O nás

Mammacentrum sv. Agáty, a.s. je špecializovaná nemocnica, ktorá sa komplexne zaoberá diagnostikou a liečbou nádorových a iných ochorení prsníka.
SLUŽBY

 • medziodborová starostlivosť špecialistov v oblasti rádiodiagnostiky, onkochirurgie, onkológie, plastickej chirurgie, patológie, psychológie a anesteziológie
 • individuálny liečebný plán pre každú pacientku ako výsledok multidisciplinárnej spolupráce spomenutých odborníkov
 • komplexná ponuka medicínskych služieb od prevencie genetiky komplexnej liečby nádorov až po paliatívnu terapiu
 • psychoonkologická starostlivosť

ČO ZNAMENÁ MAMMACENTRUM SV. AGÁTY?

 • architektonicky integrovaná jednotka
 • moderné prístrojové vybavenie nemocnice vrátane kompletne digitalizovanej prevádzky (PACS systém)

PREČO PRÍSŤ DO MAMMACENTRA SV. AGÁTY?

 • moderná diagnostika a liečba
 • komplexná starostlivosť
 • špičkové prístrojové vybavenie
 • maximálny komfort
 • individuálny prístup
 • všetko pod jednou strechou

NEBOJTE SA RAKOVINY

 • nie každý nález, ktorý objavíte, musí byť zhubný
 • rýchle rozhodnutie zvyšuje šance na uzdravenie
 • nikdy nebolo jednoduchšie objednať sa na odborné vyšetrenie
 • stačí navštíviť svojho gynekológa a vyžiadať si doporučenie
 • len na vás záleží

PRÍHOVOR PRIMÁRA
Milé dámy,
som hrdý a šťastný, že Mammacentrum sa stalo renomovaným a vyhľadávaným pracoviskom pre slovenské pacientky.
Bolo vybudované podľa usmernení európskych odborných inštitúcii a vzoru podobných nemocníc vo svete. Od r. 2012 sa aj preto stalo plnoprávnym členom celosvetovej siete prsníkových centier „Senonetwork”.
V čom sú jeho prednosti? Je to predovšetkým diagnostika a komplexná liečba nádorov prsníka na jednom mieste v čo najkratšom čase podľa najnovších medicínskych poznatkov. Realizuje sa na základe úzkej spolupráce jednotlivých medicínskych špecialistov pri využití špičkového technického vybavenia.
Od roku 2011 narástol priemerný počet vykonaných operácií z 350 na 660 za rok (z toho 400 onkologických).
MUDr. Ivan Turčan, PhD., Primár

Organizačná štruktúra

Predstavenstvo
MUDr. Radoslav Čuha , MBA, MPH – predseda predstavenstva
Ing. Tomáš Valaška – člen predstavenstva
Ing. Simona Frisová, PhD. – člen predstavenstva
Dozorná rada
Mgr. Maroš Nešťák
Ing. Ľubomír Tóda
MUDr. Róber Hill, PhD., PHM

Vedenie 
Ing. Mária Hronská – riaditeľka
Mgr. Zuzana Gašparová – úsek pre ošetrovateľskú starostlivosť
MUDr. Ivan Turčan, PhD. – úsek pre liečebno-preventívnu starostlivosť
Mgr. Terézia Lacková – manažér prevádzky
Bc. Krupová Katarína – asistentka

Na stiahnutie

Doplnkové informácie

 • Ako sa objednať?

  Objednávanie pacientov na tel. číslach: +421 48 4204 901/ 911/ 912
  Pondelok:                           8:30 – 17:00
  Utorok – Piatok:              8:30 – 15:30

 • Všeobecné pokyny k hospitalizácii

  V záujme poskytnúť Vám čo najlepšiu zdravotnú starostlivosť v našom zariadení Vás prosíme, nezabudnite na dolu uvedené odporučenia. V deň príjmu budeme od Vás vyžadovať:

  • predoperačné vyšetrenie podľa odporučenia onkochirurgickej ambulancie (uvedené v závere nálezu z vyšetrenia),
  • zdravotnú dokumentáciu,
  • vyplnený informovaný súhlas s hospitalizáciou a s operačným zákrokom,
  • vyplnený dotazník od anesteziologického lekára,
  • pripravené operačné pole (vyholené podpazušie a okolie dvorca bradavky v predvečer operácie),
  • aplikovať Fraxiparine 0,3 ml pod kožu v predvečer operácie, o 18:00 hod. ak je doporučený,
  • elastické pančuchy – ako prevencia trombo-embolickej choroby ráno v deň operácie po prijatí na lôžkové oddelenie,
  • elastické obväzy 2 kusy (15cmx5m) na bandáž hrudníka,
  • osobné veci potrebné na hospitalizáciu, hygienické potreby, uterák, pyžamo, župan, papuče, minerálka,
  • prísť nalačno a nepiť tekutiny , o 7.00 hod. sa hlásiť pri infopulte MMC.

  Doplnkové/podrobnejšie informácie k hospitalizácii:
  Postup pri hospitalizácii pacientov na lôžkové oddelenie MMC

 • Kaplnka/Bohoslužby

  V budove nemocnice je pacientom k dispozícii kaplnka.

 • Časté otázky

  Objavili ste si hrčku v prsníku?
  Pri zistení „hrčky“ v prsníku, zmeny tvaru, vtiahnutí kože – retrakcie, alebo krvavého výtoku z bradavky je potrebné ihneď navštíviť gynekológa prvého kontaktu. Po prvej konzultácii môže nasledovať ďalšie vyšetrenie na špecializovanom pracovisku.
  Čo je príčinou vzniku rakoviny prsníka?
  Príčin vzniku rakoviny prsníka je niekoľko. Medzi tie závažnejšie patrí expozícia ionizujúcemu žiareniu, anamnéza nezhubných nádorov prsníka u pacientky s tendenciou prechodu do karcinómu, výskyt rakoviny prsníka u blízkych príbuzných, rasa, časový interval medzi prvou menštruáciou a pôrodom prvého dieťaťa, atď… Medzi menej závažnejšie patrí nadmerný stres, dlhodobé užívanie hormonálnej antikoncepcie, hormonálnej substitučnej liečby, alkohol, fajčenie, nesprávna výživa.
  Čo je Mammacentrum sv. Agáty?
  Mammacentrum sv. Agáty je prvá špecializovaná nemocnica zameraná na komplexnú diagnostiku a liečbu nádorových a iných ochorení prsníka.
  Aká je opodstatnenosť vzniku „prsníkových centier“?
  Výsledky obdobných špecializovaných centier vo vyspelej Európe ukazujú, že sústreďovanie pacientiek v zariadeniach tohto druhu zvyšuje šancu na ich vyliečenie, resp. zlepšuje prežívanie pacientky s karcinómom prsníka.
  Aké sú odborné garancie?
  Systém práce špecializovanej nemocnice je založený na multidisciplinárnej spolupráci odborníkov – špecialistov z rôznych medicínskych disciplín – rádiodiagnostik, onkochirurg, onkológ, patológ, onkogynekológ, plastický chirurg, anesteziológ, psychológ – ktorí prostredníctvom spoločných mítingov usmerňujú manažment pacientky s nádorovým ochorením prsníka.
  Ako chce Mammacentrum sv. Agáty zabezpečiť vysokú kvalitu zdravotníckych služieb v danom odbore?
  Cieľom pracoviska je vysoká odborná úroveň totožná s aktuálnymi diagnostickými a liečebnými možnosťami liečby nádoru prsníka, ktorú chceme dosiahnuť:

  • sústredením kvalitných odborníkov v oblasti diagnostiky, chirurgie, onkológie, patológie, plastickej chirurgie, anesteziológie a psychológie
  • aplikáciou najnovšich diagnosticko-liečebných postupov do praxe
  • využívaním najmodernejšej techniky v diagnostike a liečbe
  • profesionálnym, ľudským a individuálnym prístupom ku každému pacientovi.

  Pre koho sú služby poskytované v Mammacentre sv. Agáty určené?

  Mammacentrum sv. Agáty je zariadenie prístupné všetkým pacientkám v Slovenskej republike bez ohľadu na bydlisko, vek, sociálnu situáciu, vierovyznanie a podobne. Má zmluvný vzťah pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti so všetkými slovenskými zdravotnými poisťovňami (VšZP, Dôvera, Union). Rovnaké služby poskytujeme tiež samoplatcom.
  V čom spočíva výhoda Mammacentra sv. Agáty oproti ostatným pracoviskám?
  Je to predovšetkým:

  • moderná diagnostika a liečba na jednom mieste v najkratšom možnom čase
  • komplexné zabezpečenie medicínskych služieb
  • multidisciplinárna spolupráca medicínskych špecialistov
  • individuálny liečebný plán pre každého pacienta
  • moderné prístrojové vybavenie

  A čo muži?
  Incidencia malígneho ochorenia prsníka u mužov je výrazne nižšia. Prevažujú nerakovinové nádory prsnej žľazy (tzv. gynekomastia). Naše pracovisko je pripravené odborne i technicky na diagnostiku a liečbu uvedených ochorení i u mužov.

 • Partneri

  Novamed

  • diagnosticko-terapeutické centrum
  • predoperačný a pooperačný staging
  • RTG snímky
  • USG vyšetrenie
  • kontrastné USG vyšetrenie
  • CT vyšetrenie s použitím kontrastnej látky

  INMM

  • lokalizačná diagnostika sentinelovej lymfatickej uzliny axily aplikáciou rádionuklidu s následnou scintigrafiou
  • ROLL metodika označovania nehmatnej tumoróznej lezie aplikáciou radiofarmaka intratumorálne pod kontrolou digitálnej sterotaxie alebo USG
  • SNOLL metodika ako kombinácia lokalizácie sentinel LU a nehmatnej lezie aplikáciou radiofarmák rôznej distribučnej kvality
  • scintigrafické vyšetrenie skeletu na vylúčenie mts postihnutia pri základnom ochorení
  • PET/CT vyšetrenie indikovane k vylúčeniu orgánového metastatického postihnutia

  MR Institutute

  • MR vyšetrenie prsníka v rámci tzv. stagingu malígneho prsníka pred chirurgickým zákrokom
  • MR vyšetrenie orgánov k vylúčeniu mts postihnutia

  B- Biocyt

  • vyšetrovanie bioptických vzoriek v rámci predoperačnej diagnostiky (core cut, vákuová mammotomia, tenkoihlová biopsia)
  • vyšetrovanie bioptických vzoriek v rámci perioperačnej diagnostiky
  • vyšetrovanie bioptických vzoriek v rámci konečného histologického spracovania