Jednodňová zdravotná starostlivosť

Nemocnica Michalovce

Kontakt

Špitálska ul.č.2, 071 01 Michalovce

Vedúca sestra klastra JZS, COS a CS: +421 56 641 6761
Manažér klastra JZS, COS a CS: +421 56 641 6761
Všetky e-mailové adresy majú formát: meno.priezvisko@svetzdravia.com

Sály JZS sú situované na 3. poschodí Nemocnice novej generácie.

O oddelení

Okrem centrálnych operačných sál, ktoré sú sústredené na jednom poschodí, má nemocnica aj dve sály pre jednodňovú zdravotnú starostlivosť. Tieto operačné sály sa využívajú na malé zákroky a  intervencie, ale sú koncipované a zariadené tak, že sa na nich môžu robiť aj operácie väčšieho rozsahu. Slúžia teda ako rezervné operačné priestory.

Personálne obsadenie

Natália Jelinská KLASTER JZS, COS A CS, Nemocnica Michalovce manažérka klastra

Mgr. Žaneta Kutášová KLASTER JZS, COS A CS, Nemocnica Michalovce vedúca sestra klastra