Oddelenie dlhodobo chorých

 • Liečba chronických chorôb 19+

  Pomáhame prekonať pocit neistoty z neustále sa meniaceho stavu chronickej choroby a zlepšiť tak kvalitu života u pacientov od 19 roku života.

 • Zdravotná starostlivosť 24/7

  Nonstop starostlivosť zabezpečuje nastavenie zdravotného stavu, ktoré ovplyvňuje schopnosť človeka myslieť, cítiť, vykonávať každodenné potreby.

 • Profesionálny prístup personálu

  Vysoký dojem zanecháva príjemný, citlivý, vysoko odborný  prístup celého personálu. Záujem o pacienta, ochota a trpezlivosť sú na prvom mieste.

 • Dobrovoľníctvo

  Dobrovoľníci pacientom prinášajú ľudský kontakt a vypĺňajú im čas hospitalizácie rôznymi činnosťami. Pacienti tak majú jednoducho „Krajší deň”.

  Viac...
 • Zrenovované lôžkové oddelenie

  Klientom na oddelení zabezpečujeme liečivé a útulné prostredie. Ponúkame pobyt na nadštandardných izbách, hospitalizácie pre samoplatcov.

 • Multidisciplinárny prístup

  Správna liečebná stratégia si vyžaduje multidisciplinárny prístup s ohľadom na spektrum zdravotných, psychických a sociálnych problémov.

Služby

 • Starostlivosť o pacientov s chronickými ochoreniami

  Cieľom je zmiernenie, odstránenie bolesti, zlepšenie funkčnej spôsobilosti a kvality života pri chronických chorobách, chorobách s dlhým trvaním a všeobecne pomalou progresiou u pacientov od 19 rokov.

  Viac...
 • Hospitalizácia pacientov

  Pacienti na hospitalizáciu sú prijímaní po odporúčaní praktickým lekárom, odborným lekárom a prekladom z iného oddelenia našej nemocnice, resp. inej nemocnice. Dĺžka hospitalizácie sa riadi zdravotným stavom pacienta.

  Viac...

Náš tím špecialistov

 • MUDr. Jana Dovalová
  primár, internista, geriater

  Štúdium medicíny ukončila v roku 1997 na LF UPJŠ v Košiciach. Špecializačnú skúšku v odbore geriatria absolvovala v roku 2016 na SZU v Bratislave. Na oddelení dlhodobo chorých Rožňava pracuje od roku 2012, ako primárka od roku 2013.

  Viac...
 • MUDr. Eleonóra Dovalová

  Štúdium medicíny ukončila v roku 1987, v roku 1992 získala atestáciu z vnútorného lekárstva, špecializačnú skúšku v odbore geriatria absolvovala v roku 2002. Na oddelení dlhodobo chorých v Rožňave pracuje od roku 1987, v rokoch 2012 – 2013 pôsobila ako primárka oddelenia.

  Viac...
 • Mgr. Silvia Kardosová

  Špecializáciu v Starostlivosti o dospelých získala v roku 1995, Manažment v ošetrovateľstve v roku 2005, magisterské štúdium ukončila v roku 2013 v Bratislave. Od roku 2017 pôsobí ako vedúca sestra klastra ODCH a FBLR.

  Viac...

Poďakovania

 • Na oddelenie dlhodobo chorých ma preložili z interného oddelenia so srdcom, lebo sa mi ťažko dýchalo, dávajú mi tu aj kyslík. Všetko je tu dobré, nemôžem nič zlé povedať. Sestričky stále prídu na zavolanie, starajú sa o nás pekne. Aj strava mi chutí. Dnes prišli dobrovoľníčky na oddelenie, tak je tu veselšie. Máme pekný park priamo pri oddelení, tak si vieme v peknom počasí trochu vyjsť na vzduch. A čas ide s dobrovoľníčkami rýchlejšie.
  Zuzana Kožárová, 86 rokov, Rakovnica, okr. Rožňava

 • Na oddelení dlhodobo chorých som po prvýkrát. Ležím tu už dva týždne, lebo mám v bruchu vodu, tak mi to ťahajú. Klobúk dole, som tu so všetkým spokojná – strava, izba, personál. Ozaj, že som milo prekvapená. Veľmi sa mi tu páči, len keby čas išiel rýchlejšie. Ale prišli dobrovoľníčky, tak sme sa poprechádzali, porozprávali, je to veľmi dobré pre pacientov, lebo rodina nemôže stále chodiť na návštevu. Tak človek nemá pocit, že je sám.
  Elena Baštáková, 71 rokov, Henckovce, okr. Rožňava

Praktické rady

Kontakty

Oddelenie dlhodobo chorých je dočasne presťahované na 5. poschodie, pavilón A k neurologickému oddeleniu.

Tel. číslo: 058/777 1251

Oddelenie sa nachádza na 2. poschodí bloku A.
Telefonické kontakty
Sestry – stanovište 1:                +421 (0) 58777  1246
Sestry – stanovište 2:               +421 (0) 58777  1248
Primár oddelenia:                      +421 (0) 58777  1241
Vedúca sestra:                           +421 (0) 58777  1242
Manažér dennej zmeny:           +421 (0) 58777  1243
Lekárska denná miestnosť:      +421 (0) 58777   1245
Návštevné hodiny
Pondelok:       15:00 – 17:00
Utorok:            15:00 – 17:00
Streda:            15:00 – 17:00
Štvrtok:           15:00 – 17:00
Piatok:            15:00 – 17:00
Sobota:           14:00 – 17:00
Nedeľa:           14:00 – 17:00
Všeobecné pokyny k hospitalizácii

Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a.s.
Špitálska 1,
048 01 Rožňava