Dialyzačné stredisko

Nemocnica Topoľčany

Ordinačné hodiny

 • Pondelok 06:00 - 18:00
 • Utorok 06:00 - 18:00
 • Streda 06:00 - 18:00
 • Štvrtok 06:00 - 18:00
 • Piatok 06:00 - 18:00
 • Sobota 06:00 - 18:00
 • pohotovosť v mimo ordinačných hodinách , v nedeľu 24 hodín -

Kontakt

Pavlovova 17
955 20 Topoľčany

+421 38 / 38 24 311

janka.kubaliakova@svetzdravia.com

Dialyzačné stredisko je umiestnené v pavilóne č.3 – hneď za vrátnicou.

Dialyzačné stredisko

MEDICÍNSKE VÝKONY

 • hemodialýza
 • hemodiafiltrácia
 • peritoneálna dialýza

UNIKÁTNE MEDICÍNSKE VÝKONY

 • meranie telesného zloženia na podklade multifrekvenčnej bioimpedančnej spektroskopie prístrojom BCM ( body composition monitor) – neinvazívna, bezpečná a spoľahlivá metóda k určeniu stupňa hydratácie pacienta
 • kanylácia arterio-venóznej fistuly pod sonografickou kontrolou

DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE

 • stravovanie formou studenej aj teplej kuchyne, studené aj teplé nápoje
 • poradenstvo ohľadne dietetických opatrení a pitného režimu
 • poskytovanie dovolenkovej dialýzy

Personálne oddelenie

MUDr. Janka Kubaliaková Dialyzačné stredisko, Nemocnica Topoľčany primár

Dip.sestra Zuzana Hulová Dialyzačné stredisko, Nemocnica Topoľčany vedúca sestra