ONKO-GYNEKOLÓGIA MICHALOVCE

Onko-gynekologické oddelenie je špičkovým, koncovým pracoviskom s nadregionálnym pôsobením vo svojom odbore v súlade s koncepciou zdravotnej starostlivosti. V súčasnosti sa Onko-gynekologický tím zaoberá prevenciou, diagnostikou, liečbou a dispenzarizáciou onko-gynekologických ochorení, patrí k lídrom v zavádzaní konceptu sentinelovej uzliny pri zhubných nádoroch vulvy, krčka maternice a prsníka. V rámci Senológie v spolupráci s Chirurgickým a Rádiologickým oddelením participuje na starostlivosti o pacientky Mammárneho centra.

 
 

Benefity

 • Moderné prístrojové vybavenie

 • Tím špecialistov

 • Multidisciplinárna spolupráca

 • Spolupráca so špecializovanými pracoviskami

 • Vysoký štandard izieb

LIEČEBNÉ MOŽNOSTI A VÝKONY

 • Komplexná, vysoko náročná a špecializovaná onkologická operačná i pooperačná starostlivosť o pacientky na úrovni onkologického centra
 • Problematika malígnych ochorení prsníka, krčka a tela maternice, vaječníkov a patológií vonkajších rodidiel
 • Koncové pracovisko pre nemocnice siete Svet zdravia
 • Rozvoj špičkovej laparoskopickej, endoskopickej operačnej liečby a ultrazvukovej diagnostiky v onko-gynekologickej oblasti

ONKOCHIRURGIA

 • Rozvoj spektra/šírky poskytovanej zdravotnej starostlivosti
 • Rozširujeme spoluprácu aj s nemocnicami ktoré sa nachádzajú mimo náš prirodzený región formou videokonferencie pri tumor boarde.
 • Orientácia pracoviska na nové smery rozvoja: endoskopia – špičková laparoskopia, mapovanie lymfatických uzlín.
 • Neustále vzdelávanie operatérov na medzinárodnej úrovni

MULTIDISPCIPLINÁRNA SPOLUPRÁCA

 • chirurgie,
 • rádiológie,
 • mamma centra
 • OAMIS

Stará sa o vás tím odborníkov

 • MUDr. Ján Bujňák PhD.

  chirurgický klaster, primár onkogynekológie

 • MUDr. Štefan Kvak

  chirurgický klaster, primár

 • MUDr. Viktor Malaťák

  rádiológia, primár

 • MUDr. Marek Pastír

  klaster OAMIS a URGENT, primár

Naša Onko-gynekologická ambulancia je zaradená medzi pracoviská expertnej kolposkopie, táto ambulancia bude súčasťou novovzniknutého oddelenia.

Kontakt

Nemocnica Svet zdravia Michalovce
Špitálska 2, 071 01 Michalovce

Ordinačné hodiny
Pondelok       08:00 – 15:30 hod.
Utorok            08:00 – 15:30 hod.       MUDr. Ján Bujňák PhD.
Streda            08:00 – 15:30 hod.        MUDr. Ján Bujňák, PhD.
Piatok            12:30 – 15:30 hod.         MUDr. Ján Bujňák PhD.

Nemocnica Michalovce, Špitálska 2, pavilón A, 2. poschodie

Telefonické objednávky
Nemocnica Michalovce, Špitálska 2: 056/641 6820,  0918 926 516