CN JIS pre operačné odbory

Nemocnica Galanta

Návštevné hodiny

  • Pondelok 15:00 - 17:00
  • Utorok 15:00 - 17:00
  • Streda 15:00 - 17:00
  • Štvrtok 15:00 - 17:00
  • Piatok 15:00 - 17:00
  • Sobota 15:00 - 17:00
  • Nedeľa 15:00 - 17:00

Kontakt

Hodská 373/38 Galanta 924 22

+421 (0) 31 7833 202/203

Oddelenie sa nachádza na 1. poschodí budovy nemocnice  - vpravo

O oddelení

Oddelenie poskytuje na 11 lôžkach komplexnú akútnu intenzívnu zdravotnú starostlivosť o pacienta v ohrození života, pre odbory chirurgie, úrazovej chirurgie, ortopédie, urológie, a gynekológie.  Hospitalizácie sú zamerané na pooperačnú starostlivosť o pacienta po náročných, väčších operačných výkonoch, poúrazové stavy, polytraumy, úrazy hlavy a i. Na oddelení sú často hospitalizovaní i ťažko chorí pacienti v ohrození života, vyžadujúci intenzívnu konzervatívnu liečbu, pre zlyhávanie životne dôležitých orgánov.

LIEČEBNÉ MOŽNOSTI

Každý pacient je kontinuálne napojený na monitor VF, má k dispozícii oxymeter, centrálny prívod kyslíka, injektomat, pumpu na enterálnu a parenterálnu výživu, nepretržite  je sledovaný  jeho zdravotný stav a  stav vedomia.

Pacienti často s poruchou vedomia majú zmenené správanie, sú čiastočne alebo úplne imobilní, nesebestační. Nepretržite im je poskytované množstvo časovo náročnej a finančne nákladnej terapie, sústavne vykonávané množstvo diagnostických i liečebných vyšetrení – CT, USG, RTG, GFS, KFS, MR, konziliárne vyšetrenia, odberov biologického materiálu na laboratórne vyšetrenie a ich monitoring. Na oddelení CN JIS pracujú: 1 primár,  13 erudovaných a odborne zdatných sestier mnohých medicínskych odboroch, 2 sanitárky, 1 sanitár, 1 dokumentačná sestra. Úzka spolupráca je aj s Oddelením centrálnych operačných sál a Oddelením anestéziológie a intenzívnej medicíny.

Personálne oddelenie

MUDr. Bohucký Štefan CN JIS pre operačné odbory, Nemocnica Galanta primár

Mgr. Lukácsová Alžbeta CN JIS pre operačné odbory, Nemocnica Galanta vedúca sestra