Služby

Liečebné možnosti/výkony

Neurologické oddelenie poskytuje komplexnú diagnostickú a liečebno – preventívnu starostlivosť pre dospelých pacientov v regióne Topoľčany.
Hlavnou náplňou práce neurologického oddelenia  je diagnostika, diferenciálna diagnostika a liečba pacientov:

  • s náhlou cievnou mozgovou príhodou,
  • ochorením centrálneho a periférneho nervového systému,
  • degeneratívným a demyelizačným ochorením nervového systému,
  • nádorovým ochorením nervového systému,
  • záchvatovým ochorením – epilepsia,
  • závraty rôznej etiológie,
  • nervovo – svalovým ochorením, ochorenia miechy,
  • vertebrogénnym ochorením,
  • neurologické poškodenia pri interných, reumatických, onkologických ochoreniach.

Neurologické oddelenie disponuje 24 lôžkami na trojposteľových izbách a 3 lôžkami na jednoposteľových nadštandardných izbách.
Špecializovaný odborne erudovaný a skúsení tím lekárov je zárukou poskytovania kvalitnej zdravotnej starostlivosti. Komplexnú ošetrovateľskú starostlivosť realizuje tím 7,5 sestier, 2 praktické sestry a 2 sanitárky. Profesionálny prístup všetkých pracovníkov oddelenia je predpokladom úspešného zvládnutia náročnej liečby, nielen po telesnej ale aj po psychickej stránke.

Ambulantná starostlivosť

Neurologická ambulancia pri oddelení zabezpečuje príjem objednaných pacientov na hospitalizáciu na neurologické oddelenie, hlavnou činnosťou neurologickej ambulancie pri oddelení je neurologické vyšetrenie, diagnostika, diferenciálna diagnostika ambulantných pacientov. Na ambulancii sa aplikuje parenterálna liečba ambulantným pacientom podľa indikácie neurológa.

Neurofyziologické laboratórium

Neurofyziologické laboratórium je vybavené k diagnostike neurologických ochorení, a to  elektromyografickým a elektroencefalografickým prístrojom, prístrojom na vyšetrenie evokovaných potenciálov VEP, BAEP, čo zabezpečuje komplexné elektrodiagnostické metódy v neurológii.

Jednotka intenzívnej starostlivosti

V kompletne nových priestoroch personál poskytuje špecifickú starostlivosť akútnym pacientom oddelenia vnútorného lekárstva a neurologického oddelenia.
Dispozične aj prevádzkovo je oddelenie JIS rozdelené na vstupnú časť s filtrami, sálu s monitorovacím pultom, siedmimi lôžkami a izolačným boxom a zvyšný priestor tvorí nevyhnutné zázemie pre pacientov i personál.
Nové oddelenie má vstup z hlavnej nemocničnej spojovacej chodby, ktorá nadväzuje na plánovaný nový centrálny operačný trakt a novú prevádzku OAMIS. Na jednom mieste tak budú sústredené všetky zložky nemocnice poskytujúce akútnu zdravotnú starostlivosť.