Liečebné možnosti a výkony

Neurologické oddelenie poskytuje komplexnú diagnostickú a liečebno-preventívnu starostlivosť pre dospelých pacientov v regióne.

Hlavnou náplňou práce neurologického oddelenia  je diagnostika, diferenciálna diagnostika a liečba pacientov:

 • s náhlou cievnou mozgovou príhodou,
 • ochorením centrálneho a periférneho nervového systému,
 • degeneratívnym a demyelizačným ochorením nervového systému,
 • nádorovým ochorením nervového systému,
 • záchvatovým ochorením – epilepsia,
 • závraty rôznej etiológie,
 • nervovo – svalovým ochorením, ochorenia miechy,
 • vertebrogénnym ochorením,
 • neurologické poškodenia pri interných, reumatických, onkologických ochoreniach.

Špecializovaný odborne erudovaný a skúsený tím lekárov je zárukou poskytovania kvalitnej zdravotnej starostlivosti. Profesionálny prístup všetkých pracovníkov oddelenia je predpokladom úspešného zvládnutia náročnej liečby, nielen po telesnej, ale aj po psychickej stránke.

Pobyt na oddelení

Neurologické pracovisko je členené na ambulantnú diagnostickú a liečebnú sekciu (neurologickú príjmovú ambulanciu), neurologický stacionár a lôžkovú časť.

Neurologické oddelenie disponuje 31 lôžkami na neurologickom oddelení.

Pokyny pre pacientov

Na plánovanú hospitalizáciu si so sebou prineste:

 • osobné doklady (občiansky preukaz, preukaz poistenca),
 • výpis zo zdravotnej dokumentácie,
 • veci osobnej potreby (pyžamo, papuče, uterák, toaletné potreby, holiace potreby).

Neurofyziologické laboratórium

Neurofyziologické laboratórium je vybavené k diagnostike neurologických ochorení,  a to  elektromyografickým a elektroencefalografickým prístrojom, prístrojom na vyšetrenie evokovaných potenciálov VEP, BAEP, čo zabezpečuje komplexné elektrodiagnostické metódy v neurológii.