Neurologické oddelenie

 • Ambulantná a lôžková starostlivosť

 • Nepretržitá starostlivosť 24/7

 • Jednolôžková nadštandardná izba

 • Bez dlhej čakacej lehoty

Služby

 • Liečebné možnosti/výkony

  Neurologické oddelenie je zamerané na diagnostiku a liečbu ochorení mozgu, miechy, periférnych nervov a svalového aparátu.

  Viac...
 • Diagnostika a liečba závratových stavov 

  V rámci Centra pre vertigo zriadeného v roku 2010  realizujeme diagnostiku a liečbu závratových stavov prostredníctvom videonystagmografie.

  Viac...
 • Oddelenie registrované v SITS

  Oddelenie je registrované  v SITS ( Safe Implementation of Treatments in Stroke), ktorý zaznamenáva  počet pacientov liečených rekanalizačnou liečbou.

  Viac...
 • Multidisciplinárna spolupráca

  Činnosť oddelenia je založená na multidisciplinárnej spolupráci viacerých príbuzných odborov.

  Viac...
 • Pobyt na oddelení

  Neurologické pracovisko je členené na ambulantnú diagnostickú a liečebnú sekciu, neurologický stacionár a lôžkovú časť.

  Viac...

Náš tím špecialistov

 • MUDr. Marián Mužík
  primár oddelenia

  Vykonáva ambulantnú činnosť v príjmovej neurologickej ambulancii, venuje sa USG vyšetreniam, extrakraniálnych mozgových ciev, elektrofyziologickým vyšetrovacím metodikám ako evokované potenciály a EMG vyšetrenie.

  Viac...
 • Mgr. Parajňáková Dana
  vedúca sestra

  Absolvovala špecializačné štúdium v ošetrovateľskej starostlivosti v odboroch vnútorného lekárstva, v roku 1993 špecializáciu v manažmente. Magisterské štúdium ukončila v roku 2011 na Prešovskej univerzite.

  Viac...
 • MUDr. Daniela Švačová
  lekárka

  Od ukončenia štúdia pracuje na neurologickom oddelení vo vranovskej nemocnici. Z neurofyziologických vyšetrovacích metód sa bližšie venuje ultrazvukovému vyšetreniu extrakraniálnych ciev.

  Viac...
 • MUDr. Zuzana Matisková
  sekundárna lekárka

  V roku 2016 ukončila štúdium na Lekárskej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Od roku 2017 pracuje na neurologickom oddelení vranovskej nemocnice ako sekundárny lekár.

  Viac...
 • MUDr. Lenka Bublavá

  lekár

  Viac...
 • MUDr. Jana Popaďáková

  lekár

  Viac...
 • MUDr. Lucia Kutná

  lekár

  Viac...
 • MUDr. Gabriela Sochová

  lekár

  Viac...
 • Mgr. Beáta Vrábeľová
  manažérka dennej zmeny

  Magisterské štúdium absolvovala na Vysokej škole Sv. Alžbety. Špecializácie absolvovala na Slovenskej zdravotníckej univerzite v BA, v manažmente a v ošetrovateľskej starostlivosti v odboroch vnútorného lekárstva.

  Viac...
 • Mária Vaššová
  sestra

  Na chirurgickom oddelení , neskôr chirurgickej JIS pracovala 10 rokov. Od roku 1992 pracuje v neurologickej príjmovej a neurofyziologickej ambulancii, kde okrem štandardnej práce vykonáva vyšetrenia EEG, EMG a EP.

  Viac...
 • Mária Sabová
  sestra

  Je sestrou v neurologickej príjmovej a neurofyziologickej ambulancii, kde okrem iného vykonáva vyšetrenia EEG, EMG ,EP a VNG. Absolvovala špecializačné štúdium v ošetrovateľskej starostlivosti v odboroch vnútorného lekárstva.

  Viac...

Poďakovania

 • Mám ťažkú svalovú chorobu, s ktorou sa liečim s veľkou dôverou vo vranovskej nemocnici na neurológii. Mala som dobré referencie a keďže som už ani chodiť nevedela, vyhľadala som tu pomoc. Dali ma tu dokopy, som im vďačná. Chodievam sem pravidelne na kontroly. Celý personál je tu príjemný a aj odborne to hodnotím len dobre. Konečne fungujem naplno len vďaka tomuto tímu.
  Mária Kucová, Rakovec nad Ondavou, okr. Michalovce

 • Pacientkou neurologického oddelenia vo Vranove nad Topľou som 7 rokov. Liečila som sa už aj na iných neurologických oddeleniach, no odkedy som prišla do Vranova, už žiadne iné nevyhľadávam. Až tu mi dokázali pomôcť, hľadali príčinu ochorenia a riešenie. Personál je tu vysoko odborne profesionálny, no zároveň ľudský, ústretový, citlivý a ochotný vždy pomôcť. Oddelenie je moderné, čisté. Na celom oddelení cítiť pozitívnu atmosféru, ktoré prispieva k zlepšeniu stavu pacienta.
  Renáta Kincelová, Michalovce
   

 • Mám veľmi dobrú skúsenosť s neurologickým oddelením vo Vranove. Mal som problém s platničkou a starali sa tu o mňa dobre. Je tu čisto, izby sú na úrovni. Mal som nadštandardnú izbu a maximálne mi vyhovovala. Napokon ma posunuli aj na vyššie pracovisko do Michaloviec za novým odborníkom, ktorý tam prišiel, tak som rád, že to môžem ešte konzultovať, lebo nevedel by som ináč o tejto možnosti. Určite by som odporúčal aj ostatným, keď majú problém, vyhľadať neurológiu vo Vranove.
  Ján Jonek, Sedliská, okr. Vranov nad Topľou

 • Dovoľujem si úprimne a s pokorou poďakovať  vranovskej nemocnici, oddeleniu neurológie za rýchlu a účinnú liečbu neuroboreliózy a odd. FBLR a jeho zamestnancom za príjemné vystupovanie ku klientovi.

  S pozdravom
  Stanislav Tlumač

Na stiahnutie

Kontakty

Nemocnica Svet zdravia Vranov nad Topľou
M.R. Štefánika 187/177B, 093 27 Vranov nad Topľou

+421 (0) 57 4865 310

Oddelenie:                                                                               057/ 48 65 311
Primár:                                                                                     057/ 48 65 224
Vedúca sestra:                                                                        057/ 48 65 310
Urgentný príjem:                                                                    057/ 48 65 346
Oddelenie multiodborovej intenzívnej starostlivosti:      057/ 48 65 889
Oddelenie sa nachádza na 4. poschodí budovy B pavilónu.
Návštevné hodiny
Pondelok:             14:00 – 16:00
Utorok:                  14:00 – 16:00
Streda:                  14:00 – 16:00
Štvrtok:                 14:00 – 16:00
Piatok:                  14:00 – 16:00
Sobota:                 14:00 – 16:00
Nedeľa:                 13:00 – 16:00