Detské oddelenie

Nemocnica Rožňava

Návštevné hodiny

  • Pondelok 15:00 - 17:00
  • Utorok 15:00 - 17:00
  • Streda 15:00 - 17:00
  • Štvrtok 15:00 - 17:00
  • Piatok 15:00 - 17:00
  • Sobota 14:00 - 17:00
  • Nedeľa 14:00 - 17:00

Kontakt

Špitálska 1, 048 01 Rožňava

+421 (0) 58777 1220

Oddelenie sa nachádza na 1. poschodí v pavilóne E.

Neonatologické oddelenie: +421 (0) 58777 1385
Primár oddelenia: +421 (0) 58777 1320
Vedúca sestra: +421 (0) 58777 1315
Príjmová ambulancia: +421 (0) 58777 1317

O oddelení

Zabezpečuje komplexnú starostlivosť a liečbu akútnych a chronických ochorení detí a dorastu spádovej oblasti. Pediatrické oddelenie disponuje 30 lôžkami situovanými podľa veku detí. Na oddelení sú hospitalizované deti od 0 – 19 rokov s rôznorodými ochoreniami detského veku, s možnosťou sprievodu matky. Dojčatá a menšie deti sú ošetrované v 1 až 3 lôžkových izbách so zvýšeným štandardom (matka + dieťa) alebo v jednolôžkovej nadštandardnej izbe s vlastným sociálnym zariadením. Väčšie deti sú na dvoch trojposteľových izbách rozdelených na izbu chlapcov a dievčat. Deti bez sprievodu matky sú na trojposteľových a dvojposteľových izbách, ktoré sú členené formou boxu v počte sedem. Odbornú starostlivosť poskytuje aj novorodencom s nízkou pôrodnou hmotnosťou, s poruchami popôrodnej adaptácie a dýchania, pokiaľ nevyžadujú intenzívnu starostlivosť.

LIEČEBNÉ MOŽNOSTI/VÝKONY

  • Vyšetrovacie metódy: základné pediatrické vyšetrenia, venepunkcia, lumbálna punkcia, cievkovanie, laboratórne – hematologické, vyhodnotenie krvných náterov, biochemické, mikrobiologické, sérologické, zobrazovacie – CT, rtg, ultrasonografia a.i.
  • Liečebné metódy:  kardiopulmonálna resuscitácia, oxygenoterapia,  infúzna liečba, dietoterapia, kauzálna liečba ATB, symptomatická liečba, intravenózna, perorálna, inhalačná liečba, fototerapia, a.i.
  • Prístrojové vybavenie: inkubátory, prenosný inkubátor s UPV a oxyterapiou, sety na intratracheálnu intubáciu, výhrevné lôžko, UPV, oxymetre, UV- žiariče, inhalátory, odsávačky, Baby log, infúzne pumpy, EKG, a.i.

POKYNY PRE HOSPITALIZOVANÝCH PACIENTOV

Návštevy  pri  lôžku detí nie sú z prevádzkových dôvodov povolené. Doprovod dieťaťa má možnosť celodenného stravovania za poplatok.

 

 

Praktické rady

Náš tím

MUDr. Hatiar Kamil Detské oddelenie, Nemocnica Rožňava primár

MUDr. Zoltán Fecske Detské oddelenie, Nemocnica Rožňava lekár

MUDr. Adriána Bystrenová Detské oddelenie, Nemocnica Rožňava lekár

MUDr. Lenka Drahošová Detské oddelenie, Nemocnica Rožňava lekár

Mgr. Spišiaková Ivana Detské oddelenie, Nemocnica Rožňava vedúca sestra