Jednodňová zdravotná starostlivosť

Nemocnica Michalovce

  Kontakt

  Špitálska ul.č.2, 071 01 Michalovce

  Vedúca sestra klastra JZS, COS a CS: +421 56 641 6761
  Manažér klastra JZS, COS a CS: +421 56 641 6761
  Všetky e-mailové adresy majú formát: meno.priezvisko@svetzdravia.com

  Sály JZS sú situované na 3. poschodí Nemocnice novej generácie.

  O oddelení

  Okrem centrálnych operačných sál, ktoré sú sústredené na jednom poschodí, má nemocnica aj dve sály pre jednodňovú zdravotnú starostlivosť. Tieto operačné sály sa využívajú na malé zákroky a  intervencie, ale sú koncipované a zariadené tak, že sa na nich môžu robiť aj operácie väčšieho rozsahu. Slúžia teda ako rezervné operačné priestory.

  Personálne obsadenie

  Natália Jelinská KLASTER JZS, COS A CS, Nemocnica Michalovce manažérka klastra

  Mgr. Žaneta Kutášová KLASTER JZS, COS A CS, Nemocnica Michalovce vedúca sestra klastra