O nás

Manažment:
Predstavenstvo
Predseda predstavenstva MUDr. Radoslav Čuha, MBA, MPH
Ing. Tomáš Valaška – člen
MUDr. Igor Pramuk, MPH – člen
Dozorná rada
Mgr. Jozef Mathia
MUDr. Radovan Barila, PhD.
Mgr. Ján Janovčík
Ing. Martin Hrežo, FCCA, MBA
Ing. Eduard Maták

Vedenie nemocnice
Ing. Ivan Mokrý – riaditeľ nemocnice
MUDr. Renáta Szépeová, PhD. – námestníčka pre liečebno-preventívnu starostlivosť
Mgr. Eva Valentová – námestníčka pre ošetrovateľskú starostlivosť

Na stiahnutie

Užitočné informácie

 • Ďalšie kľúčové nadštandardné služby

  Gynekologické oddelenie má v ponuke nasledovné nadštandardné služby:

  výberpôrodníka 200.- €
  výber operatéra 200.- €
  výber pôrodnej asistentky 100.- €
  účasť otca alebo blízke 1 blízkej osoby pri pôrode 20.- €
  EDA (epidurálna anestézia) 133.- €

 • Kaplnka/Bohoslužby

  Nemocnica nedisponuje priestorom na Bohoslužby a ani kaplnkou.
  Duchovnú službu v nemocnici, ktorej hlavným poslaním je sprostredkovanie spásy veriacim kresťanom katolíkom je zabezpečená farským kňazom, ktorý do zdravotníckeho zariadenia prichádza v sobotu v priebehu dňa, prípadne na výslovné želanie pacienta.

 • Lekáreň v nemocnici

  Pacientom je k dispozícií lekáreň Dr. Max ktorá sa nachádza na pravej strane vestibulu polikliniky.
  Otváracie hodiny:
  Pondelok až piatok: 07:00 – 15:30 hod.

 • Nadštandardné izby

  Oddelenie: Gynekologicko-pôrodnícke oddelenie (Žiar nad Hronom)
  Nadštandardné ubytovanie v rámci gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia je zabezpečené jednou jednolôžkovou nadštandardnou izbou a jednou jednolôžkovou izbou so zvýšeným štandardom.
  Popis izby:
  Jednolôžková nadštandardná izba je vybavená vlastným sociálnym zariadením (WC, sprchový kút),  polohovateľnou posteľou, chladničkou, televíziou, rozkladacím kreslom (možnosť ubytovania sprevádzajúcej osoby) a vybavením pre novorodenca (postieľka, vanička, prebaľovací pult).
  Jednolôžková izba so zvýšeným štandardom je vybavená polohovateľnou posteľou, vybavením pre novorodenca(postieľka, vanička, prebaľovací pult), televíziou. Izba nemá vlastné sociálne zariadenie.
  Cena izby za deň:
  Jednolôžková nadštandardná izba…………………………………………..    25.- €,
  Jednolôžková izba so zvýšeným štandardom……………………………    15.- €
  Zľava pre poistencov ZP Dôvera: –
  Možnosť ubytovania sprevádzajúcej osoby: Áno/Nie (cena za deň)
  Jednolôžková nadštandardná izba , ubytovanie sprevádzajúej osoby započítané v cene izby.
  Oddelenie: Chirurgické
  Popis izby:
  Nadštandardné ubytovanie v rámci chirurgického oddelenia je zabezpečené dvomi jednolôžkovými izbami, ktoré sú vybavené vlastným sociálnym zariadením, polohovateľnou posteľou, chladničkou, televíziou.
  Cena izby za deň:
  Ubytovanie hospitalizovaného pacienta – chirurgia –  cena za 1 lôžko/noc–pacient sám na malej nadštandardnej izbe I. kategórie VIP (VšZP, Union) – 20 €
  Zľava pre poistencov ZP Dôvera:
  Ubytovanie hospitalizovaného pacienta – chirurgia –  cena za 1lôžko/noc–pacient sám na malej nadštandardnej izbe I. kategória VIP (Dôvera) – 10 €
  Možnosť ubytovania sprevádzajúcej osoby: Áno/Nie (cena za deň)
  Oddelenie: Pediatrické
  Popis izby:
  Nadštandardné ubytovanie sprevádzajúcej osoby dieťaťa v rámci pediatrického oddelenia je zabezpečené jednou jednolôžkovou izbou, ktorá je vybavená vlastným sociálnym zariadením, postieľkou, prebalovacím pultom, chladničkou, televíziou, mikrovlnnou rúrou, rýchlovarnou kanvicou a vaničkou na kúpanie pre dieťatko.
  Cena izby na deň:
  Ubytovanie sprevádzajúcej osoby na pediatrickom oddelení:
  – poistenec VšZP a ZP Union: cena za 1 lôžko/noc – 20 €.
  – zľava pre poistencov zdravotnej poisťovne Dôvera: cena za 1 lôžko/noc – 10 €
  Stravovanie:
  Sprevádzajúca osoba na VIP izbe má možnosť stravovania za príplatok:
  Raňajky: 0,80 €
  Obed:     3,00 €
  Večera:  1,90 €
  DSC_0886.JPG
  DSC_0889.JPG
  DSC_0890.JPG
  DSC_0896.JPG

 • Nemocničná knižnica

  Otváracie hodiny:
  Pondelok – štvrtok  (od 14:00 do 15:00 hod.)
  Poloha:  pavilón A (budova Polikliniky)
  Kontakt: 045/6709103

 • Nemocničný bufet

  Pacientom a návštevníkom je k dispozícii bufet nachádzajúci sa na prízemí vpravo v budove polikliniky .
  Otváracie hodiny:
  Pondelok až piatok: 06:30 – 14:00 hod.
  Okrem bufetu sa v priestoroch nemocnice (na prízemí) nachádzajú aj  nápojové automaty.

 • Všeobecné pokyny k hospitalizácii

  K hospitalizácii je potrebné si priniesť:

  • občiansky preukaz
  • preukaz poistenca
  • doklad práceneschopnosti, ak bol vystavený
  • zdravotnú dokumentáciu
  • odporúčanie od obvodného gynekológa
  • výsledky vyšetrení
  • lieky, ktoré bežne užívate (dlhodobo), zdravotnícke pomôcky

  Čo je potrebné priniesť si do pôrodnice:

  • občiansky preukaz
  • preukaz poistenca
  • preukaz pre tehotné
  • sobášny list
  • vložky a pre dieťatko dostatočný počet jednorazových plienok
  • 2 – 3 nočné košele, župan, papuče, gumovú obuv do sprchy
  • hygienické a toaletné pomôcky
  • najmenej dva uteráky
  • 4 – 6 vyvarených a vyžehlených plienok
  • 2 materské podprsenky
  • 1 detské mydlo

  Čo je potrebné priniesť pre novorodenca pri odchode:

  • košieľku
  • 3 veľké plienky
  • 1 bavlnený kabátik
  • 1 ortopedické nohavičky č. 1
  • 2 čiapky
  • 1 zavinovačku s flanelovou vložkou
  • v zime navyše vlnenú súpravu
  • 1 deku

  Počas hospitalizácie budete potrebovať:

  • domácu obuv
  • nočnú bielizeň a župan
  • hygienické potreby

  Ak to nie je nevyhnutné do nemocnice si neberte:

  • veľký finančný obnos
  • zlato a iné cennosti
  • živé kvety

  V prípade, že máte v nemocnici počas doby hospitalizácie pri sebe väčší obnos peňazí alebo cennosti, máme pre Vás k dispozícii trezor,kde si môžete tieto Vaše osobné veci odložiť.

História

V obci Sv. Kríž nad Hronom boli pri oslobodení iba dvaja lekári, jeden obvodný a druhý so súkromnou praxou. Zubný lekár dochádzal z neďalekej Kremnice dvakrát do týždňa. Lekáreň tu bola už za Rakúsko-uhorskej monarchie.

Po oslobodení mal celý obvod na starosti iba jeden lekár MUDr. A. Ditter. V roku 1950 sa utvoril obvod Trnavá Hora s lekárom MUDr. J. Schilderom a v roku 1953 prišiel na krížsky obvod ďalší lekár. Títo dvaja lekári sa striedali tak, že jeden týždeň ordinoval v ambulancii a druhý konal návštevy v obvode.

Pri začatí výstavby závodu Kovohuty Hron bol vo Sv. Kríži nad Hronom vlastne iba jeden lekár, ktorý mal na starosti i zamestnancov závodu Priemstav Hron. Lekár i zubná ambulancia, do ktorej dochádzal zubný technik z Kremnice, boli umiestnení v drevených barakoch v parku kaštieľa. Po zvýšení počtu zamestnancov nad 500 prišiel i druhý lekár.

V roku 1952 ambulanciu premiestnili nad Horné Opatovce, kde ordinovali pre zamestnancov závodu dvaja praktickí a dvaja zubní lekári. Od roku 1953 začal svoju činnosť závodný ústav národného zdravia. Po začatí prevádzky v Závode SNP sa zriadila aj chirurgická ošetrovňa. Pracoval tu aj detský lekár MUDr. K. Snopko. V roku 1955 pribudol aj štvrtý praktický lekár v meste a v ďalšom roku sa utvoril samostatný obvod Janova Lehota. Situácia v zdravotníctve v meste i okolí sa podstatne zlepšila. Mestu, ktoré má veľký obvod, chýbala nemocnica. V roku 1945 boli na území okresu dve nekompletné nemocnice, v Kremnici a v Banskej Štiavnici.

S výstavbou ZSNP sa zvyšovali nároky na zdravotné služby. Už v roku 1956 začala príprava na stavbu novej nemocnice s poliklinikou. Nevýhodou vtedy bolo to, že mesto ešte nebolo okresným, a tak pôvodný dobrý zámer postaviť 450 posteľovú nemocnicu nevyšiel pre snahu vtedajších funkcionárov okresu zachovať nemocnicu v Kremnici, ktorá mala byť zrušená pre nevyhovujúce podmienky. A tak pre Žiar bola schválená výstavba menšej, 225 posteľovej nemocnice, čím sa problém nedostatku priestorov rieši vlastne až do súčasnosti.

Základný kameň bol položený v septembri 1958 a do činnosti bola uvedená v roku 1963 už ako okresná NsP. Mala 4 základné posteľové oddelenia: interné, detské, gynekologicko-pôrodnícke (v jeho rámci aj novorodenecké) a chirurgické. Ďalšie zložky boli: oddelenie klinickej biochémie, rádiodiagnostické oddelenie, fyziatricko-rehabilitačné, patologicko-anatomické oddelenie a poliklinika.

Citeľný vzostup zdravotníctva v Žiari nad Hronom nastal od roku 1963, kedy bola daná do prevádzky nová nemocnica s poliklinikou s 235 posteľami a piatimi odbornými oddeleniami. Prvého decembra 1970 bola otvorená novostavba lekárne v Žiari nad Hronom s okresnou pôsobnosťou. Rozšírili sa aj odborné a obvodné zdravotnícke služby. V nemocnici s poliklinikou sa zriadilo dôležité lôžkové oddelenie – resuscitačno-anestéziologické, vybavené modernou zdravotníckou technikou.

Okresná hygienická stanica v Žiari nad Hronom vznikla v roku 1957 v súvislosti s tým, že sa mesto stalo okresným sídlom. V roku 1973 mala nemocnica s poliklinikou interné oddelenie, chirurgické, gynekologicko-pôrodnícke, detské, resuscitačno-anestéziologické, interné II. Kremnica, oddelenie tuberkulóznych a respiračných chorôb Kremnica, spoločné zariadenia diagnostické a liečebné. Poskytovali služby interné, detské, školská zdravotná služba, dorastové, chirurgické, urologické, ženské, tuberkulóznych a respiračných chorôb, zubné, reumatologické, dermatovenerologické, psychiatrické, očné, krčno-ušné, starostlivosť o telovýchovu a šport, onkologické, neurologické, logopedická poradňa, protialkoholická poradňa a predmanželská poradňa.

V priestoroch nemocnice s poliklinikou ešte v roku 1971 zriadili oddelenie klinickej mikrobiológie, ktoré je súčasťou okresnej hygienickej stanice a slúži pre potreby všetkých zdravotníckych zariadení v okrese. V roku 1971 sa utvorila jednotka intenzívnej starostlivosti pri internom oddelení nemocnice v Žiari nad Hronom, ktorá bola vybavená najmodernejšou zdravotníckou technikou a slúži pre veľmi intenzívne sledovanie, starostlivosť a liečbu život ohrozujúcich stavov, ako napríklad infarkty, krvácanie do mozgu či otravy.

V roku 1974 sa na poliklinike zriadil V. zdravotný obvod pre rozširujúcu sa časť sídliska. Na I. ZDŠ sa adaptovali priestory pre ambulanciu školskej zdravotnej služby a dve zubné ambulancie. V tom istom roku sa zriadila pri zubnom oddelení ortodontická ambulancia na liečenie detí s deformovaným chrupom.

Pre nemocnicu s poliklinikou sa v roku 1975 získala budova na sídlisku. Umiestnili v nej dermatovenerologické oddelenie polikliniky v dvoch ambulanciách, kde pracujú dve lekárky a tri sestry. Ďalej tu umiestnili psychiatrické oddelenie s pracoviskom psychiatra a psychológa, neurologické oddelenie a logopedickú poradňu.

V roku 1975 pripadalo na jedného lekára v okrese asi 3 000 obyvateľov.

Po roku 1989, v rámci transformácie a programu vlády, prešli NsP zložitými procesmi zmien. V roku 1995 sa s NsP zlúčil aj ZÚNZ pri ZSNP. Zmeny organizačnej štruktúry NsP v prevažnej miere mali priaznivý dopad na poskytovanie zdravotnej starostlivosti. NsP bola toho času príspevková organizácia s vlastnou právnou subjektivitou.

V súčasnosti ako Všeobecná nemocnica v Žiari nad Hronom zabezpečuje zdravotnú starostlivosť nielen pre 48 153 obyvateľov okresu, ale aj pre spádové okresy Žarnovica a Banská Štiavnica, približne pre 100 000 obyvateľov.

Garantom kvalitnej zdravotnej starostlivosti je predovšetkým kvalifikovaný personál – lekári a sestry.

V posledných siedmych rokoch sa zavádza tradícia Žiarskeho sesterského dňa s cieľom zvyšovať kvalifikáciu sestier v celoslovenskom rozsahu.

Od 1. apríla 2014 patrí Všeobecná nemocnica Žiar nad Hronom do siete regionálnych nemocníc Svet zdravia a.s..

Prehľad riaditeľov NsP:

1963 – 1964 MUDr. Ivan Obuch
1964 – 1973 MUDr. Kamil Snopko
1973 – 1990 MUDr. Karol Martinček
1990 – 1994 MUDr. Jaroslav Žemla
1994 – 1998 MUDr. Pavol Učnik, PhD., MPH
1998 – 1999 Ing. Ľudovit Starovič, CSc.
1999 – 1999 MUDr. Milan Detko
1999 – 2002 MUDr. Igor Dudinsky
2002 – 2005 MUDr. Pavol Učnik, PhD., MPH
2005 – 2014 Ing. Rastislav Kubáň
2014 – 2014 Ing. Ivan Mokrý
2014 – 2016  Ing. Eva Páleníková
2016 – 31.12.2017 Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA
01.01.2018 – súčasnosť Ing. Ivan Mokrý