Chirurgické oddelenie

Nemocnica Rožňava

Návštevné hodiny

  • Pondelok 15:00 - 17:00
  • Utorok 15:00 - 17:00
  • Streda 15:00 - 17:00
  • Štvrtok 15:00 - 17:00
  • Piatok 15:00 - 17:00
  • Sobota 14:00 - 17:00
  • Nedeľa 14:00 - 17:00

Kontakt

Špitálska 1, 048 01 Rožňava

+421 (0) 58777 1363

O oddelení

Oddelenie disponuje spolu s 30 lôžkami. Oddelenie má dve štandardné ošetrovacie jednotky rozdelené na aseptickú a septickú časť a jednotku intenzívnej starostlivosti s troma lôžkami dislokovanú na OMIS.

Na aseptickej, ako aj septickej ošetrovacej jednotke, je po 15 lôžok. Izby sú dvoj- a trojlôžkové, jedna nadštandardná izba a jedna expektačno-izolačná izba.

Diagnostické vyšetrovacie procesy sa vykonávajú na SVaLZ nemocnice.

Liečebné možnosti/Výkony

Chirurgické oddelenie poskytuje komplexnú zdravotnú starostlivosť pacientom s ochoreniami chirurgického charakteru vyžadujúcich liečbu operačnú, alebo konzervatívnu, akútnu alebo elektívnu, úrazového, alebo neúrazového pôvodu.

Chirurgické oddelenie poskytuje komplexnú zdravotnú starostlivosť pacientom s ochoreniami chirurgického charakteru vyžadujúcich liečbu operačnú, alebo konzervatívnu, akútnu alebo elektívnu, úrazového, alebo neúrazového pôvodu.

Náplňou činnosti oddelenia je najmä: brušná chirurgia (operácia hernií, žlčníka, žlčových ciest, tenkého čreva, hrubého čreva, konečníka), chirurgia náhlych príhod brušných (úrazové postihnutie orgánov brušnej dutiny), úrazová chirurgia (traumatológia dlhých kostí, traumatológia hlavy, traumatológia hrudníka, traumatológia svalovo-šľachového aparátu), cievno-chirurgické zákroky (operácie kŕčových žíl, rekonštrukcia cievnych vstupov), operácia prsnej žľazy (záchovné operácie prsníka, revízia podpažnej jamky, septické chirurgické zákroky).

Nemalú časť hospitalizovaných tvoria pacienti diabetici s cievnymi komplikáciami dolných končatín. Ošetrujeme pacientov s náhlymi urologickými ochoreniami a počas ÚPS aj pacientov s ORL ochoreniami.

Chirurgické zákroky vykonávame klasicky, endoskopicky a laparoskopicky (laparoskopická cholecystektómia, apendektómia, revízne operácie). Hemoroidy operujeme podľa  stupňa pokročilosti klasicky alebo podľa Longa.

Na našom pracovisku sa robia artroskopické operácie kolenného kĺbu. Operačné sály sú súčasťou centrálnych operačných sál a nachádzajú sa na I. poschodí pavilónu „B“. Vybavené sú modernou prístrojovou technikou, v klimatizovaných priestoroch. V prípade potreby úzko spolupracujeme s chirurgickou klinikou podľa spádu – FN L. Pasteura v Košiciach, VÚSCH Košice v prípade ischemických končatinových ochorení.

Pokyny pre hospitalizovaných pacientov

Dôležité upozornenie pred  plánovanou operáciou: operačné pole doma nevyholiť.

Pacienti, ktorí sú objednaní na hospitalizáciu, si majú priniesť: zdravotnú dokumentáciu, občiansky preukaz, preukaz  poistenca, kompletné interné predoperačné vyšetrenie, hygienické a osobné potreby,  špeciálne liečivá a pomôcky.

Kontakt

Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a.s.
Ul. Špitálska 1,
048 01 Rožňava

Oddelenie sa nachádza na 2. poschodí  pavilón B.

JIS chirurgická sa nachádza na 1. poschodí budovy širšie komponenty – OMIS  (spojovacia časť  pavilónu A a B). Prístup do priestorov OMIS je zabezpečený schodišťom a výťahom z obidvoch pavilónov.

Telefonický kontakt

Chirurgické oddelenie, strana A – aseptická časť 058/ 777 1363
Chirurgické oddelenie, strana B – septická časť 058/ 777 1373
JIS chirurgická 058/ 777 1256
Príjmová chirurgická ambulancia 058/ 777 1308
Traumatologická ambulancia 058/ 777 1314

Personálne obsadenie

MUDr. Banykó Jozef Chirurgické oddelenie, Nemocnica Rožňava primár

MUDr. Kružliaková Vladimíra Chirurgické oddelenie, Nemocnica Rožňava lekár

MUDr. Greško Zdenko Chirurgické oddelenie, Nemocnica Rožňava lekár

MUDr. Hernandez Gabriel Chirurgické oddelenie, Nemocnica Rožňava lekár

Popovych Vitalii Chirurgické oddelenie, Nemocnica Rožňava lekár

Volozhanin Volodymyr Chirurgické oddelenie, Nemocnica Rožňava lekár

MUDr. Varga Tibor Chirurgické oddelenie, Nemocnica Rožňava lekár

MUDr. Harhovský Norbert Chirurgické oddelenie, Nemocnica Rožňava lekár

Ruban Bohdan Chirurgické oddelenie, Nemocnica Rožňava lekár

Niroda Ivan Chirurgické oddelenie, Nemocnica Rožňava lekár

Mgr. Barcziová Eva Chirurgické oddelenie, Nemocnica Rožňava vedúca sestra