POKYNY PRE HOSPITALIZOVANÝCH PACIENTOV – Všeobecné pokyny k hospitalizácii

Poplatky za platené služby na oddelení sú vyberané v zmysle platného cenníka.

Na stiahnutie

Poďakovania

 • Týmto chcem veľmi pekne poďakovať pani doktorke MUDr. Hulíkovej, že sa o mňa starala počas mojej hospitalizácie v termíne od 08.11.2022 do 14.11.2022 na internom oddelení. Aj napriek tomu, že ma lekárka nepoznala, bola veľmi ochotná a milá. Už pri príjme o mňa prejavila empatický záujem, okamžite konzultovala môj zdravotný stav s MUDr. Drabom v Michalovciach a spoločne mi tak pomohli. Ešte raz veľmi pekne ďakujem!

  S pozdravom

  Anna Lovecká

 • Touto cestou by som sa chcel z celého srdca úprimne poďakovať a vyjadriť hlbokú úctu, obdiv a vďaku celému kolektívu na urgentnom príjme (lekári, sestričky) a hlavne na internom oddelení (bývalá budova LDCH, 3. poschodie) v Humennom pani primárke interného oddelenia MUDr. Dušane Žinčákovej, ošetrujúcej lekárke MUDr. Dominike Gardošovej, ošetrujúcemu lekárovi MUDr. Lukášovi Fickovi a v neposlednom rade všetkým sestričkám a celému personálu za perfektný prístup, ľudskosť a dobrú náladu počas mojej hospitalizácie.
  Oceňujem starostlivosť celého kolektívu sestričiek a ostatných pracovníkov nemocnice.
  Sú to vzácni ľudia.

  ĎAKUJEM.

  S úctou
  Pavol Bačovčin

 • Vážený pán riaditeľ,

  dovoľte mi osloviť Vás touto cestou s cieľom vysloviť veľké poďakovanie a vyjadriť neskutočný obdiv jednej z vašich úžasných primárok, a to konkrétne pani primárke interného oddelenia Nemocnice v Humennom, MUDr. Dušane Žinčákovej. Moje poďakovanie taktiež patrí aj celému personálu interného oddelenia, a teda každej jednej p. sestričke, p. sanitárke či p. upratovačke, ktoré sa o mňa celú dobu mojej hospitalizácie príkladne starali, komunikovali so mnou s úsmevom na tvári a tým pádom mi spríjemnili moju hospitalizáciu a nie úplne ľahký zdravotný stav.

  ďakovný list_Ing. Ján Sarka

 • Vážená námestníčka pre ošetrovateľskú starostlivosť Mgr. Lenka Mrázová,

  touto cestou by sme sa chceli veľmi pekne poďakovať všetkým sestrám a sanitárkam, ktoré sa starali o našu imobilnú mamku Máriu Chovancovú počas jej hospitalizácie na internom oddelení na 5. poschodí od 14.08.2021 do 17.08.2021.

  Ešte raz im vyslovujeme úprimnú vďaku za ich prácu a ich ochotný a láskavý prístup.

  S pozdravom, rodina Petrová.

 • Touto cestou chcem vyjadriť poďakovanie MUDr. Tkáčovej a sestre Gnipovej za ľudský prístup a včasnú pomoc pri liečbe našej rodiny na ochorenie Covid-19.

  Zároveň chcem pekne poďakovať primárke MUDr. Žinčákovej a kolektívu interného oddelenia za špecializovanú starostlivosť, rýchlu pomoc a opateru počas mojej hospitalizácie na internom oddelení.

  V ťažkej chorobe, ich láskavý a ochotný prístup a povzbudivé slová mi dodávali silu do úspešného boja s chorobou.

  S veľkou vďakou a želaním pevného zdravia a trpezlivosť všetkým zdravotníkom praje pacientka

  Irena Banková s rodinou.

 • Vážený pán riaditeľ, Vážená pani Primárka, Vážené pani lekárki a páni lekári, a Vážený zdravotný personál Nemocnice Svet Zdravia Humenné,

  Dovoľte Nám, aby sme Vám touto cestou odovzdali naše úprimné poďakovanie za starostlivosť o nášho otca Romana W., ktorý bol začiatkom Mája 2021 hospitalizovaný na oddelení JIS – Svet Zdravia Humenné, a o dva týždne neskôr prevezený na Covidové Oddelenie – Svet Zdravia Humenné.

  Náš otec bol nanajvýš spokojný a vďačný za profesionálny, ľudský, ochotný a milý prístup celého Vášho zdravotného personálu, ktorý vydal maximálne úsilie v boji o jeho život. Podľa jeho slov, ste boli pre neho jeho strážni anjeli, ktorí ho „vytiahli von z toho najhoršieho“…

  Tieto štyri najťažšie týždne v jeho živote, by náš otec bez Vašej pomoci určite neprežil, a my sme Vám za to sme nesmierne vďační. Kiežby bol prístup k pacientom na celom území Slovenska taký, ako vo Vašej Nemocnici. Jednoducho povedané, ste profesionáli, ktorí nasadzujú v tejto ťažkej pandemickej situácii vlastné životy a zdravie, v snahe pomôcť druhým.

  Naša úcta a veľké ĎAKUJEM patrí menovite pani primárke Mudr. Žinčákovej Dušane, MUDr. Ivaničkovej Ivane, MUDr. Križanovi Jozefovi, MUDr. Bučkovi Branislavovi, MUDr. Havrilovi Matejovi, MUDr. Šedovi Petrovi, MUDr. Dutkovi Branislavovi, MUDr. Ficovi Lukášovi a samozrejme aj všetkým zravotným sestrám a personálu Vašej Nemocnice.

  Želáme Vám veľa zdravia, radosti z práce, pokoja v rodine a pevne veríme, že sa čoskoro dostane aj Vám reálneho spoločenského ohodnotenia.

  S pozdravom

  rodina Winterová

 • Vážený pán riaditeľ,
  touto cestou mi dovoľte vysloviť VEĽKÉ poďakovanie pani primárke interného oddelenia Nemocnice v Humennom MUDr. Dušane Žinčákovej, ako aj personálu tohto oddelenia, ktorí sa podieľali na poskytovaní zdravotnej starostlivosti môjmu manželovi, ktorý ochorel na COVID 19.
  Môj manžel bol začiatkom februára 2021 prevezený z Nemocnice v Snine do Nemocnice v Humennom v kritickom stave s podozrením aj na neurologické ťažkosti. Ja a moja dcéra sme nevedeli, vzhľadom na jeho vážny stav, či ho ešte vôbec niekedy uvidíme (najmä prvé dva dni, keď manžel nebol schopný riadne vnímať podnety a komunikovať s okolím), ale len vďaka pohotovosti, odbornosti a prístupu pani primárky MUDr. Žinčákovej a jej personálu, bola u môjho manžela doslova v poslednej chvíli zahájená adekvátna liečba. Aj napriek tomu, že môj manžel mal pred sebou dlhé týždne liečby, a ja a ani dcéra sme za ním osobne nemohli prísť kvôli zákazu návštev v nemocniciach, vedela som, že môj manžel je pod neustálym dohľadom, dostáva sa mu potrebná zdravotná starostlivosť, ľudský prístup, ktorý sme videli nielen v komunikácii s mojím manželom ako pacientom, ale aj v prístupe pani primárky a jej personálu pri podávaní informácií o jeho zdravotnom stave, a osobitne oceňujem, že akonáhle bol môj manžel pri vedomí, umožnili mi s ním okamžite komunikáciu cez jeho mobilný telefón. Stanovená komplexná liečba u môjho manžela, ako aj odborný a empatický prístup k nemu ako pacientovi, je podľa môjho názoru, najmä výsledkom vysoko profesionálneho lekárskeho prístupu, ako aj manažérskych schopností pani primárky, pod vedením ktorej jej personál funguje takmer nepretržite a na naozaj vysokej úrovni, a to s jediným cieľom – poskytnúť každému pacientovi maximálnu a čo najkvalitnejšiu zdravotnú starostlivosť. Práve iba vďaka týmto schopnostiam pani primárky, toto oddelenie môže
  dosahovať takú vysokú kvalitu poskytovania zdravotnej starostlivosti pacientovi a môže naďalej napredovať, a zároveň zvládať nápory pacientov v tomto neľahkom „covidovom“ období.
  Môžem skonštatovať, že z uvedených dôvodov je pani primárka, odôvodnene tou najsprávnejšou vedúcou osobnosťou na internom oddelení v Nemocnici v Humennom a že v tejto pozícií aj dlho ostane, nakoľko najmä vďaka nej, sa stav môjho manžela podarilo stabilizovať a upraviť do takej miery, že je momentálne v domácej liecbe a zotavuje sa.

  S pozdravom, PhDr. Emília Bejdová

 • Vážený pán riaditeľ,

  v dňoch 13. 5. 2020 – 21. 5. 2020 som bol hospitalizovaný na internom oddelení Vašej nemocnice. Aj keď samotnej hospitalizácii predchádzal pomerne dlhší čas, nakoľko prebiehala rekonštrukcia interného oddelenia a pozdnejšie sa pridala aj pandémia COVID-19. Aj keď to bolo v období pandémie COVID-19, čo bolo veľkou skúškou nie len pre zdravotný systém, ale aj pre všetkých pracovníkov zdravotnej inštitúcie ako aj samotných pacientov.

  Hneď na začiatku som bol výsostnej spokojný s prístupom všetkých Vašich zdravotníkov ku všetkým pacientom. Ich milý, láskavý a ľudský prístup pomáha nielen k spokojnosti pacientov, ale určite aj k ich samotnej liečbe.

  Prostredníctvom Vás, vážený pán riaditeľ, chcem vysloviť poďakovanie všetkým pracovníkom interného oddelenia. Či už pomocnému personálu, sanitárkam, zdravotným sestrám a ošetrujúcim lekárom za ich nezištnú starostlivosť nielen mne, ale aj ostatným pacientom.

  Osobitne sa chcem poďakovať za návrh a posun mojej liečby  na VUSCH KE – MUDr. Križanovi, MUDr. Čižmárovej, MUDr. Ivaničkovej, MUDr. Bodovej, ale hlavne MUDr. Žinčákovej, primárke interného oddelenia, pod vedením ktorej tento skvelý tím pracuje.

  Ešte raz Vám v závere všetkým vyslovujem úprimnú vďaku za Vašu prácu a poslanie a prajem pevné zdravie, rodinnú pohodu a veľa osobných a pracovných úspechov.

  S pozdravom Váš pacient

  Turik Jozef

 • Chcela by som vysloviť poďakovanie za profesionálny a zodpovedný prístup a opateru praktickej sestry Béatky Ivanovej, s ktorým sa človek nestretá každý deň, prajem jej veľa úspešných rokov pri pomoci chorým, ako aj dobre vzťahy v kolektíve vo Vašom zdravotníckom zariadení.

  Ostávam s pozdravom Mária Kukoľová a k tomu sa pripájajú aj sestričky: Lukačova, Sovičova, Karbalová

 • Na základe minulej hospitalizácie našej ťažko chorej mamky Moniky Kopačovej na internom oddelení na JISke, sme sa rozhodli poslať poďakovanie vedeniu nemocnice.

  Boli sme veľmi milo prekvapení a spokojní s odbornosťou, ale aj ľudskosťou pani primárky MUDr. Dušany Žinčákovej, ale aj lekárov a v neposlednom rade sestier a sanitárok.

  Týmto by sme sa chceli veľmi pekne poďakovať a pochváliť kolektív na Internom oddelení – JIS.

  Špeciálne MUDr. Butkovskému a MUDr. Ivaničkovej pod vedením pani primárky MUDr. Žinčákovej za úžasný prístup k našej ťažko chorej mamke Monike Kopačovej. Mamka bola hospitalizovaná a nie prvý krát v nemocnici, a tento ich prístup a pomoc bola neoceniteľná. My im zo srdca ďakujeme a želáme im, aby ich práca bola odmenená aj vedením nemocnice. Prajeme veľa ďalších úspechov pri ich ťažkej práci.

  Dcéry Mgr. Marianna Peštová a Mgr. Lenka Dvorská

Personálne oddelenie

MUDr. Žinčáková Dušana Interné oddelenie, Nemocnica Humenné Všeobecný lekár primár

MUDr. Ivaničková Ivana Interné oddelenie, Nemocnica Humenné zástupca primára

MUDr. Stanislav Serenčko Interné oddelenie, Nemocnica Humenné lekár

MUDr. Gima Štefan Interné oddelenie, Nemocnica Humenné lekár

MUDr. Macko Marián Interné oddelenie, Nemocnica Humenné lekár

MUDr. Hriňáková Kristína Interné oddelenie, Nemocnica Humenné lekár

MUDr. Topľanská Anna Interné oddelenie, Nemocnica Humenné lekár

MUDr. Hulíková Katarína Interné oddelenie, Nemocnica Humenné lekár

MUDr. Hreško Peter Interné oddelenie, Nemocnica Humenné lekár

MUDr. Čižmárová Michaela Interné oddelenie, Nemocnica Humenné lekár

MUDr. Dominika Gardošová Interné oddelenie, Nemocnica Humenné lekár

MUDr. Bodová Adriána Interné oddelenie, Nemocnica Humenné lekár

MUDr. Ivanco Milan Interné oddelenie, Nemocnica Humenné lekár

MUDr. Štefančíková Jana Interné oddelenie, Nemocnica Humenné lekár

MUDr. Kováčová Hricigová Mária Interné oddelenie, Nemocnica Humenné lekár

MUDr. Urbánová Eva Interné oddelenie, Nemocnica Humenné lekár

MUDr. Humeníková Ivana Interné oddelenie, Nemocnica Humenné lekár

MUDr. Križan Jozef Interné oddelenie, Nemocnica Humenné lekár

MUDr. Duraníková Oľga Interné oddelenie, Nemocnica Humenné lekár

Mgr. Anna Lukáčová Interné oddelenie, Nemocnica Humenné vedúca sestra

Rekonštruujeme pre VÁS