Najväčšou hodnotou
je zdravie našich pacientov

Sieť nemocníc a polikliník, ktoré patria do skupiny Penta Investments, nájdete takmer vo všetkých regiónoch po celom Slovensku.

 
Procare

ProCare, a.s. je sieť, ktorú tvorí 12 polikliník. Je vybavená odborníkmi, najmodernejším technickým vybavením a príjemným estetickým prostredím, kde odbornosť a ľudský prístup je vždy na prvom mieste. Nepotrebujete mať „dobré kontakty“, aby ste dostali nadštandardnú starostlivosť. Pre nás je každý pacient priorita.


Svet zdravia

Svet zdravia, a.s. je prevádzkovateľom 17 nemocníc v Košickom, Prešovskom, Banskobystrickom, Trnavskom, Nitrianskom a v Trenčianskom samosprávnom kraji, ktorých spádová oblasť predstavuje takmer 1,7 milióna obyvateľov a pracuje v nich 6 970 zamestnancov.

Manažment siete polikliník ProCare

 • MUDr. Vladimír Dvorový Generálny riaditeľ

  Lenka Smreková Finančná riaditeľka

  Róbert Hill Medicínsky riaditeľ pre chirurgické a internistické odbory

  Igor Pramuk Prevádzkový riaditeľ siete zdravotníckych zariadení

  Stefan Herm Riaditeľ pre informačné technológie

  Ilona Kratochvílová Riaditeľka ľudských zdrojov

ProCare

V PROCARE JE PACIENT VŽDY NA PRVOM MIESTE

Preto vzťahy s našimi klientmi sú založené na zodpovednom a etickom prístupe. Transparentným a zodpovedným podnikaním vytvárame základné hodnoty, ktorými sa v našej spoločnosti riadime. Naša spoločnosť poskytujúca zdravotnú starostlivosť ako prvá na Slovensku získala Certifikát o spoločenskej zodpovednosti. Tento certifikát nás zaväzuje riadiť sa zásadami etiky, enviromentu, starostlivosti o Vás – našich klientov ako aj starostlivosť o komunitu ako takú.

SVET ZDRAVIA

LEPšIE ZDRAVOTNíCTVO PRE PACIENTOV NA SLOVENSKU

V roku 2016 spoločnosť dosiahla obrat 168,2 mil. EUR a zrealizovala investície do modernizácie nemocničných budov, rekonštrukcie operačných sál a do oddelení, ako aj do nákupu prístrojového vybavenia a IT dosiahnu v objeme 25 mil. EUR. Koncom marca 2015 Svet zdravia začal s výstavbou nemocnice novej generácie v Michalovciach, ktorá bude otvorená koncom roka 2017 (http://svetzdravia.com/nemocnica-novej-generacie/michalovce). V novembri 2016 Svet zdravia oznámil zámer vybudovať prvú koncovú nemocnicu novej generácie v Bratislave.