Polikliniky ProCare 0907 888 999
Nemocnice Svet zdravia 055 / 327 7777
Kontakty Klientská zóna

Centrálne operačné sály

Nemocnica Topoľčany

Ordinačné hodiny

Kontakt

Pavlovova 17
955 20 Topoľčany

O oddelení

Oddelenie operačných sál ako samostatné oddelenie vzniklo v roku 1985, ale historicky operačné sály fungovali od samého začiatku vzniku nemocnice, od roku 1886, čo máme doložené aj zápismi z najstaršej operačnej knihy na Slovensku.

Centrálne operačné sály zabezpečujú plánovanú a akútnu operatívu pre odbory chirurgie, ortopédie, traumatológie, urológie, gynekológie, ORL.

ŠTRUKTÚRA ODDELENIA:

Pavilón LP 180 – 1.poschodie:

6 operačných sál slúži pre operačné odbory chirurgie, traumatológie, ortopédie, urológie, ORL.

Pavilón LP 240 – 3. poschodie:

3 operačné sály slúžia pre operačné odbory gynekológie a pôrodnice.

Na oddelení pracuje 1 primár, 1 vedúca sestra, 17 operačných sestier, 1 ZA, 6 sanitárok a 6 pomocníc.

Personál pracujúci na operačných sálach možno z pohľadu erudície zaradiť medzi špičkový zdravotnícky personál, ktorý aj na našom pracovisku zabezpečuje plynulú a bezpečnú prevádzku pri plánovaných výkonoch ako aj pri neodkladných operačných výkonoch, ktoré sú zabezpečované v rámci pohotovostných služieb.

Personálne oddelenie

MUDr. Naštický Juraj Centrálne operačné sály, Nemocnica Topoľčany primár

PhDr. Eva Hulová Centrálne operačné sály, Nemocnica Topoľčany vedúca sestra