NOVAgrant pre nelekárske odbory

Grant pre nelekárske odbory  je projekt, prostredníctvom ktorého podporujeme študentov, pre ktorých je toto povolanie aj srdcovou záležitosťou a majú záujem o prácu v podmienkach našich regionálnych nemocníc.

Grant má formu finančnej podpory na báze mesačného štipendia vo výške 50 EUR alebo 100 EUR, podľa odboru.

Udeľujeme ho v každom akademickom roku vybraným študentom. Suma sa vypláca mesačne počas akademického roka a trvania štúdia, okrem mesiacov júl a august.

Podmienkou je absolvovanie minimálne 2 týždňovej stáže vo vami vybranej nemocnici a oddelení počas akademického roka.

Taktiež je pre nás dôležitý záujem zamestnať sa v niektorej z našich nemocníc.

Študenti sa môžu registrovať vyplnením registračného formuláru a zaslaním profilu a motivačného listu. Tak budú zaradení do databázy kandidátov na Grant. Všetkých záujemcov o výsledku výberu budeme informovať.

Kritériá pri výbere študentov

  • Študent/ka denného bakalárskeho stupňa vysokoškolského štúdia v študijnom odbore ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia – 100€.
  • 1. – 3. ročníka odboru diplomovaná všeobecná sestra – 100€.
  • Študent/ka 4. ročníka odboru praktická sestra – 50€.
  • Váš profil a Vami zaslaný motivačný list.
  • Výber nemocnice v sieti Svet zdravia, a.s., v ktorej by ste chceli po skončení štúdia pôsobiť.
  • Absolvovanie minimálne 2 týždňovej stáže vo vami vybranej nemocnici a oddelení počas akademického roka.
  • Pri výbere študentov zaváži aj váš profil a vami zaslaný motivačný list.

Registrácia

  • K vyplnenému formuláru je nutné pripojiť životopis a motivačný list
  • V prípade ďalších otázok nás môžete kontaktovať emailom grant@svetzdravia.com

Registračný formulár

MM slash DD slash YYYY
MM slash DD slash YYYY
MM slash DD slash YYYY

Ochota vykonávať prax/stáž v našich nemocniciach počas štúdia

 
Ochota vykonávať prax/stáž v našich nemocniciach

Prílohy (životopis, motivačný list)

 
Max. file size: 384 MB.
Max. file size: 384 MB.
Súhlas so spracovaním OÚ(Required)