Chirurgické oddelenie

Nemocnica Žiar nad Hronom

Návštevné hodiny

  • Pondelok 15:00 - 17:00
  • Utorok 15:00 - 17:00
  • Streda 15:00 - 17:00
  • Štvrtok 15:00 - 17:00
  • Piatok 15:00 - 17:00
  • Sobota 13:00 - 17:00
  • Nedeľa 13:00 - 17:00

Kontakt

Ul. Sládkovičova 11, 965 37 Žiar nad Hronom

+421 (0) 45 6709 200

Primár oddelenia: 045/6709 200
Vedúca sestra oddelenia: 045/6709 201
Dokumentačná pracovníčka: 045/6709 207
Inšpekčná izba sestry: 045/6709 203
JIS: 045/6709 205
Izba lekárov: 045/6709 210
Izba lekárov: 045/6709 211
Izba lekárov: 045/6709 212
Chodba pacienti B: 045/6709 215
Operačná sála: 045/6709 216
Inštrumentárky: 045/6709 218
Prebúdzacia/ pooperačná miestnosť: 045/6709 206
Ošetrovatelia: 045/6709 213/ 0911 819 082

Informácie o zdravotnom stave pacienta Vám poskytne ošetrujúce lekár pacienta v čase od 14:00 - 15:30 hod.

Oddelenie sa nachádza 2.poschodí lôžkovej časti nemocnice, vstup je možný schodiskom alebo výťahom z prízemia.

O oddelení

Oddelenie poskytuje kvalifikovanú starostlivosť v oblasti všeobecnej či cievnej chirurgie a tiež traumatológie. Medicínske a ošetrovateľské postupy zdravotnej starostlivosti zahŕňajú prevenciu, diagnostiku, liečbu ochorenia s cieľom zlepšenia  zdravotného stavu pacienta a zabezpečenie jeho následnej starostlivosti a kontroly poskytovateľom zdravotnej starostlivosti.

Chirurgické oddelenie má 35 lôžok, z toho 2 nadštandardné jedno lôžkové izby a 6 lôžok na JIS. Na oddelení je za rok odliečených viac ako 2500 pacientov, ročne vykonávame cca 1400 operácií, ktoré sme rozšírili aj o traumatologické operácie, ktoré sa v minulosti na chirurgickom oddelení vykonávali len v obmedzenom počte.

Súčasťou chirurgického oddelenia je jednotka intenzívnej starostlivosti JIS, ktorá disponuje so šiestimi lôžkami. Na JIS chirurgického oddelenia je venovaná osobitná pozornosť stavom bezprostredne ohrozujúcim chorého na živote.

Liečebné možnosti/výkony

Z brušnej chirurgie vykonávame klasické výkony na celom tráviacom trakte, vrátane onkologických operácií, tiež k samozrejmým patria laparoskopické operácie žlčníka a slepého čreva aj akútne, operácie hernie, hrubého čreva, pseudocysty pankreasu, varikokély, ako aj štítne žľazy, prsníky, operácie varixov DK aj laserom, hemoroidy podľa Longa.

Tiež vykonávame artroskopické operácie kolena, operácie Dupuytrenovej kontraktúry, karpálneho kanála a ambulantne excízie névov na histologické vyšetrenie.

Príchodom erudovaného traumatológa operujeme aj úrazy, ktoré sme doteraz boli nútený odosielať do Banskej Bystrice.

Počas operácii používame najmodernejšiu techniku, máme zakúpený špičkový HD laparoskop, harmonický skalpel, staplery, laser, artroskop, C-rameno.

Na lôžkach jednotky intenzívnej starostlivosti sú najčastejšie po dobu 24 – 48 hodín (podľa potreby aj dlhšie) uložení pacienti, ktorí vyžadujú po väčšom operačnom výkone alebo pre závažný zdravotný problém kontinuálne sledovanie a liečbu. Keď táto situácia pominie, sú preložení na lôžkové oddelenie podľa typu svojho ochorenia.

Orientačné čakacie lehoty na plánované operácie – do 14 dní v závislosti od odsúhlasení poisťovne.

Pokyny pre hospitalizovaných pacientov

Na overenie údajov o Vašom predchádzajúcom zdravotnom stave je potrebné si doniesť zdravotnú dokumentáciu alebo výpis zo zdravotnej dokumentácie od Vášho praktického lekára a eventuálne odporúčanie na hospitalizáciu. Na overenie údajov poistenia je nevyhnutné doniesť kartičku poistenca. Priniesť si so sebou veci osobnej potreby.

Lieky – v záujme vlastnej starostlivosti o svoje zdravie je potrebné, aby ste lieky, ktoré pravidelne užívate kvôli špecifickému problému nahlásili lekárovi a ten ich zahrnie do spektra liekov, ktoré budete počas pobytu v nemocnici dostávať.

Čo si nebrať do nemocnice:

  • cenné veci, šperky
  • väčší obnos peňazí

V prípade, že máme pri sebe cennosti, prosím odovzdajte ich svojej sprevádzajúcej osobe, alebo  informujte sestru, ktorá Vás poučí o možnostiach bezpečnej  úschovy.

Návštevy na izbe pacienta sú povolené iba v návštevných hodinách, so súhlasom službukonajúcej sestry alebo lekára.

Na oddelení intenzívnej starostlivosti (JIS) sú návštevy na izbe pacienta zakázané. V mimoriadnych prípadoch sú návštevy povolené len so súhlasom primára oddelenia alebo službukonajúceho lekára.

Náš tím

MUDr. Grolmus Ján Chirurgické oddelenie, Nemocnica Žiar nad Hronom primár

MUDr. Horváth Miloš Chirurgické oddelenie, Nemocnica Žiar nad Hronom lekár

Kravchak Mykola Chirurgické oddelenie, Nemocnica Žiar nad Hronom lekár

Dmytro Dudko Chirurgické oddelenie, Nemocnica Žiar nad Hronom lekár

MUDr. Medhat El Namnam Chirurgické oddelenie, Nemocnica Žiar nad Hronom lekár

MUDr. Ingrid Baharová Chirurgické oddelenie, Nemocnica Žiar nad Hronom lekár

MUDr. Búci Jozef Chirurgické oddelenie, Nemocnica Žiar nad Hronom lekár

MUDr. Šramko Emil Chirurgické oddelenie, Nemocnica Žiar nad Hronom lekár

MUDr. Kollár Branislav Chirurgické oddelenie, Nemocnica Žiar nad Hronom lekár

MUDr. Jančoková Blanka Chirurgické oddelenie, Nemocnica Žiar nad Hronom lekár

MUDr. Orlický Roman Chirurgické oddelenie, Nemocnica Žiar nad Hronom lekár

MUDr. Turčan Miroslav Chirurgické oddelenie, Nemocnica Žiar nad Hronom lekár

Olos Yosyp Chirurgické oddelenie, Nemocnica Žiar nad Hronom lekár

MUDr. Mačaj Martin Chirurgické oddelenie, Nemocnica Žiar nad Hronom lekár

Mgr. Sedliaková Margita Chirurgické oddelenie, Nemocnica Žiar nad Hronom vedúca sestra