Oddelenie fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie

Komplexná rehabilitačná starostlivosť

 • Lôžková starostlivosť

 • Odborný personál

 • Moderné prístrojové vybavenie

 • Dvojjazyčné pracovisko

O oddelení

Komplexná rehabilitácia sa vzťahuje na osoby, ktorých zdravotný stav bol v dôsledku ochorenia, úrazu alebo vrodenej vady rôznou mierou obmedzený a potrebujú zvláštnu pomoc k dosiahnutiu čo najvyššieho stupňa nezávislosti. Rehabilitácia  nie je obmedzená iba na liečebné a diagnostické metódy, ale zároveň sa snaží obmedziť rozsah psychických a sociálnych zmien spojených s dôsledkami úrazu alebo ochorenia. Nie je ju teda možné chápať ako výlučne medicínsky odbor, nakoľko jej hranice presahujú do oblasti sociálnej, pedagogickej a pracovnej.
Lôžkové rehabilitačné oddelenie realizuje ústavnú komplexnú rehabilitačnú starostlivosť na lôžku pacientom s postihnutím pohybového aparátu. Príjem sa realizuje ako akútny – preklady pacientov z traumatologického oddelenia po úrazoch hlavy, chrbtice a končatín a následné pooperačné stavy, preklady z ortopedického oddelenia po implantáciách kľbových náhrad a z neurologického oddelenia pri poškodení centrálneho a periférneho motoneurónu, príp. preklady z iných nemocníc.Plánovaný príjem sa uskutočňuje cez FBLR ambulanciu po odsúhlasení poisťovňou. Plán príjmu pacientov realizuje primár oddelenia.
Lôžkové oddelenie má 6 trojlôžkových izieb a 2 jednolôžkové nadštandardné izby.

Služby

Našim pacientom ponúkame tieto rehabilitačné služby

Primárka oddelenia

 • MUDr. Königsmarková Eva

  Od roku 2007 pôsobí na pozícii primárky oddelenia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie v Dunajskej Strede. Vykonáva ambulantnú činnosť a konziliárne vyšetrenia.

  Viac...

Náš tím špecialistov

MUDr. Méhesová Marianna Zástupca primára Oddelenie fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie, Nemocnica Dunajská Streda

MUDr. Kiss Ildikó Lekár Oddelenie fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie, Nemocnica Dunajská Streda

MUDr. Kovács Margita Lekár Oddelenie fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie, Nemocnica Dunajská Streda

Mgr. Fekete Monika Vedúca sestra Oddelenie fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie, Nemocnica Dunajská Streda

Na stiahnutie

Kontakty

Telefonické kontakty

+421 (0) 31 5571 337 FBLR oddelenie

Primár+421 (0) 31 5571 342
Lekárska izba+421 (0) 31 5571 341
Vedúca sestra+421 (0) 31 5571 344
Vedúci fyzioterapeut+421 (0) 31 5571 198

Návštevné hodiny

Pondelok15:00 – 17:00
Utorok15:00 – 17:00
Streda15:00 – 17:00
Štvrtok15:00 – 17:00
Piatok15:00 – 17:00
Sobota14:30 – 16:30
Nedeľa14:30 – 16:30

Návštevy pacientov sú povolené v zmysle domáceho poriadku oddelenia. Mimoriadne návštevy povoľuje primár oddelenia.

Nemocnica Svet zdravia Dunajská Streda
Veľkoblahovská č. 23, 929 01  Dunajská Streda
Oddelenie sa nachádza na prízemí nemocnice monobloku H.
Poskytovanie informácií o zdravotnom stave pacienta
Osobne v pracovných dňoch od 14:00 hod. do 15:00 hod.

Liečebná telesná výchova

 • analytické cvičenie podľa svalového testu
 • proprioceptívna neuromuskulárna facilitácia – aktivácia oslabených svalov výberom vhodnej diagonály pohybu
 • Vojtova metóda – presne nastavenou polohou a  aktiváciou spúšťovej zóny vybavujeme globálny motorický vzorec
 • senzomotorická stimulácia – využitie balančných pomôcok
 • metodika Bobathovej – centrálna posturálna kontrola
 • dychová gymnastika, cievny tréning, škola chôdze
 • Kaltenborn, SM systém, Mckenzie, metodika Schroth, fitlopta a iné
 • MOTOmed – trenažér na horné a dolné končatiny

Fyzikálna liečba

 • masáž – klasická, reflexná a manuálna lymfodrenáž
 • elektroliečba – nízkofrekvenčné a stredofrekvenčné prúdy, magnetoterapia,  ultrazvuk,  transkutánna elektroneurostimulácia
 • svetloliečba – bioptron, laser
 • teploliečba – parafin, kryo

Škola chrbta - výchovná rehabilitácia

Výchovná rehabilitácia zahŕňa zásady školy chrbta a edukáciu pacientov s chybným/ nesprávnym  držaním tela.

Ponuka nadštandardných služieb

Nadštandardná  izba: 20,00 EUR/noc
Vybavenie izby: jednolôžková izba s TV prijímačom, polohovacím lôžkom, samostatným sociálnym zariadením a sprchou.
Malá nadštandardná izba: 10,00 EUR/noc
Vybavenie izby: jednolôžková izba so samostatným sociálnym zariadením a sprchou.