Fyziatricko rehabilitačné oddelenie v Žiari nad Hronom

Nemocnica Žiar nad Hronom

Ordinačné hodiny

 • Pondelok 06:30 - 12:00
   12:30 - 15:30
 • Utorok 06:30 - 12:00
   12:30 - 15:30
 • Streda 06:30 - 12:00
   12:30 - 15:30
 • Štvrtok 06:30 - 12:00
   12:30 - 15:30
 • Piatok 06:30 - 12:00
   12:30 - 15:30

Kontakt

Ul. Sládkovičova 11, 965 37 Žiar nad Hronom

+421 (0) 45 6709 450

vedúci lekár: 045/6709 450
vedúca fyzioterapeutka: 045/6709 451
inšpekčná miestnosť: 045/6709 451
recepcia: 045 6709 452

FRO sa nachádza v suteréne areálu všeobecnej nemocnice. Vstup je riešený cez spoločné vstupné priestory nemocnice, pričom je zabezpečený aj bezbariérový prístup pre imobilných pacientov prostredníctvom výťahu.

O oddelení

Oddelenie je súčasťou spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek. Nemá lôžkovú časť, takže poskytuje ambulantné služby, ale zabezpečuje rehabilitáciu aj pacientom hospitalizovaným na lôžkových oddeleniach nemocnice. Pacienti dochádzajú na procedúry sami, alebo sú dovážaní sanitkami príp. prichádzajú z iných oddelení v sprievode ošetrovateľa.

LIEČEBNÉ MOŽNOSTI/VÝKONY

FBLR je základný medicínsky odbor, ktorý vlastnými postupmi komplexne využíva prostriedky svojich pododborov na prevenciu, diagnostiku, liečbu a výskum porúch zdravia a ich následkov. V diagnostike používa súbor fyzikálne diagnostických a kinezilogických postupov, záťažových testov, špeciálnu funkčnú diagnostiku a ďalšie vyšetrenia, ktoré sú spoločné s ostatnými medicínskymi odbormi (RTG, EMG, biochemické vyšetrenia a pod.) V terapii sa uplatňujú prostriedky fyzikálnej terapie, liečebnej telesnej výchovy, balneoterapie a akupunktúry. V rámci prevencie uplatňuje preventívne opatrenia na odvrátenie funkčných a štrukturálnych porúch a zabezpečuje i edukáciu obyvateľstva formou priameho pôsobenia na pacientov a ich príbuzných. Cieľom je maximálna možná obnova, zachovanie respektíve zlepšenie telesných, duševných, sociálnych funkcií, pracovných zručností a schopností zameraných na urýchlenie reintegrácie pacienta do domáceho prostredia a ak je možné do pracovného zaradenia.

Pracovné úseky má rozložené v miestnostiach pre elektroliečbu, vodoliečbu, teploliečbu, magnetoterapiu, dve telocvične pre individuálny telocvik, miestnosť pre detskú rehabilitáciu, ambulanciu vedúceho lekára, miestnosť pre maséra.

Praktické informácie

Personálne oddelenie

MUDr. Výrostková Adriana Fyziatricko rehabilitačné oddelenie v Žiari nad Hronom, Nemocnica Žiar nad Hronom primár

Mgr. Katarína Bičárová Fyziatricko rehabilitačné oddelenie v Žiari nad Hronom, Nemocnica Žiar nad Hronom vedúci fyzioterapeut