Fyziatricko-rehabilitačné oddelenie

Nemocnica Banská Štiavnica

Ordinačné hodiny

 • Pondelok 06:00 - 12:30
   13:00 - 15:30
 • Utorok 06:00 - 12:30
   13:00 - 15:30
 • Streda 06:00 - 12:30
   13:00 - 15:30
 • Štvrtok 06:00 - 12:30
   13:00 - 15:30
 • Piatok 06:00 - 12:30
 • Piatok - sanitárny deň 13:00 - 15:30

Kontakt

Bratská 17, 969 01 Banská Štiavnica

+421 (0) 45 6942 177

vedúci lekár: 045/ 69 42 183
masérňa: 045/ 69 42 177
elektroliečba: 045/ 69 42 178
ILTV: 045/ 69 42 187

O oddelení

Oddelenie je súčasťou spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek. Nemá lôžkovú časť, takže poskytuje ambulantné služby, ale zabezpečuje rehabilitáciu aj pacientom hospitalizovaným na lôžkových oddeleniach nemocnice. Pacienti dochádzajú na procedúry sami, alebo sú dovážaní sanitkami príp. prichádzajú z iných oddelení v sprievode ošetrovateľa.

LIEČEBNÉ MOŽNOSTI/VÝKONY

FBLR je základný medicínsky odbor, ktorý vlastnými postupmi komplexne využíva prostriedky svojich pododborov na prevenciu, diagnostiku, liečbu a výskum porúch zdravia a ich následkov. V diagnostike používa súbor fyzikálne diagnostických a kinezilogických postupov, záťažových testov, špeciálnu funkčnú diagnostiku a ďalšie vyšetrenia, ktoré sú spoločné s ostatnými medicínskymi odbormi (RTG, EMG, biochemické vyšetrenia a pod.) V terapii sa uplatňujú prostriedky fyzikálnej terapie, liečebnej telesnej výchovy, balneoterapie a akupunktúry.

V rámci prevencie uplatňuje preventívne opatrenia na odvrátenie funkčných a štrukturálnych porúch a zabezpečuje i edukáciu obyvateľstva formou priameho pôsobenia na pacientov a ich príbuzných. Cieľom je maximálna možná obnova, zachovanie respektíve zlepšenie telesných, duševných, sociálnych funkcií, pracovných zručností a schopností zameraných na urýchlenie reintegrácie pacienta do domáceho prostredia a ak je možné do pracovného zaradenia.

Pracovné úseky má rozložené v miestnostiach pre elektroliečbu, vodoliečbu, telocvičňu pre individuálny telocvik, telocvičňu pre skupinový telocvik, miestnosť pre termoterapiu.

Pracovisko FRO je situované na prízemí budovy v pavilóne D. Vstup je riešený cez spoločné vstupné priestory zdravotníckeho zariadenia, pričom je zabezpečený aj bezbariérový prístup pre imobilných pacientov prostredníctvom rampy.

Praktické informácie

Personálne oddelenie

MUDr. Nagy Mikuláš Fyziatricko-rehabilitačné oddelenie, Nemocnica Banská Štiavnica lekár

Bc. Zimanová Anna Fyziatricko-rehabilitačné oddelenie, Nemocnica Banská Štiavnica vedúca sestra