Služby

 • Ambulancia

  Na ambulanciu prichádzajú pacienti na odporúčanie odborného lekára, príp. praktického lekára. Prístrojové vybavenie a liečebné postupy zodpovedajú súčasným štandardom vybavenia a starostlivosti o neurologického pacienta. Súčasťou ambulancie je aplikačná miestnosť denného neurologického stacionára (DNS), kde je realizovaná ambulantná infúzna liečba. Na ambulancii sú tiež realizované liečebné obstreky. Špeciálne sú riešení pacienti s nervosvalovými ochoreniami v spolupráci s Centrom pre neuromuskulárne ochorenia v Bratislave. Realizovaná je aj enzýmová substitučná liečba /ERT/ pre pacientov s Pompeho chorobou.

  Organizačne vyčlenené je neurologické elektrofyziologické pracovisko s možnosťou komplexnej elektrofyziologickej diagnostiky (elektroencefalografia – EEG, elektromyografia – EMG, evokované potenciály – VEP, BAEP).

 • Liečebné možnosti/výkony

  Neurologická ambulancia vykonáva a poskytuje nasledovné služby:

  • základné neurologické vyšetrenie,
  • DNS (denný neurologický stacionár – aplikácia infúznej terapie),
  • EEG (elektroencefalografické vyšetrenia),
  • EMG (elektromyografické vyšetrenia),
  • vyšetrenie evokovaných potenciálov (VEP, BAEP),
  • kontrolné vyšetrenia,
  • konziliárne vyšetrenia,
  • skríningové vyšetrenia,
  • edukácia pacientov.