Detské (pediatrické) oddelenie

 • Spolupráca so špecializovaný pracoviskami

 • Starostlivosť o detských pacientov od 0 – 18 rokov 365 dní v roku?

 • Ambulantná a lôžková starostlivosť

 • Nepretržitá 24/7 starostlivosť

 • Profesionálny prístup personálu

 • Herňa

 • Wifi

O oddelení

Oddelenie zabezpečuje ústavnú, liečebnú a ošetrovateľskú starostlivosť na chronických lôžkach pre pediatrických pacientov pre región okresov Žiar nad Hronom, Banská Štiavnica, Žarnovica, podľa kapacity oddelenia a požiadaviek pacientov. Oddelenie poskytuje zdravotnú starostlivosť pre deti od narodenia do 18 rokov a 364 dní.

Posteľový fond tvorí 25 lôžok, z toho 3 lôžka sú pre pacientov so špeciálnou starostlivosťou. Lôžková časť detského oddelenia je rozdelená na oddelenie dojčiat a oddelenie veľkých detí. Ročne je na tomto oddelení liečených až 700 pacientov.

Naši malí pacienti, pokiaľ to ich zdravotný stav dovoľuje, si môžu tiež čas strávený v nemocnici spríjemniť v detskom kútiku, kde je okrem hračiek, spoločenských hier, televízie s DVD prehrávačom a rozprávkami, aj počítač.

VIP

Od novembra je k dispozícii na oddelení izba VIP. Jej súčasťou je lôžko pre rodinného príslušníka, samostatné sociálne zariadenie, chladnička, televízor a mikrovlnná rúra. Poplatky spojené s využívaním VIP:

 • pre poistencov poisťovne Dôvera 10 €
 • pre poistencov Všeobecnej poisťovne a Union 20 €
 • poplatok za stravu.

Liečebné možnosti a výkony

Pediatria, teda detské lekárstvo je základný medicínsky odbor, ktorého cieľom je komplexná starostlivosť o dieťa. Lekári detského oddelenia poskytujú našim pacientom diagnostiku a liečbu akútnych a chronických ochorení. Diagnostikujú a liečia choroby dýchacieho ústrojenstva, choroby obličiek a močových ciest, choroby zažívacích orgánov, choroby srdca a ciev, kožné choroby, alergie a poruchy imunity či choroby krvotvorby.

Praktické informácie

Náš tím

 • MUDr. Renáta Szépeová, PhD.

  Primárka pediatrického oddelenia

  Vyštudovala Jesseniovu lekársku fakultu v Martine, Univerzitu Komenského v Bratislave ukončenú v roku 1986.
  Ako primárka pediatrického oddelenia pracuje pôsobí od roku 2016.

  Viac...
 • MUDr. Natália Kozhevnikova

  lekár

  Viac...
 • Mgr. Zuzana Belková

  Vedúca sestra pediatrického oddelenia

  Ukončila SZU v Bratislave v roku 2014. Na pediatrické oddelenie žiarskej nemocnice nastúpila v roku 2017.

  Viac...
 • MUDr. Monika Kapcová

 • MUDr. Monika Michňová

 • MUDr. Barbora Hölczová

 • MUDr. Eliška Holubová

 • Lucia Maľová

  lekár

  Viac...

Praktické rady

Poďakovania

 • V žiarskej nemocnici Svet zdravia som bola hospitalizovaná s 3 ročnou dcérou Kristínkou. Veľmi oceňujem ľudský prístup lekárov, sestier a  aj celého ďalšieho personálu. Neustále ma ukľudňovali, nakoľko som bola prirodzene veľmi vystrašená, o všetkom ma trpezlivo informovali, intenzívne so mnou komunikovali. Boli sme aj s dcérou veľmi spokojné s mimoriadne ľudským prístup personálu tohto oddelenia.

  Pani Veronika, dcéra Kristínka, Dolná Trnávka

 • Na pediatrii v žiarskej nemocnici sme boli hospitalizovaní, keď mal môj syn Peťko iba 1 rok. Prijatí sme boli v noci a môj pocit bol už v úvode veľmi pozitívny. Ihneď nás o všetkom informovali. Rada by som sa týmto poďakovala celému personálu pediatrického oddelenia v Žiari, za ich trpezlivosť, ochotu vždy pomôcť, poradiť, aj ukľudniť. Osobitne ďakujem pani primárke, že dokáže na oddelení vytvoriť tak príjemné prostredie.

  Pani Tatiana, syn Peter, Dolná Ždaňa

Kontakt

Ul. Sládkovičova 11, 965 37 Žiar nad Hronom

+421 (0) 45 6709 340

Primár oddelenia: 045/6709 321
Vedúca sestra oddelenia: 045/6709 340
Dokumentačná pracovníčka: 045/6709 341
Oddelenie veľké deti: 045/6709 341
Oddelenie dojčiat: 045/6709 342
Izba lekárov: 045/6709 321

Oddelenie sa nachádza na 1. poschodí prízemí lôžkovej časti nemocnice, v bloku C, pravá časť. Oddelenie sa nachádza na 1. poschodí budovy nemocnice a vstup je možný schodiskom alebo výťahom z prízemia

Návštevné hodiny

pracovné dni   15:00 hod – 17:00 hod

víkendy a sviatky  13:00 hod – 17:00 hod

Pobyt na oddelení

Vážení rodičia, vážený sprievodca dieťaťa,

pre Vašu lepšiu informovanosť o priebehu hospitalizácie Vášho dieťaťa na Detskom/Pediatrickom oddelení vo Všeobecnej nemocnici v Žiari nad Hronom, sme pre Vás pripravili niekoľko informácií.

Zabezpečujeme ústavnú liečebnú a ošetrovateľskú starostlivosť pre pediatrických pacientov z regiónu Žiar nad Hronom, Banská Štiavnica, Žarnovica podľa kapacity oddelenia a požiadaviek pacientov. Oddelenie poskytuje komplexnú zdravotnú starostlivosť pre deti od narodenia do 18 rokov a 364 dní veku (podľa koncepcie odboru pediatria).

Posteľový fond nášho oddelenia tvorí 28 lôžok, z toho 3 lôžka sú určené pre pacientov so špeciálnou starostlivosťou. Oddelenie je rozdelené do dvoch ošetrovateľských jednotiek a to:

oddelenie dojčiat:                           

2x 1 lôžková izba
2x 2 lôžková izba
4x box pre dieťa + sprievod dieťaťa
3x lôžko pre pacientov so špeciálnou starostlivosťou

oddelenie veľkých detí:                 

1x box pre dieťa + sprievod dieťaťa
2x 4 lôžková izba
1x 5 lôžková izba

súčasťou oddelenia veľkých detí je VIP izba, ktorá ponúka okrem lôžka pre malého pacienta a jeho sprievodcu aj samostatné sociálne zariadenie, chladničku, TV prijímač a mikrovlnnú rúru. Poplatky spojené s využitím VIP izby:

 • poistenci poisťovne Dôvera 10,- €/24 hod.- bez stravy
 • poistenci poisťovne Union 20,- €/24 hod.- bez stravy
 • poistenci Všeobecnej zdravotnej poisťovne 20,- €/24hod.- bez stravy

Platobné podmienky

Cenník platieb pri poskytovaní ústavnej zdravotnej starostlivosti pobytu sprievodcu, cenník platieb pri poskytovaní ústavnej zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním ústavnej zdravotnej starostlivosti (lôžkové oddelenie) plne alebo čiastočne uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia v zmysle zákona NR SR č. 577/2004 Z. z.

V znení neskorších zmien a doplnkov, môže byť matka hospitalizovaná spolu s dieťaťom do veku 3 rokov s úhradou poisťovne, pokiaľ to umožňuje prevádzka oddelenia. Poisťovne neuhrádzajú náklady sprevádzajúcich osôb detí, starších ako 3 roky.

Tieto náklady si hradia sprevádzajúce osoby (podľa § 38 ods. 3 písm. f) a to :

 • lôžko/deň 3,30 €/deň

Pokiaľ si želáte odoberať stravu v našom zariadení, stravná jednotka činí:

 • 6,23 € (raňajky 0,86 €, obed 3,28 €, večera 2,09 €) /deň

V prípade, že sa rozhodnete využiť spoplatnené služby, ste povinný úhradu realizovať v deň prepustenia.

Platba sa realizuje nasledovne:

 • pracovné dni na recepcii všeobecnej nemocnice,
 • víkendy a sviatky na pediatrickom oddelení.

Vystavený Vám bude príjmový pokladničný doklad. Ceny sú uvádzané vrátane DPH.

Od platby za pobyt je oslobodený sprievodca v týchto prípadoch:

 • sprievodca dieťaťa do 3 rokov veku
 • dojčiaca matka s dieťaťom do 1 roka veku

Pokyny pre hospitalizovaných pacientov

Deti zmenu prostredia vnímajú veľmi citlivo. Zvlášť v období, keď sú choré potrebujú mať istotu a bezpečie. Nové nemocničné prostredie a cudzí zdravotný personál v nich však vzbudzuje strach, obavy z nepoznaného, cítia neistotu a nedôveru. Takéto malé deti veľmi nechcú spolupracovať ani pri vyšetrovaní, ani pri úkonoch, ktoré sú pri jeho liečbe potrebné a dôležité. Bez ohľadu na vek dieťaťa máte Vy rodičia alebo ktokoľvek z Vašich blízkych právo dieťa v nemocnici sprevádzať. Dieťa počas hospitalizácie môže sprevádzať iba jeden sprievodca. Záujem zostať s ním počas hospitalizácie sa nahlasuje pri príjme.

Prepustenie dieťaťa do domácej starostlivosti:

 • pracovné dni do 15:30 hod.
 • víkendy a sviatky po dohode s ošetrujúcim lekárom v priebehu dňa

Telefonické informácie o zdravotnom stave Vášho dieťaťa Vám poskytne ošetrujúci lekár denne:

 • od 14:00 hod – 15:00hod.

Našim cieľom a prianím nie je len skoré uzdravenie Vášho dieťaťa, ale súčasne pomôcť  Vám  pobyt v nemocnici zvládnuť. Žiaľ , kapacitné možnosti nám neumožňujú prijať sprievodcu ku každému dieťaťu.

Vážení rodičia, vieme, že pobyt v nemocnici nie je pre Vás a vaše dieťa práve najpríjemnejšie stráveným časom, ale pevne veríme, že v tento nevyhnutný čas náš personál urobí všetko preto, aby ste boli spokojní.

O prijatí sprievodcu ku konkrétnemu dieťaťu rozhoduje vedúci/službukonajúci lekár, pričom zohľadňuje:

 • vek dieťaťa (prednostne prijímame sprievodné osoby ku dojčatám a malým deťom do 3rokov)
 • aktuálna kapacitná možnosť/ stav voľných lôžok
 • zdravotný stav dieťaťa/ zdravotný stav sprievodcu (nesmie trpieť prenosným ochorením a tehotné matky)

Ak je sprievodca umiestnený na neobsadenom pacientskom lôžku, môže byť v prípade potreby požiadaný, aby lôžko uvoľnil pre hospitalizáciu ďalšieho dieťaťa, pričom tejto žiadosti je povinný okamžite vyhovieť.

Prijatím na oddelenie ste povinný dodržiavať liečebný režim oddelenia a hospitalizovaného dieťaťa. Počas pobytu ste povinný rešpektovať pokyny ošetrujúceho personálu (lekárov a sestier) a všetky hygienické a bezpečnostné normy

Personálne oddelenie