Fyziatricko rehabilitačné oddelenie v Žiari nad Hronom

Nemocnica Žiar nad Hronom

Ordinačné hodiny

 • Pondelok 06:30 - 12:00
   12:30 - 15:30
 • Utorok 06:30 - 12:00
   12:30 - 15:30
 • Streda 06:30 - 12:00
   12:30 - 15:30
 • Štvrtok 06:30 - 12:00
   12:30 - 15:30
 • Piatok 06:30 - 12:00
   12:30 - 15:30

Kontakt

Ul. Sládkovičova 11, 965 37 Žiar nad Hronom

+421 (0) 45 6709 450

vedúci lekár: 045/6709 450
vedúca fyzioterapeutka: 045/6709 451
inšpekčná miestnosť: 045/6709 451
recepcia: 045 6709 452

FRO sa nachádza v suteréne areálu všeobecnej nemocnice. Vstup je riešený cez spoločné vstupné priestory nemocnice, pričom je zabezpečený aj bezbariérový prístup pre imobilných pacientov prostredníctvom výťahu.

O oddelení

Oddelenie je súčasťou spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek. Nemá lôžkovú časť, takže poskytuje ambulantné služby, ale zabezpečuje rehabilitáciu aj pacientom hospitalizovaným na lôžkových oddeleniach nemocnice. Pacienti dochádzajú na procedúry sami, alebo sú dovážaní sanitkami príp. prichádzajú z iných oddelení v sprievode ošetrovateľa.

LIEČEBNÉ MOŽNOSTI/VÝKONY

FBLR je základný medicínsky odbor, ktorý vlastnými postupmi komplexne využíva prostriedky svojich pododborov na prevenciu, diagnostiku, liečbu a výskum porúch zdravia a ich následkov. V diagnostike používa súbor fyzikálne diagnostických a kinezilogických postupov, záťažových testov, špeciálnu funkčnú diagnostiku a ďalšie vyšetrenia, ktoré sú spoločné s ostatnými medicínskymi odbormi (RTG, EMG, biochemické vyšetrenia a pod.) V terapii sa uplatňujú prostriedky fyzikálnej terapie, liečebnej telesnej výchovy, balneoterapie a akupunktúry. V rámci prevencie uplatňuje preventívne opatrenia na odvrátenie funkčných a štrukturálnych porúch a zabezpečuje i edukáciu obyvateľstva formou priameho pôsobenia na pacientov a ich príbuzných. Cieľom je maximálna možná obnova, zachovanie respektíve zlepšenie telesných, duševných, sociálnych funkcií, pracovných zručností a schopností zameraných na urýchlenie reintegrácie pacienta do domáceho prostredia a ak je možné do pracovného zaradenia.

Pracovné úseky má rozložené v miestnostiach pre elektroliečbu, vodoliečbu, teploliečbu, magnetoterapiu, dve telocvične pre individuálny telocvik, miestnosť pre detskú rehabilitáciu, ambulanciu vedúceho lekára,  miestnosť pre maséra.

Personálne oddelenie

MUDr. Výrostková Adriana Fyziatricko rehabilitačné oddelenie v Žiari nad Hronom, Nemocnica Žiar nad Hronom primár

Mgr. Katarína Bičárová Fyziatricko rehabilitačné oddelenie v Žiari nad Hronom, Nemocnica Žiar nad Hronom vedúci fyzioterapeut