Oddelenie fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie

Komplexná rehabilitačná starostlivosť

  • Lôžková starostlivosť

  • Odborný personál

  • Moderné prístrojové vybavenie

  • Dvojjazyčné pracovisko

Služby

Našim pacientom ponúkame tieto rehabilitačné služby:

Primárka oddelenia

  • MUDr. Königsmarková Eva

    Od roku 2007 pôsobí na pozícii primárky oddelenia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie v Dunajskej Strede. Vykonáva ambulantnú činnosť a konziliárne vyšetrenia.

    Viac...

Náš tím špecialistov

MUDr. Méhesová Marianna Zástupca primára Oddelenie fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie, Nemocnica Dunajská Streda

MUDr. Kiss Ildikó Lekár Oddelenie fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie, Nemocnica Dunajská Streda

MUDr. Kovács Margita Lekár Oddelenie fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie, Nemocnica Dunajská Streda

MUDr. Gálffy Hodosy Marianna Lekár Oddelenie fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie, Nemocnica Dunajská Streda

Mgr. Bakó Timea Vedúca sestra Oddelenie fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie, Nemocnica Dunajská Streda

Na stiahnutie

Kontakty

Nemocnica Svet zdravia Dunajská Streda
Veľkoblahovská č. 23, 929 01  Dunajská Streda

Telefonické kontakty

+421 (0) 31 5571 337 FBLR oddelenie

Primár +421 (0) 31 5571 342
Lekárska izba +421 (0) 31 5571 341
Vedúca sestra +421 (0) 31 5571 344
Vedúci fyzioterapeut +421 (0) 31 5571 198

Oddelenie sa nachádza na prízemí nemocnice monobloku H.

Návštevné hodiny

Pondelok 15:00 – 17:00
Utorok 15:00 – 17:00
Streda 15:00 – 17:00
Štvrtok 15:00 – 17:00
Piatok 15:00 – 17:00
Sobota 14:30 – 16:30
Nedeľa 14:30 – 16:30

Návštevy pacientov sú povolené v zmysle domáceho poriadku oddelenia. Mimoriadne návštevy povoľuje primár oddelenia.

Poskytovanie informácií o zdravotnom stave pacienta

Osobne v pracovných dňoch od 14:00 hod. do 15:30 hod.