Služby

 • Liečebné možnosti/výkony

  Na oddelení ODCH je poskytovaná komplexná starostlivosť pacientom po ukončení diagnostického procesu a zvládnutí akútneho stavu. Na oddelenie sú prijímaní pacienti prekladom z iných oddelení našej nemocnice respektíve z iných zdravotníckych zariadení, alebo na základe doporučenia odborného lekára po dohovore s primárom oddelenia.

  Na oddelení je bunkový systém izieb, pričom každá bunka má svoje sociálne zariadenie. K dispozicií je pre pacientov 25 štandardných lôžok. Taktiež sa tu nachádza nadštandardná izba s jedným lôžkom a vlastným sociálnym zariadením.

  Obsah poskytovanej starostlivosti: hygienický režim, zaistenie základných potrieb pacienta vrátane výživy – kŕmenie, enterálna a parenterálna výživa, starostlivosť o vyprázdňovanie, aktivizácia pacientov, v rámci rehabilitácie – vertikalizácia, nácvik chôdze s pomocou rehabilitačných pracovníkov, antidekubitárny režim, ošetrovanie dekubitov a vredov predkolenia, preväzy, podávanie liekov vrátane aplikácie parenterálnej výživy, sledovanie fyziologických funkcií (TK, TT, P, D), odbery biologického materiálu, zvýšený dohľad na dementných pacientov, zvládanie nepokoja u pacientov, sledovanie psychického stavu, ošetrovanie stómií, drénov, kanýl, oxygenoterapia, spolupráca s rodinnými príslušnikmi, sociálnymi pracovníkmi, kňazmi, ošetrovateľské poradenstvo.

  Priemerná doba hospitalizácie pacienta na oddelení dlhodobo chorých je 21 dní.

 • Pokyny pre pacientov

  Pri hospitalizácií je potrebné si priniesť:

  • preukaz poistenca
  • doklad práceneschopnosti, ak bol vystavený
  • zdravotnú dokumentáciu
  • odporúčanie od odborného lekára
  • lieky ktoré bežne užívate a zdravotné pomôcky

   
  Počas hospitalizácie budete potrebovať:

  • nočnú bielizeň a župan
  • hygienické potreby
  • pevnú domácu obuv, pokiaľ ide o pacienta vo vyššom veku