NOVAgrant pre lekárske odbory

Grant medikov je projekt, prostredníctvom ktorého podporujeme študentov, pre ktorých je medicína srdcovou záležitosťou a majú záujem medicínu v podmienkach našich regionálnych nemocníc.

Grant má formu finančnej podpory na báze mesačného štipendia vo výške 300 €.

Udeľujeme ho v každom akademickom roku, určitému počtu vybraných študentov medicíny. Suma sa vypláca mesačne počas akademického roka a trvania štúdia, okrem mesiacov júl a august.

Podmienkou je absolvovanie minimálne 2 týždňovej stáže vo vami vybranej nemocnici a oddelení počas akademického roka.

Jedným z najrozhodujúcejších kritérií, okrem samotnej motivácie, je výber odboru, ktorému sa chce študent v medicíne venovať. Taktiež je pre nás dôležitý záujem zamestnať sa v niektorej z našich nemocníc.

Študenti sa môžu registrovať vyplnením registračného formuláru a zaslaním profilu a motivačného listu. Tak budú zaradení do databázy kandidátov na Grant. Budeme informovať všetkých záujemcov o výsledku výberu.

Podmienky

 • Ste študent denného štúdia 4. – 6. ročník lekárskej fakulty v odbore všeobecné lekárstvo
 • Z hľadiska odboru – špecializácie je pre nás dôležité, aby ste mali už vybraný odbor, ktorému sa chcete intenzívnejšie začať venovať už počas štúdia a neskôr v praxi v ňom pokračovať.
 • Výber nemocnice v sieti Svet zdravia, a.s., v ktorej by ste chceli po skončení štúdia pôsobiť
 • Absolvovanie minimálne 2 týždňovej stáže vo vami vybranej nemocnici a oddelení počas akademického roka.
 • Pri výbere študentov zaváži aj váš profil a vami zaslaný motivačný list

FAQ

 • Jedná sa o “jednorázový” projekt, alebo sa takéto granty budú udeľovať aj v ďalších rokoch?

  Ide o projekt, ktorý udeľujeme v každom roku  vybraným študentov medicíny.

 • Na získanie Grantu stačí absolvovanie iba 2 týždňovej stáže v mnou vybranej nemocnici Svet zdravia?

  Áno. Ale oceňujeme prístup medikov, ktorí majú záujem učiť sa čo najviac, preto privítame aj záujem študenta o stáže mimo povinných stáží.

 • Aký je časový postup pri Grante? Potenciálny nástup na stáž/začiatok tohto programu?

  • Študenti  sa môžu registrovať vyplnením registračného formuláru a zaslaním profilu a motivačného listu. Tak budú zaradení do databázy kandidátov na Grant.
  • S vybranými  študentami podpíšeme zmluvu o poskytnutí finančného príspevku na štúdium a sme s nimi následne v individuálnom kontakte.
  • Začiatok prvej stáže bude vecou individuálnej dohody priamo s vedením vybranej nemocnice a zohľadnením možností v rámci štúdia.

 • Akým spôsobom prebieha stáž a aká je jej náplň?

  V rámci poskytnutia grantu študentovi očakávame, že minimálne všetky stáže, ktoré má absolvovať v daných ročníkoch štúdia na lekárskej fakulte (a pokiaľ to bude aj fakultou odobrené),  bude realizovať v jednej z našich nemocníc. Harmonogram či náplň stáže je určená fakultou. Pri stážach zohľadňujeme, aby jeden lekár nemal v rovnakom čase viac ako 1-2 študentov, aby sa im mohol dostatočne venovať a postupne ich zasväcovať do medicíny. Po skončení štúdia očakávame, že sa u nás zamestná ako lekár. Našim lekárom umožňujeme a podporujeme ich rozhodnutie ísť do špecializačného štúdia v rámci vopred dohodnutého odboru. Zároveň postupne rozširujeme portfólio vzdelávacích aktivít pre našich zamestnancov.

Registrácia

 • K vyplnenému formuláru je nutné pripojiť životopis a motivačný list
 • V prípade ďalších otázok nás môžete kontaktovať emailom grant@svetzdravia.com

Registračný formulár

Prílohy (životopis, motivačný list)

 
Max. file size: 384 MB.
Max. file size: 384 MB.
Súhlas so spracovaním OÚ(Required)