Operačné výkony

 • implantácia fakických vnútroočných šošoviek, ktoré slúžia na korekciu extrémnych dioptrií najmä u mladých klientov bez odstránenia pôvodnej čírej ľudskej šošovky
 • operácia sivého zákalu (katarakty) s implantáciou vnútroočnej šošovky (VOŠ), možnosť výberu nadštandardných VOŠ – multifokálnych, torických, ich kombinácie
 • refrakčná výmena šošovky PRELEX – výmena ľudskej čírej šošovky za VOŠ, s cieľom úplne sa zbaviť okuliarov
 • sekundárne implantácie VOŠ
 • operácie sekundárnej katarakty YAG laserom
 • laserová iridotómia
 • operácie postavenia mihalníc
 • plastické operácie mihalníc
 • odstraňovanie nádorov z okolia oka a tváre
 • operácie spojovkových patologických nálezov ( pterýgium, pinguekula, jazvy)
 • ošetrenie diabetickej retinopatie a a cievnych uzáverov sietnice laserom
 • implantácia prídavných sulkusových šošoviek, ktoré slúžia na korekciu zbytkových dioptrií pacientov, ktorí už v minulosti mali implantovanú zadnokomorovú umelú vnútroočnú šošovku

Od novembra 2017 funguje oddelenie v nových moderných priestoroch. Nová operačná sála spĺňa najprísnejšie hygienické kritéria. Operácie sa vykonávajú pomocou prístrojov najnovšej generácie firmy Alcon: operačný mikroskop Luxor 3, fakoemulzifikačný prístroj Centurion, navigačný systém Verion.

Poradenstvo refrakčnej očnej chirurgie

V rámci nadštandardných služieb poskytujeme poradenstvo refrakčnej očnej chirurgie pre klientov, ktorí sa chcú zbaviť okuliarov. Ponúkame široké spektrum prémiových vnútroočných šošoviek, od rôznych výrobcov pre individuálne potreby a finančných možností každého klienta/pacienta.

Ambulantná starostlivosť

Priamo na pracovisku fungujú dve ambulancie.

Na jednej ambulancii sa riešia ochorenia predného segmentu oka, ako napríklad sivý zákal, refrakčné poradenstvo, kozmetické a patologické zmeny na adnexoch oka.

Druhá ambulancia slúži na vyšetrovanie a liečbu zadného segmentu oka, predovšetkým ochorení sietnice ako napr. diabetická retinopatia, vekom podmienená degenerácia makuly a iné zmeny na očnom pozadí.
Na špičkovú diagnostiku a liečbu slúžia najmodernejšie prístroje, a to fundus kamera, OCT, angioOCT, fluoresceínová angiografia, Pattern laser.

Široký výber vnútroočných šošoviek

Rutinne používame široké spektrum vnútroočných šošoviek od rôznych výrobcov s rôznymi princípmi fungovania, preto sme schopní ponúknuť riešenie pre každého klienta podľa jeho individuálnych potrieb a finančných možností.

Monofokálne vútroočné šošovky

Tieto šošovky sa používajú štandardne pri operácii sivého zákalu. Po implantácii týchto šošoviek je pacient odkázaný na okuliare na niektorú vzdialenosť, obvykle na blízko.
Všetky nami používané monofokálne šošovky sú bez doplatku pacienta.

CLAREON (f. Alcon) – nová asférická šošovka z hydrofóbneho materiálu so žltým filtrom a s automatizovaným systémom implantácie, ktorý minimalizuje možnosť kontaminácie šošovky

Tecnis Optiblue (f. Johnson & Johnson) – nová hydrofóbna, asférická šošovka so špeciálnym filtrom, ktorý prepúšťa pre oko užitočné spektrum modrého svetla a tým zlepšuje videnie za šera a prispieva ku skvalitneniu cirkadiálneho rytmu.

Lentis L-302-1 (f. Oculentis) – sférická hydrofilná šošovka s hydrofóbnym povrchom

Softec HDM (f. Lenstec) – hydrofilná, bi-asférická šošovka s najvyššou deklarovanou výrobnou presnosťou, ktorá aj pri extrémnych dioptrických hodnotách ostáva pod 0,5D.

AcrySof IQ toric (f. Alcon) – šošovka, ktorá rieši astigmatizmus, čiže cylindrické dioptrické chyby.

Multifokálne vnútroočné šošovky

Jedná sa o nadštandardné, tzv. prémiové šošovky, ktoré sa používajú aj pri operácii sivého zákalu, ale najmä pri refrakčnej výmene čírej ľudskej šošovky (PRELEX). Podľa typu implantovaných šošoviek sa pacienti úplne alebo čiastočne zbavujú potreby nosiť okuliarov. Volíme ich individuálne podľa potrieb klienta, na ktorú vzdialenosť za akých svetelných podmienok chce vidieť najlepšie ( šofér, práca na počítači, sekretárka, poľovník, stolár, elektrikár, a pod.) Tieto šošovky sú z rôznym doplatkom pacienta, podľa výberu šošovky.

AcrySof PanOptix (f. Alcon) – trifokálna šošovka umožňuje videnie bez okuliarov do diaľky, na strednú vzdialenosť ( počítač) a do blízka.

Lentis Mplus ( f. Oculentis) – multifokálna šošovka zabezpečujúca videnie na všetky vzdialenosti.

Tecnis Synergy (f. Johnson & Johnson)  – novinka, kombinácia dvoch technológií – trifokálnej a predĺženého fokusu, úplne zbavuje klienta potreby nosiť okuliare

Tecnis Symfony (f. Johnson & Johnson) – šošovka s predĺženým fokusom, má najmenej nežiadúcich svetelných fenoménov za šera a tmy, ideálna pre šoférov a poľovníkov.

Lentis Comfort (f. Oculentis) – zabezpečuje výborné videnie do diaľky a na strednú vzdialenosť ( počítač, tablet, telefón, cenovky v obchodoch, varenie,  a pod.), ideálna šošovka aj pre dôchodcov za prijateľnú cenu.

Špeciálne vnútroočné šošovky

Vision ICL (f. STAAR) – fakické vnútroočné šošovky sa implantujú do očí bez odstránenia ľudskej šošovky. Riešia sa touto metódou vysoké dioptrie, najmä u mladých ľudí. Výhodou je reverzibilnosť zákroku, ICL je možné z oka odstrániť.

Sulcoflex – sulkusovými prídavnými šošovkami sa korigujú dioptrie tým pacientom, ktorí už mali v minulosti implantovanú umelú šošovku, ale naďalej sú odkázaní na nosenie okuliarov.