Oddelenie anestéziológie
a intenzívnej medicíny
Žiar nad Hronom

Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny v Žiari nad Hronom / OAIM zabezpečuje komplexnú zdravotnú starostlivosť v odbore anestéziológia a intenzívna medicína. Poskytuje starostlivosť  pacientom v akútnom ohrození životných funkcií a poskytuje im nepretržitú intenzívnu a resuscitačnú starostlivosť, s modernými lekárskymi prístrojmi. OAIM zabezpečuje nepretržitú zdravotnú starostlivosť v akútnom ohrození životných funkcií, ako sú ťažké úrazy, bezvedomia, pooperačné stavy, zlyhávanie dýchania či otravy. Oddelenie disponuje ambulantnou častou pre zabezpečenie predoperačných anestéziologických vyšetrení pacientov,  ktorí sa pripravujú buď na operačný zákrok, alebo na nepríjemný, prípadne bolestivý diagnostický výkon, vrátane poskytovania vyšetrení pred podaním epidurálnej analgézie pred pôrodom a lôžkovou časťou s 5 lôžkami. Ročne sa kvalifikovaný personál postará o 240 pacientov, mesačne približne 20.

 
 

Prečo si vybrať oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny v Žiari nad Hronom

 • Profesionálny prístup odborného personálu

  Personál oddelenia anestéziológie a intenzívnej medicíny v Žiari nad Hronom poskytuje pacientom nepretržitú 24 hodinovú starostlivosť. Skúsení tím lekárov a anestéziológov zabezpečuje kriticky chorým pacientom v akútnom ohrození životných funkcií neodkladnú starostlivosť za pomoci moderného prístrojového vybavenia.

 • Kvalitné prístrojové vybavenie

  Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny nemocnice Svet zdravia v Žiari nad Hronom poskytuje lôžkovú starostlivosť na 5 lôžkach, v kompletne zrekonštruovaných priestoroch.  Disponuje moderným prístrojovým zariadením, zabezpečujúcim k intenzívnu a resuscitačnú starostlivosť pacientov v kritickom stave.

 • Nepretržitá odborná starostlivosť 24/7

  OAIM poskytuje zdravotnú a resuscitačnú starostlivosť o pacienta 24 hodín denne, 7 dní v týždni. Optimálne nastavenia nonstop starostlivosti, vzhľadom na závažnosť zdravotného stavu pacienta, v akútnom ohrození životných funkcií, spolu s empatickým prístupom, je kľúčovým pre stabilizovanie jeho životných funkcií.

Oddelenie anesteziologie a intenzivnej mediciny Ziar nad Hronom

Anesteziologické možnosti/výkony

Odbor anestéziológia sa zaoberá tlmením, či liečením bolestí a nepríjemných vnemov spojených s diagnostikou a liečebnými výkonmi, operáciami. Okrem toho sa venuje kontrole a náhrade základných životných funkcii počas operácií, ale aj po nich.

Anestéziologická časť oddelenia OAIM poskytuje

 • anestézie celkové,
 • regionálne (blokády nervov a nervových pletení),
 • subarachnoidálne (tzv. lumbálky).
 • epidurálne pri operáciách, pôrodoch (PEDA) a diagnostických výkonoch všetkým hospitalizovaným pacientom,
 • realizuje ambulantné anestézie u pacientov v rámci jednodňovej zdravotnej starostlivosti.

Pre pacientky so záujmom o bezbolestný pôrod poskytujeme pôrodnú epidurálnu analgéziu. Oddelenie vykonáva aj ambulantné analgosedácie a intravenózne anestézie pre odborné ambulancie (gastroenterologickú, zubnú, urologickú).

Možnosti intenzívnej medíciny

Intenzívna medicína sa zaoberá monitorovaním a podporou zlyhávajúcich životných funkcií u akútne chorých pacientov, napríklad po ťažkých mnohopočetných zraneniach, náhlych srdcových príhodách, ťažkých otravách, popáleninách či podchladeniach.

Anestéziologická ambulancia

Anestéziologická ambulancia je zriadená na zabezpečenie predoperačných anestéziologických vyšetrení pacientov,  ktorí sa pripravujú buď na operačný zákrok, pôrod, alebo na nepríjemný, prípadne bolestivý diagnostický výkon. Cieľom tohto vyšetrenia je zhodnotenie rizika pre pacienta,  ktoré prináša operačný zákrok a s nim spojená anestézia.

ORDINAČNÉ HODINY
Pondelok: 13:00 – 15:00
Utorok: 13:00 – 15:00
Streda: 13:00 – 15:00
Štvrtok: 13:00 – 15:00
Piatok: 13:00 – 15:00

Anesteziologicka ambulancia Ziar nad Hronom

Aktuality

Vianočné darčeky od Cirkevného zboru Pliešovce

Vianoce sú sviatky lásky, pokoja a radosti, kedy si všetci navzájom prajeme len to najlepšie. Nie vždy sa však počas týchto sviatkov všetci môžeme stretnúť so svojimi blízkymi. Žiaľ sú pacienti, ktorí počas týchto dní museli byť hospitalizovaní v nemocnici. Máme veľkú radosť, že sme vďaka cirkevnému zboru obce Pliešovce s pani farárkou Zaťkovou mali možnosť obdarovať pacientov nemocnice v Žiari nad Hronom a Banskej Štiavnici, veľkým množstvo darčekov, ktoré k nám priniesli.

VIAC...

Súťaž vo varení kapustnice

Vianočné sviatky na Slovensku sú bohaté na tradície, recepty a zvyky. Jedným z tradičných jedál je aj domáca kapustnica s mäsom. Táto hustá polievka patrí medzi obľúbené jedlá malých aj veľkých. Na sviatočnom stole v mnohých rodinách jednoducho nesmie chýbať.

VIAC...

Poďakovanie za benefit pre zamestnancov nemocnice a polikliniky v Žiari nad Hronom

Poďakovanie spoločnosti STK AC Car s.r.o. za benefit pre zamestnancov nemocnice a polikliniky v Žiari nad Hronom.

VIAC...

Náš tím lekárov a špecialistov OAIM

Poďakovania

 • V žiarskej nemocnici, na OAIM pracovisku som bol hospitalizovaný dlhé 3 mesiace. Na oddelení je fantastická starostlivosť a cítiť tu súdržnosť celého personálu, na čele s pánom primárom. Ten mi venoval obrovské množstvo svojho času. Personál mi mimoriadne pomáhal nielen po fyzickej, ale aj po psychickej stránke. Ďakujem im za to.

  Martin Macko, ZH, pacient OAIM

 • Po nešťastnom úraze som bol hospitalizovaný na OAIM a na chirurgii v žiarskej nemocnici. Na moje obrovské prekvapenie a po počiatočných obavách z neznámeho, som sa tu cítil absolútne výborne. Personál je milý, empatický, mimoriadne trpezlivý, s veľkým pochopením. Chcem sa týmto poďakovať celému perosnálu a prajem veľa zdravia a energie.

  Ivan Kováč, ZH, pacient OAIM

Kontakt

Nemocnica Svet zdravia Žiar nad Hronom
Ul. Sládkovičova 11, 965 37 Žiar nad Hronom

+421 (0) 45 6709 372

primár oddelenia: 045/ 6709 370
vedúca sestra oddelenia: 045/ 6709 371
inšpekčná izba oddelenie: 045/ 6709 372
izba lekárov: 045/ 6709 374
anestézia – anest. sestry: 045/ 6709 373
prebúdzacia izba: 045/ 6709 206

Informácie o zdravotnom stave pacienta Vám poskytne ošetrujúci lekár pacienta v čase od 10:00 – 19:00 hod.

Oddelenie sa nachádza na prízemí lôžkovej časti nemocnice.

NÁVŠTEVNÉ HODINY

Pondelok: 15:00 – 17:00
Utorok: 15:00 – 17:00
Streda: 15:00 – 17:00
Štvrtok: 15:00 – 17:00
Piatok: 15:00 – 17:00
Sobota: 13:00 – 17:00
Nedeľa: 13:00 – 17:00