Centrálne operačné sály

Nemocnica Trebišov

Pracovná doba

 • Pondelok 07:30 - 16:00
   16:00 - 07:30
 • Utorok 07:30 - 16:00
   16:00 - 07:30
 • Streda 07:30 - 16:00
   16:00 - 07:30
 • Štvrtok 07:30 - 16:00
   16:00 - 07:30
 • Piatok 07:30 - 16:00
   16:00 - 07:30
 • Sobota nepretržite -
 • Nedeľa nepretržite -

Kontakt

SNP 1079/76, 075 01 Trebišov

056 / 671 8652, 056 / 671 8654

Centrálne operačné sály sa nachádzajú na prvom poschodí nemocnice (pavilón D).

O oddelení

Pozostávajú z piatich operačných sál: chirurgická, traumatologická, gynekologická, otorinolaryngologická (ORL) a oftalmologická (očná). Na centrálnych operačných sálach pracujeme v nepretržitej prevádzke. Ročne vykonáme viac ako  5000  operácií.

LIEČEBNÉ MOŽNOSTI/VÝKONY

Centrálne operačné sály vykonávajú operačné výkony a liečbu, ktorá kladie vysoké nároky na materiálne a technické vybavenie, špeciálne zručnosti personálu, organizáciu práce a dodržiavanie vysokej úrovne asepsy a antisepsy. Všetky tieto podmienky môžu byť splnené len v špeciálnych, k tomu vybudovaných priestoroch.

Centrálne operačné sály sú miestom pre operačné zákroky kompetenčných centier siete nemocníc  Svet zdravia a to: oftalmologickej (očnej) a otorinolaryngologickej (ORL) jednodňovej zdravotnej starostlivosti. Operačnú starostlivosť poskytujeme pacientom zo širokého okolia, s využitím špičkovej techniky a najnovších operačných postupov.

Operatíva chirurgického oddelenia pozostáva zo širokého spektra operácií , pričom veľkú časť tvoria  laparoskopické  (miniinvazívne) operačné výkony, ktoré menej zaťažujú pacienta a skracujú pobyt  v nemocničnom zariadení.

Traumatologické oddelenie zabezpečuje  neodkladnú chirurgickú  starostlivosť pri úrazoch pacientov, zároveň aj  diagnostické laparoskopické zákroky kolenného kĺbu.

Gynekolologické oddelenie poskytuje pacientkam komplexnú operačnú starostlivosť  klasickou aj laparoskopickou metódou.

POHOTOVOSTNÁ SLUŽBA

Pondelok – piatok: 16:00 – 07:30
Sobota, nedeľa: nepretržite

Personálne oddelenie

MUDr. Hrdlík Rudolf Centrálne operačné sály, Nemocnica Trebišov primár

PhDr. Kassayová Andrea Centrálne operačné sály, Nemocnica Trebišov vedúca sestra