OAIM a JIS (OAMIS) Michalovce

OAIM (oddelenie anesteziológie a intenzívnej medicíny) zabezpečuje komplexnú zdravotnú starostlivosť v odbore anestéziológia a intenzívna medicína. Člení sa na lôžkovú časť, anestéziologický úsek a ambulantnú časť.

JIS (jednotka intenzívnej starostlivosti) poskytuje lôžkovú liečebnú a odbornú starostlivosť pre pacientov chirurgického, traumatologického, interného, neurologického a pediatrického oddelenia. Oddelenie disponuje 17 lôžkami, z toho 3 lôžka sú pediatrické, ostatné sú určené pre chirurgických, internistických, neurologických, traumatologických pacientov. Miestnosti pre pacientov majú štandardné vybavenie, ktoré prislúcha pre JIS.

 
 

Prečo si vybrať OAMIS v Michalovciach

 • Moderné prístrojové vybavenie

 • Skúsený tím špecialistov

 • Multidisciplinárna spolupráca

Informácie o oddelení OAMIS

OAIM

Lôžková časť

Na úseku lôžkovej starostlivosti zabezpečujeme resuscitačnú liečbu kriticky chorých pacientov, u ktorých hrozí zlyhanie, zlyháva alebo zlyhala funkcia jedného alebo viacerých orgánových systémov, čo si často vyžaduje prístrojovú podporu alebo prístrojovú náhradu ich činnosti.

Oddelenie disponuje 6 lôžkami, ktoré majú multidisciplinárny charakter – to znamená, že sú určené všetkým pacientom ohrozeným na živote bez ohľadu na vyvolávajúcu príčinu.

Pri poskytovaní liečebno-preventívnej starostlivosti úzko spolupracujeme so všetkými klinickými aj paraklinickými medicínskymi odbormi.

Anestéziologický úsek

Zabezpečuje bezbolestné vykonávanie diagnostických a liečebných výkonov operačnej a neoperačnej povahy. Poskytuje všetky typy celkových aj regionálnych anestézii, podľa povahy operačného výkonu. V rámci nemocnice zabezpečujeme anestéziu na 6-tich operačných sálach, dvoch sálach jednodňovej zdravotnej starostlivosti, ktoré sú súčasťou KLASTRA COS, CS a JZS,  a na jednej sekčnej sále, ktorá sa nachádza na 1. poschodí v rámci Klastra Žena a dieťa.

Podľa potreby podávame anestézie aj na CT pracovisku. OAIM poskytuje aj pôrodnícku analgéziu – pri tzv. bezbolestných pôrodoch. Táto služba je spoplatňovaná podľa aktuálneho cenníka NsP.

Ambulantná časť

Anestéziologická ambulancia je zriadená na zabezpečenie predoperačných anestéziologických vyšetrení pacientov,  ktorí sa pripravujú buď na operačný zákrok, alebo na nepríjemný, prípadne bolestivý diagnostický výkon. Cieľom tohto vyšetrenia je zhodnotenie rizika pre pacienta,  ktoré prináša operačný zákrok a s nim spojená anestézia.

JIS (JEDNOTKA INTENZÍVNEJ STAROSTLIVOSTI)

JIS poskytuje lôžkovú liečebnú a odbornú starostlivosť pre pacientov chirurgického, traumatologického, interného, neurologického a pediatrického oddelenia. Oddelenie disponuje 17 lôžkami, z toho 3 lôžka sú pediatrické, ostatné sú určené pre chirurgických, internistických, neurologických, traumatologických pacientov. Miestnosti pre pacientov majú štandardné vybavenie, ktoré prislúcha pre JIS.

Liečebné možnosti/výkony

Liečebno – preventívna činnosť OAIM sa sústreďuje do troch hlavných oblastí:

 • na starostlivosť o pacientov v kritickom stave na lôžku;
 • na poskytovanie znecitlivenia (anestézie) pri liečebných a diagnostických výkonoch;
 • a na ambulantnú anestéziologickú starostlivosť.

Na JIS sú hospitalizovaní pacienti:

 • u ktorých sú ohrozené vitálne funkcie alebo u ktorých je potrebné monitorovať vitálne funkcie;
 • ktorí potrebujú krátkodobú prístrojovú ventiláciu;
 • s osobitným liečebným režimom (poruchy psychiky, osobnosti, prijímania potravy);
 • s potrebou bariérového režimu.

Súčasťou vybavenia Klastra OAMIS a Urgent je aj prístrojová technika, ktorá slúži pre intenzívne monitorovanie pacientov – centrálny monitorovací systém, injektomaty, infúzne pumpy, defibrilátor, odsávačky, neinvazívny analyzátor krvných plynov, dýchacie ventilátory, EKG prístroj, pulzný oxymeter, glukometre, bronchoskop, videolaryngoskop, dialyzačný prístroj.

Náš tím lekárov a špecialistov

 • MUDr. Marek Pastír

  primár

  Viac...
 • Mgr. Moravcová Mária

  manažérkla klastra OAMIS a URGENT

  Viac...
 • Mgr. Seničová Juliana

  vedúca sestra

  Viac...

MUDr. Somošová Marcela OAMIS (ARO, JIS), Nemocnica Michalovce zástupca primára

MUDr. Bačkaiová Anikó Izabela OAMIS (ARO, JIS), Nemocnica Michalovce lekár

MUDr. Pillárová Petronela OAMIS (ARO, JIS), Nemocnica Michalovce lekár

MUDr. Smaržiková Oľga OAMIS (ARO, JIS), Nemocnica Michalovce vedúci lekár jis chirurgických odborov

MUDr. Smaržíková Oľga URGENT, Nemocnica Michalovce lekár

MUDr. Gnoriková Juliána OAMIS (ARO, JIS), Nemocnica Michalovce lekár

MUDr. Tkáčová Marta OAMIS (ARO, JIS), Nemocnica Michalovce lekár

MUDr. Bančej Benjamín OAMIS (ARO, JIS), Nemocnica Michalovce lekár

MUDr. Kováčová Mária OAMIS (ARO, JIS), Nemocnica Michalovce Algeziológ lekár

MUDr. Hajníková Eva OAMIS (ARO, JIS), Nemocnica Michalovce lekár

MUDr. Jurková Monika OAMIS (ARO, JIS), Nemocnica Michalovce lekár

Mgr. Seničová Juliana OAMIS (ARO, JIS), Nemocnica Michalovce vedúca sestra

MUDr. Homrok Martin OAMIS (ARO, JIS), Nemocnica Michalovce Lekár

MUDr. Dávid Pastirik OAMIS (ARO, JIS), Nemocnica Michalovce Lekár

Kontakt

Nemocnica Svet zdravia Michalovce
Špitálska 2, 071 01 Michalovce

+421 56 6416 710
– OAIM (ARO) sestry +421 (0)56 641 6615
– Detská JIS +421 (0)56 641 6617
– JIS chirurgická, JIS interná, JIS neurologická: +421 (0)56 641 6624, 6625, 6626
– Lekárska izba OAMIS: +421 (0)56 641 6622, 6619
– Primár OAMIS: +421 (0)56 641 6620
– Manažér klastra OAMIS a Urgent: +421 (0)56 641 6621

Klaster OAMIS a URGENT sa nachádza na prízemí Nemocnice novej generácie a vznikol zlúčením oddelení OAIM a JIS .

Vyšetrovňa OAIM: +421 56 641 6618
Službukonajúci lekár OAIM: +421 56 641 6619
Stanovisko sestier JIS neurológia: +421 56 641 6624
Stanovisko sestier JIS chirurgia, interné: +421 56 641 6625
Stanovisko sestier JIS traumatológia: +421 56 641 6626
Primár OAMIS: +421 56 641 6620
Manažér klastra OAMIS a URGENT: +421 56 641 6621

Všetky e-mailové adresy majú formát: meno.priezvisko@svetzdravia.com

ORDINAČNÉ HODINY

 • Pondelok  15:00 – 18:00
 • Utorok       15:00 – 18:00
 • Streda        15:00 – 18:00
 • Štvrtok       15:00 – 18:00
 • Piatok         15:00 – 18:00
 • Sobota         15:00 – 18:00
 • Nedeľa        15:00 – 18:00