Chirurgické oddelenie Žiar nad Hronom

Oddelenie poskytuje kvalifikovanú starostlivosť v oblasti všeobecnej chirurgie, cievnej chirurgie a traumatológie. Medicínske a ošetrovateľské postupy zdravotnej starostlivosti zahŕňajú prevenciu, diagnostiku, liečbu ochorenia s cieľom zlepšenia zdravotného stavu pacienta a zabezpečenie jeho následnej starostlivosti.

Chirurgické oddelenie disponuje štandardnými lôžkami a dvomi nadštandardnými izbami. K oddeleniu patria aj dve operačné sály, jednotka intenzívnej starostlivosti, chirurgická ambulancia a traumatologická ambulancia. Na oddelení je za rok odliečených viac ako 2500 pacientov, ročne vykonávame cca 1400 operácií, ktoré sú rozšírené o nové spektrum operácií, ktoré sa v minulosti na chirurgickom oddelení nevykonávali.

 
 

Benefity

 • Krátke čakacie lehoty

  Našim cieľom je minimalizovať čas, ktorý uplynie od stanovenia diagnózy do začiatku adekvátnej liečby, prípadne do vykonania operačného zákroku.

 • Vysoký štandard izieb

  jednolôžková nadštandardná izba

 • Profesionálny prístup personálu

  Poskytujeme kvalitnú zdravotnú starostlivosť, no nezabúdame ani na empatiu voči pacientovi.

Liečebné možnosti/výkony

Na chirurgickom oddelení vykonávame klasické a laparoskopické výkony na celom tráviacom trakte, medzi ktoré patria laparoskopické operácie žlčníka a slepého čreva, operácie hernie, hrubého čreva, pseudocysty pankreasu, varikokély, prsníky, hemoroidy a onkologické operácie. Tiež vykonávame artroskopické operácie kolena, operácie Dupuytrenovej kontraktúry, karpálneho kanála. Ambulantne robíme excízie drobných kožných útvarov s odosielaním na histologické vyšetrenia.

Erudovaný traumatológ operuje úrazy, ktoré sme kedysi boli nútený odosielať do nemocnice v Banskej Bystrici.

Počas operácii používame najmodernejšiu techniku, máme zakúpený špičkový HD laparoskop, harmonický skalpel, staplery, laser, artroskop, C-rameno.

Na jednotke intenzívnej starostlivosti poskytujeme multidisciplinárnu odbornú starostlivosť pacientom po náročnejších operáciách a tiež pacientom s diagnózami, ktoré vyžadujú intenzívnu starostlivosť.

Orientačné čakacie lehoty na plánované operácie – do 14 dní v závislosti od odsúhlasení poisťovne.

Pokyny pre hospitalizovaných pacientov

Na overenie údajov o Vašom predchádzajúcom zdravotnom stave je potrebné si doniesť zdravotnú dokumentáciu, alebo výpis zo zdravotnej dokumentácie od Vášho praktického lekára a odporúčanie na hospitalizáciu. Na overenie údajov poistenia je nevyhnutné doniesť identifikačný doklad. Priniesť si so sebou veci osobnej potreby.

Lieky – v záujme vlastnej starostlivosti o svoje zdravie je potrebné, aby ste lieky, ktoré pravidelne užívate kvôli špecifickému problému nahlásili lekárovi a ten ich zahrnie do spektra liekov, ktoré budete počas pobytu v nemocnici dostávať.

Čo si nebrať do nemocnice:

 • cenné veci, šperky
 • väčší obnos peňazí

V prípade, že máte pri sebe cennosti, prosím odovzdajte ich svojej sprevádzajúcej osobe, alebo  informujte sestru, ktorá Vás poučí o možnostiach bezpečnej  úschovy.

Návštevy na izbe pacienta sú povolené iba v návštevných hodinách, so súhlasom lekára alebo službukonajúcej sestry.

Na oddelení intenzívnej starostlivosti (JIS) sú návštevy na izbe pacienta zakázané. V mimoriadnych prípadoch sú návštevy povolené len so súhlasom primára oddelenia alebo službukonajúceho lekára.

Náš tím špecialistov

 • MUDR. GROLMUS JÁN

  primár

  Viac...
 • MGR. SEDLIAKOVÁ MARGITA

  vedúca sestra

  Viac...
 • BC. MARIA FORGACOVA

  manažérka dennej zmeny

 • MUDR. TURČAN MIROSLAV

  lekár

  Viac...
 • MUDR. MAČAJ MARTIN

  lekár

  Viac...
 • KRAVCHAK MYKOLA

  lekár

  Viac...
 • MUDR. BÚCI JOZEF

  lekár

  Viac...
 • MUDR. INGRID BAHAROVÁ

  lekár

 • MUDR. KOLLÁR BRANISLAV

  lekár

  Viac...
 • MUDR. JANČOKOVÁ BLANKA

  lekár

  Viac...
 • MEDHAT EL NAMNAM

  lekár

Kontakt

Všeobecná nemocnica v Žiari nad Hronom
Ul. Sládkovičova 11, 965 37 Žiar nad Hronom
+421 (0) 45 6709 200

Primár oddelenia: 045/6709 200
Vedúca sestra oddelenia: 045/6709 201
Dokumentačná pracovníčka: 045/6709 207
Inšpekčná izba sestry: 045/6709 203
JIS: 045/6709 205
Izba lekárov: 045/6709 210
Izba lekárov: 045/6709 211
Izba lekárov: 045/6709 212
Chodba pacienti B: 045/6709 215
Operačná sála: 045/6709 216
Inštrumentárky: 045/6709 218
Prebúdzacia/ pooperačná miestnosť: 045/6709 206
Ošetrovatelia: 045/6709 213/ 0911 819 082

Informácie o zdravotnom stave pacienta vám poskytne ošetrujúci lekár pacienta v čase od 14:00 – 15:30 hod.

Oddelenie sa nachádza na 2.poschodí lôžkovej časti nemocnice, vstup je možný schodiskom alebo výťahom z prízemia.

Všeobecná nemocnica v Žiari nad Hronom

 

Personálne oddelenie

MUDr. Kollár Branislav Chirurgické oddelenie, Nemocnica Žiar nad Hronom lekár

MUDr. Búci Jozef Chirurgické oddelenie, Nemocnica Žiar nad Hronom lekár

MUDr. Emil Šramko Chirurgická ambulancia, ProCare Zvolen Chirurg

MUDr. Roman Orlický Chirurgická ambulancia, ProCare Zvolen Chirurg

Dmytro Dudko Chirurgické oddelenie, Nemocnica Žiar nad Hronom lekár

Menhal Abou Hamdan Chirurgické oddelenie, Nemocnica Žiar nad Hronom lekár