Centrálne operačné sály a centrálna sterilizácia

Nemocnica Michalovce

Kontakt

Špitálska ul.č.2, 071 01 Michalovce

+421 (0) 566416 738, +421 (0) 566416 748

Stanovisko sestier COS: +421 56 641 6738
Zotavovacia miestnosť JZS: +421 56 641 6762
Stanovisko sestier CS: +421 56 641 6746
Vedúci sterilizácie CS: +421 56 641 6748
Vedúca sestra klastra JZS, COS a CS: +421 56 641 6741
Manažér klastra JZS, COS a CS: +421 56 641 6741
Všetky e-mailové adresy majú formát: meno.priezvisko@svetzdravia.com

Centrálne operačné sály a centrálna sterilizácia sú situované na 3. poschodí Nemocnice novej generácie.

Centrálne operačné sály

COS sú dominantnou časťou klastra JZS, COS a CS. Sú špecializovaným metodicko-liečebným pracoviskom v nepretržitej prevádzke a zabezpečuje operačné výkony vykonávané oddeleniami všeobecnej chirurgie, úrazovej chirurgie, urológie, ortopédie, ORL a podľa požiadaviek aj inými oddeleniami.

Nemocnica disponuje šiestimi centrálnymi operačnými sálami so špičkovými prístrojmi a jednou urgentnou sekčnou sálou pri pôrodných izbách, ktoré sú súčasťou klastra Žena dieťa. Dve z nich sú vybavené technológiou prúdenia superčistého vzduchu, čo vytvára vysoko sterilné prostredie. Na operačných sálach sa nachádzajú veľkoplošné obrazovky s vysokým rozlíšením, na ktorých si členovia operačného tímu môžu nechať zobraziť röntgenové snímky a videotechnika umožní streamovať priame prenosy operácií.

Pri projektovaní operačných priestorov bol použitý koncept stropných závesov, takže väčšina prístrojového vybavenia nie je postavená na podlahe, ale visí zo stropu, čo umožňuje účinnejšiu a rýchlejšiu dezinfekciu operačných sál medzi jednotlivými operáciami.

CENTRÁLNA STERILIZÁCIA

Realizuje svoju odbornú činnosť v oblasti predsterilizačných úkonov a samotnej sterilizácie zdravotníckeho materiálu v komplexe spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek zdravotníckeho zariadenia a na základe zmluvnej spolupráce aj pre ďalšie subjekty.

Personálne obsadenie

Natália Jelinská KLASTER JZS, COS A CS, Nemocnica Michalovce manažérka klastra

Mgr. Kutášová Žaneta Centrálne operačné sály a centrálna sterilizácia, Nemocnica Michalovce vedúca sestra