URGENT

Nemocnica Michalovce

„Vaše zdravie a spokojnosť na našom oddelení sú pre nás prioritou“
MUDr. Miriam Bodo Bartošová (primárka URGENTU)

Kontakt

Špitálska ul.č.2, 071 01 Michalovce

+421 (0) 566416 603

Chirurgická ambulancia 1: +421 56 641 6605
Chirurgická ambulancia 2: +421 56 641 6606
Jednotka neodkladnej úrazovej starostlivosti: +421 56 641 6600
Službukonajúci lekár: +421 56 641 6611, +421 56 641 6613
Primár URGENTU: +421 56 641 6612
Manažér klastra OAMIS a URGENT: +421 56 641 6621
Všetky e-mailové adresy majú formát: meno.priezvisko@svetzdravia.com

Klaster OAMIS a URGENT sa nachádza na prízemí Nemocnice novej generácie.

URGENT NOVEJ GENERÁCIE

  • Nepretržitá zdravotná starostlivosť 24/7

  • Erudovaný tím lekárov a sestier

  • Komplexná starostlivosť viacerých medicínskych odborov

  • Nadštandardné prístrojové vybavenie

  • Triedenie pacientov podľa závažnosti stavu

O oddelení

Urgentný príjem našej nemocnice poskytuje nepretržitú a komplexnú neodkladnú medicínsku starostlivosť s erudovaným tímom lekárov a sestier rôznych špecializácií.

Urgent je pracoviskom s nepretržitou činnosťou 24 hodín 7 dní v týždni.

V priestoroch Urgentu sa nachádza expektačná miestnosť so 6-timi lôžkami, tri všeobecné vyšetrovne, sádrovňa, miestnosť na očistu pacientov, crash-room (t.j. miestnosť na urgentné prvotné ošetrenie akútnych pacientov, detská ambulancia a vyšetrovne pre pacientov s chirurgickými a traumatologickými ochoreniami.

POSTUP PRIJATIA PACIENTA NA VYŠETRENIIE NA URGENTNOM PRÍJME

1.Registrácia pacientov – príjem

Po príchode na oddelenie urgentného príjmu je potrebné sa zaregistrovať na recepcii Urgentu, kde náš pracovník zaznamená vaše identifikačné údaje do nemocničného informačného systému.

2.Zhodnotenie zdravotného stavu pacienta

Následne vás vyzveme na prvotné zhodnotenie vášho stavu, tzv. triáž, pri ktorej triážny pracovník zhodnotí vaše ťažkosti, celkový zdravotný stav a podľa presne stanovených kritérií vás zatriedi do adekvátnej kategórie s farebným odlíšením, ktoré bude zodpovedať naliehavosti vášho stavu.

Vďaka tomuto opatreniu a spôsobu kategorizácie pacientov by sa mali výrazne zvýšiť šance pacientov so závažným úrazom na prežitie a na celkové uzdravenie.

Farebná škála s podrobnejším vysvetlením:

3.Čakanie na ošetrenie pacienta

Jednotlivé farebné skupiny sa líšia nielen naliehavosťou, ale aj časovým obdobím, počas ktorého vás zavoláme na ošetrenie. Skupiny červenej a oranžovej farby signalizujú najvyššiu prioritu – ohrozenie života a nutnosť okamžitého vyšetrenia, ostatné farebné skupiny znamenajú, že váš život nie je v ohrození, a preto vás na ošetrenie zavoláme hneď, len čo to bude možné.

4.Dĺžka čakania na definitívne ošetrenie

Dĺžka čakania na definitívne ošetrenie závisí nielen od naliehavosti vášho stavu, ale aj od aktuálnej obsadenosti a vyťaženosti oddelenia urgentného príjmu. Chceme vás však ubezpečiť, že počas celej doby čakania na ošetrenie vás bude priebežne kontrolovať a monitorovať  triážna sestra, aby včas zachytila akúkoľvek zmenu vašich doterajších ťažkostí.

 

Personálne obsadenie

MUDr. Bodo Bartošová Miriam URGENT, Nemocnica Michalovce primár

MUDr. Smaržíková Oľga URGENT, Nemocnica Michalovce lekár

MUDr. Tkáčová Marta URGENT, Nemocnica Michalovce lekár

MUDr. Makšim Peter URGENT, Nemocnica Michalovce lekár

MUDr. Kováčová Mária URGENT, Nemocnica Michalovce lekár

MUDr. Jurková Monika URGENT, Nemocnica Michalovce lekár

MUDr. Hajníková Eva URGENT, Nemocnica Michalovce lekár

MUDr. Fučková Juliána URGENT, Nemocnica Michalovce lekár

MUDr. Bruňáková Patrícia URGENT, Nemocnica Michalovce lekár

MUDr. Bančej Benjamín URGENT, Nemocnica Michalovce lekár

MUDr. Somošová Marcela URGENT, Nemocnica Michalovce lekár

Bc. Orosová Dana URGENT, Nemocnica Michalovce vedúca sestra

Drenková Mária URGENT, Nemocnica Michalovce manažérka dennej zmeny

Mgr. Moravcová Mária URGENT, Nemocnica Michalovce manažérka klastra OAMIS a URGENT