Polikliniky ProCare 0907 888 999
Nemocnice Svet zdravia 055 / 327 7777
Kontakty Klientská zóna

Transezofágová kardiografia

Pomáha pri manažmente porúch srdcového rytmu
Transezofágová kardiografia je semiinvazívnou vyšetrovacou metódou.
Umožňuje detailnejšie posúdiť morfológiu ľavej predsiene, funkciu uška ľavej predsiene, morfológiu medzipredsieňového septa, prietok pľúcnymi žilami a má vysokú senzitivitu a špecificitu v detekcii trombov ľavej predsiene.
Prítomnosť štrukturálneho poškodenia srdca na základe echokardiografie má aj terapeutický význam. Môže pomôcť pri rozhodovaní medzi kontrolou rytmu a frekvencie.

Lôžková starostlivosť

Zdravotná starostlivosť je poskytovaná v príjemnom prostredí, ktoré je plne prispôsobené pacientom s chronickými ochoreniami.
Oddelenie disponuje 48 lôžkami. Členené je na 2 štandardné ošetrovacie jednotky, rozdelené na mužskú a ženskú stranu. Na oddelení sú 3 observačné lôžka a 1 resuscitačné lôžko.
Súčasťou oddelenia je jednotka intenzívnej starostlivosti v rámci OMIS (systém plávajúcich lôžok).
Na mužskej ošetrovacej jednotke je 24  lôžok, z toho je 7 trojposteľových izieb, 1 dvojposteľová expektačná izba, 1 jednoposteľová moderná nadštandardná izba. Na ženskej ošetrovacej jednotke je 24 lôžok, z toho 7 trojposteľových izieb, 1 dvojposteľová expektačná izba a 1 nadštandardná, jednoposteľová izba.