Fyziatricko rehabilitačné oddelenie pracovisko v Kremnici

Nemocnica Žiar nad Hronom

Ordinačné hodiny

  • Pondelok 07:00 - 15:00
  • Utorok 07:00 - 15:00
  • Streda 07:00 - 15:00
  • Štvrtok 07:00 - 15:00
  • Piatok 07:00 - 15:00

Kontakt

Ul. Sládkovičova 11, 965 37 Žiar nad Hronom

+421 (0) 45 6709 450

vedúci lekár: 045/6709 450
vedúca fyzioterapeutka: 045/6709 451
pracovisko FRO Kremnica: 0911 330 103

Pracovisko FRO
Ul. Dolná 49/21
967 01 Kremnica

FRO je umiestnené na poliklinike v Kremnici na druhom poschodí, kde je zabezpečený aj bezbariérový prístup pre imobilných pacientov prostredníctvom výťahu a plošiny.

O oddelení

FRO v Kremnici je detašované pracovisko FRO VN v Žiari nad Hronom. Je súčasťou spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek. Poskytuje ambulantné služby vo svojom spáde. Pacienti dochádzajú na procedúry sami, alebo sú dovážaní sanitkami. Do ambulantnej starostlivosti rehabilitačného oddelenia doporučuje pacientov ich obvodný lekár, závodný lekár, ošetrujúci lekár respektíve odborný lekár.

LIEČEBNÉ MOŽNOSTI/VÝKONY

V diagnostike používa súbor fyzikálne diagnostických a kinezilogických postupov, záťažových testov, špeciálnu funkčnú diagnostiku a ďalšie vyšetrenia, ktoré sú spoločné s ostatnými medicínskymi odbormi (RTG, EMG, biochemické vyšetrenia a pod.)

V terapii sa uplatňujú prostriedky fyzikálnej terapie, liečebnej telesnej výchovy, balneoterapie a akupunktúry. V rámci prevencie uplatňuje preventívne opatrenia na odvrátenie funkčných a štrukturálnych porúch a zabezpečuje i edukáciu obyvateľstva formou priameho pôsobenia na pacientov a ich príbuzných.

Cieľom je maximálna možná obnova, zachovanie respektíve zlepšenie telesných, duševných, sociálnych funkcií, pracovných zručností a schopností zameraných na urýchlenie reintegrácie pacienta do domáceho prostredia a ak je možné do pracovného zaradenia.

Pracovné úseky má rozložené v miestnostiach pre elektroliečbu,  teploliečbu,  jednu telocvičňu  pre individuálny telocvik, miestnosť pre svetloliečbu, miestnosť pre masáže.

Praktické informácie

Personálne oddelenie

MUDr. Výrostková Adriana Fyziatricko rehabilitačné oddelenie v Žiari nad Hronom, Nemocnica Žiar nad Hronom primár