Doliečovacie oddelenie

Nemocnica Topoľčany

Návštevné hodiny

 • Pondelok 14:00 - 16:00
 • Utorok 14:00 - 16:00
 • Streda 14:00 - 16:00
 • Štvrtok 14:00 - 16:00
 • Piatok 14:00 - 16:00
 • Sobota 14:00 - 16:00
 • Nedeľa 14:00 - 16:00

Kontakt

Pavlovova 17
955 20 Topoľčany

+421 38 5351 262

terezia.manasova@svetzdravia.com

LP 180, 2. poschodie

O oddelení

Doliečovacie oddelenie je začlenené zdravotnícke zariadenie nemocnice.Slúži na riešenie plynulého prechodu z nemocnice do domáceho prostredia. Nosnou súčasťou činnosti je doliečovanie,ošetrovanie a rehabilitácia chorých s dlhšie trvajúcimi ochoreniami,akútne zhoršenými, u ktorých je určená diagnoza a liečebný plán. Na oddelenie sú prijímaní dospelí pacienti bez obmedzenia veku,len ako následná hospitalizácia po preložení z iného oddelenia

CIEĽOM PRACOVISKA JE V RÁMCI REKONVALESCENCIE:

 • upraviť zdravotný stav pacienta tak,aby mohol byť prepustený v uspokojivom stave,aby bol sebestačný a samostatný
 • oddialenie potreby starostlivosti inou osobou
 • zdravotné postihnutie akceptovať a naučiť sa s ním žiť
 • zmiernenie dôsledkov chronických ochorení uplatnením sekundárnej a terciárnej prevencie
 • zlepšenie kvality života
 • rozvíjanie podpory zdravia a výchova k podpore zdravia
 • zmiernenie dopadu starostlivosti u zdravotne postihnutých a ich opatrovateľov

INDIKÁCIE HOSPITALIZÁCIÍ

 • stavy po operačných výkonoch (včetne operácií na tráviacom trakte za účelom realimentácie),ev. i stavy po úrazoch
 • stavy po cievnych mozg.príhodách s nutnosťou základnej rehabilitácie
 • chronické ochorenia klbov a chrbtice zápal. a degeneratív.pôvodu ( po pádoch a zhoršení pohyblivosti)
 • srdcové a cievne ochorenia:Obliterujúce ochorenie ciev.systému,žilové trombozy po odznení akútneho štádia za účelom dlhodobej medikamentoznej liečby
 • niektoré chronické endokrinopathie (napr. diabetes mellitus,poruchy látkovej premeny a výživy)
 • choroby štítnej žľazy:hyper-hypofunkcie,pokiaľ vyžadujú dlhodobejší režim a medikamentóznu liečbu a neuvažuje sa o chirurgickej liečbe
 • ochorenia tráviaceho traktu,cirhozy pečene,chr.zápaly žlč.ciest,dironické pankreatitídy,zhošenie peptických vredov,chr.gastritíd,stavy po rozsiahlejších operáciách vyžadujúcich si dlhšie diet.opatrenia a medikamentoznu liečbu.
 • nefropathie

iné ochorenia alebo preklady z iných oddelení,keď pokračujúcou intenzívnou liečbou a rehabilitáciou možno očakávať zlepšenie zdravot.stavu pacienta.

MEDICÍNSKE VÝKONY

Štandardné výkony podľa koncepcie odboru (chronické lôžka) a špecializovane s dosledovaním v rámci terapeuticko-rehabilitačnej intervencie podľa vyžiadania pri prekladoch z jednotlivých oddelení.

AMBULANTNÉ HODINY

Geriatrická ambulancia: UT-ST-ŠTV 7,00-15,00 h.

Interná ambulancia: UT 8,00-10,00 h.

Na stiahnutie

Personálne oddelenie

MUDr. Terézia Manasová Doliečovacie oddelenie, Nemocnica Topoľčany primár

Dipl. sestra Alena Rešetková Doliečovacie oddelenie, Nemocnica Topoľčany vedúca sestra