Chirurgické oddelenie

Nemocnica Michalovce

Návštevné hodiny

 • Pondelok 15:00 - 18:00
 • Utorok 15:00 - 18:00
 • Streda 15:00 - 18:00
 • Štvrtok 15:00 - 18:00
 • Piatok 15:00 - 18:00
 • Sobota 15:00 - 18:00
 • Nedeľa 15:00 - 18:00

Kontakt

Špitálska ul.č.2, 071 01 Michalovce

+421 (0) 566416 710

Stanovisko sestier CHIRURGIA: +421 56 641 6710
Primár CHIRURGIA: +421 56 641 6707
Manažér klastra: +421 56 641 6706
Vedúca sestra klastra: +421 56 641 6706
Všetky e-mailové adresy majú formát: meno.priezvisko@svetzdravia.com

CHIRURGIA sa nachádza na 2. poschodí Nemocnice novej generácie.

Informácie o zdravotnom stave pacienta podáva primár alebo lekár denne od 15.00 – 16.00 hod.

O oddelení

Zdravotná starostlivosť je poskytovaná na štandardných jedno alebo dvojlôžkových izbách alebo na nadštandardných  izbách. Na oddelení sú vyčlenené aj izby pre septických pacientov, vyžadujúcich si osobitný epidemiologický režim.

ODDELENIE ZABEZPEČUJE:

 • krátkodobé hospitalizácie po jednodňových chirurgických výkonoch
 • spolupracuje s nadstavbovými pracoviskami, či už I. a II. Chirurgickou  klinikou v Košiciach, VÚSCH v Košiciach a NOU v Bratislave a zabezpečuje diagnostickú prípravu aj následnú chirurgickú starostlivosť u pacientov  vyžadujúcich si špecializovanú  chirurgickú intervenciu, poskytovanú vyššími pracoviskami.

LIEČEBNÉ MOŽNOSTI/VÝKONY

Zaoberá sa diagnostikou a liečbou ochorení, ktoré sú liečiteľné chirurgickými metódami, väčšinou operačnými. Oddelenie poskytuje komplexné služby podľa predpísanej náplne pre chirurgiu nemocnice II. typu.

Najčastejšie operačné výkony:

 • chirurgia biliárneho (žlčového) traktu klasickým aj laparoskopickým prístupom
 • chirurgia hernií – laparoskopická i klasická
 • laparoskopické operácie na červovitom výbežku slepého čreva
 • diagnostické laparoskopie
 • k základným výkonom patrí diagnostika a chirurgická liečba onkologických ochorení tráviaceho traktu, so zameraním sa na onkochirurgiu žalúdka, hrubého čreva a konečníka. Významnou súčasťou onko-chirurgie na našom pracovisku je chirurgia prsníka pre choroby malígne aj benígne.
 • výkony cievnej chirurgie sa v súčasnosti zameriavajú na chirurgiu kŕčových žíl dolných končatín a primárnu aj následnú starostlivosť o pacientov s cievnym postihom končatín
 • cievne komplikácie diabetu
 • operácie hernií u detí
 • komplexná operatíva náhlych brušných príhod v plnom rozsahu, ktorá je zabezpečovaná 24 hodinovou kvalifikovanou operačnou pohotovosťou
 • chirurgické zásahy na cievnom systéme pri náhlych cievnych príhodách
 • náhle hrudné príhody
 • chirurgické odstránenie kožných a podkožných tumorov a malé plastické operácie

Personálne oddelenie

MUDr. Kvak Štefan Chirurgické oddelenie, Nemocnica Michalovce primár

MUDr. Mráz Marián Chirurgické oddelenie, Nemocnica Michalovce zástupca primára

MUDr. Sinčáková Jana Chirurgické oddelenie, Nemocnica Michalovce lekár

MUDr. Oklamčáková Terézia Chirurgické oddelenie, Nemocnica Michalovce lekár

MUDr. Šuvadová Renáta Chirurgické oddelenie, Nemocnica Michalovce lekár

MUDr. Koziak Bohdan Chirurgické oddelenie, Nemocnica Michalovce lekár

Kudyk Ihor Chirurgické oddelenie, Nemocnica Michalovce lekár

MUDr. Stanko Slavomír Chirurgické oddelenie, Nemocnica Michalovce lekár

MUDr. Rovňak Ján Chirurgické oddelenie, Nemocnica Michalovce lekár

MUDr. Bodo František Chirurgické oddelenie, Nemocnica Michalovce lekár

Mgr. Uhrínová Dagmar Chirurgické oddelenie, Nemocnica Michalovce vedúca sestra

Bc. Poprendová Danka Chirurgické oddelenie, Nemocnica Michalovce manažérka dennej zmeny

Mgr. Dravecká Monika Chirurgické oddelenie, Nemocnica Michalovce manažérka dennej zmeny

Mgr. Olšiaková Eva Chirurgické oddelenie, Nemocnica Michalovce manažérka klastra

Mgr. Matiová Anna Chirurgické oddelenie, Nemocnica Michalovce manažérka dennej zmeny