Oddelenie úrazovej chirurgie

Nemocnica Michalovce

Návštevné hodiny

 • Pondelok 15:00 - 18:00
 • Utrorok 15:00 - 18:00
 • Streda 15:00 - 18:00
 • Štvrtok 15:00 - 18:00
 • Piatok 15:00 - 18:00
 • Sobota 15:00 - 18:00
 • Nedeľa 15:00 - 18:00

Kontakt

Špitálska ul.č.2, 071 01 Michalovce

+421 (0) 566416 710

Stanovisko sestier TRAUMATOLÓGIA: +421 56 641 6755
Primár TRAUMATOLÓGIA: +421 56 641 6754
Manažér klastra: +421 56 641 6706
Vedúca sestra klastra: +421 56 641 6706
Všetky e-mailové adresy majú formát: meno.priezvisko@svetzdravia.com

Informácie o zdravotnom stave pacienta podáva primár alebo lekár denne od 15.00 – 16.00 hod.

TRAUMATOLÓGIA sa nachádza na 3. poschodí Nemocnice novej generácie.

O oddelení

Zdravotná starostlivosť je poskytovaná na štandardných jedno alebo dvojlôžkových izbách alebo na nadštandardných  izbách.

LIEČEBNÉ MOŽNOSTI/VÝKONY

TRAUMATOLÓGIA poskytuje diagnostickú a terapeutickú starostlivosť pre pacientov všetkých vekových kategórií s kompletnou škálou úrazov:

 • poranenia mozgu a lebky
 • poranenia hrudníka, brucha
 • poranenia končatín, kĺbov a kostí
 • popáleniny

V rámci medziodborovej spolupráce ošetruje aj polytraumy v spolupráci s ostatnými oddeleniami.
V úzkej spolupráci s protetikom uplatňuje princíp  včasnej rehabilitácie a mobilizácie pacientov za použitia najnovších trendov, materiálov a pomôcok.
Venujeme sa aj liečbe poúrazových stavov (napr. korekčné osteotómie  t. j. vyrovnávanie deformovaných kostí).
Stále viac výkonov je uskutočňovaných cestou jednodňovej chirurgie  v súlade s modernými požiadavkami na skrátenie doby hospitalizácie.
Pri liečbe zlomenín kostí  postupuje v súlade s AO (Arbeitsgemeinschaft für Osteosynthesefragen) štandardami, vrátane  použitia vnútrodreňových klincov a uzamykateľných (LCP) dláh.

TRAUMATOLÓGIA realizuje artroskopie týchto kĺbov:

 • artroskopie kolena – ošetrenie meniskov, chrupavky, plastika predného skríženého väzu, opakované luxácie pately
 • artroskopie  ramena – subakromiálne dekompresie, stabilizácie ramena  opakovaných  luxáciách,
 • artroskopie zápästia, členka, lakťa

Najčastejšie výkony v chirurgii ruky:

 • operácia karpálneho tunela a ostatných úžinových syndrómov
 • rekonštrukcie pri šľachových poraneniach
 • umelé kĺbne náhrady malých kĺbov ruky
 • denervácie zápästia
 • artro – a tenodézy
 • revaskularizačné operácie zápästia (obnovenie prekrvenia odumierajúcich kostí zápästia)
 • dézy zápästných kostí, proximálne karpektómie
 • Dupuytrénové kontraktúry

Personálne oddelenie

MUDr. Eľko Maroš Oddelenie úrazovej chirurgie, Nemocnica Michalovce primár

MUDr. Hájnik Ján Oddelenie úrazovej chirurgie, Nemocnica Michalovce zástupca primára

MUDr. Dioszegi Viliam Oddelenie úrazovej chirurgie, Nemocnica Michalovce lekár

Nazar Gavrylko Oddelenie úrazovej chirurgie, Nemocnica Michalovce lekár

MUDr. Bruňák Miloš Oddelenie úrazovej chirurgie, Nemocnica Michalovce lekár

MUDr. Sidun Maroš Oddelenie úrazovej chirurgie, Nemocnica Michalovce lekár

MUDr. Džavan Ján Oddelenie úrazovej chirurgie, Nemocnica Michalovce lekár

MUDr. Rovder Peter Oddelenie úrazovej chirurgie, Nemocnica Michalovce lekár

MUDr. Marcinčáková Jana Oddelenie úrazovej chirurgie, Nemocnica Michalovce lekár

MUDr. Pavlík Adrián Oddelenie úrazovej chirurgie, Nemocnica Michalovce lekár

MUDr. Tkáč Julián Oddelenie úrazovej chirurgie, Nemocnica Michalovce lekár

Mgr. Ondová Martina Oddelenie úrazovej chirurgie, Nemocnica Michalovce sestra

Bc. Poprendová Danka Oddelenie úrazovej chirurgie, Nemocnica Michalovce manažérka dennej zmeny

Mgr. Matiová Anna Oddelenie úrazovej chirurgie, Nemocnica Michalovce manažérka dennej zmeny

Mgr. Dravecká Monika Oddelenie úrazovej chirurgie, Nemocnica Michalovce manažérka dennej zmeny

Mgr. Uhrínová Dagmar Oddelenie úrazovej chirurgie, Nemocnica Michalovce vedúca sestra klastra

Mgr. Olšiaková Eva Oddelenie úrazovej chirurgie, Nemocnica Michalovce manažérka klastra