Aktuality, Rimavská Sobota    15.01.2020

Nemocnica v Rimavskej Sobote sa ako prvá na Slovensku zúčastnila celosvetovej iniciatívy Nutrition Day

Nutrition Day (nDay) je celosvetová iniciatíva zameraná na boj proti podvýžive v zdravotníckych zariadeniach.

MUDr. Slezáková Júlia - nutrution day

 

Až 40% hospitalizovaných pacientov trpí podvýživou súvisiacou s ochorením. Podvýživa vedie k zvýšeniu nákladov na zdravotnú starostlivosť, predĺženiu pobytu pacienta v nemocnici a zhoršeniu celkovej prognózy choroby.

V konkrétny deň každý rok majú nemocničné oddelenia a opatrovateľské ústavy na celom svete možnosť zúčastniť sa jednodňového prierezového auditu. V tento deň sa zhromažďujú anonymizované údaje o stave výživy hospitalizovaných pacientov, odovzdávajú a vyhodnocujú sa v databáze nDay. Opakovaná účasť na audite nDay predstavuje jedinečnú príležitosť monitorovať a porovnávať výživovú starostlivosť inštitúcií na medzinárodnej úrovni.

Naša nemocnica využila túto možnosť a ako prvá na Slovensku sa zúčastnila nDay auditu, ktorý sa tento rok uskutočnil 7. 11. 2019. Pod vedením miestnej koordinátorky MUDr. Júlie Slezákovej všetky participujúce oddelenia nemocnice splnili požiadavky a získali certifikát, ktorý potvrdzuje, že prispeli informáciami na udržanie a zlepšenie kvality nutričnej starostlivosti v nemocniciach po celom svete. Certifikát nDay o uznaní príspevku spoločnosti pri zlepšovaní výživy v nemocniciach bol vydaný aj Nemocnici Rimavská Sobota a MUDr. Júlii Slezákovej. Participáciou v tomto programe chce naša nemocnica zvyšovať povedomie o podvýžive súvisiacej s chorobou a tým zvyšovať bezpečnosť a kvalitu zdravotnej starostlivosti.Ďalšie príspevky, ktoré by Vás mohli zaujímať

Aktuality 24.02.2020

Umelá inteligencia v nemocniciach Svet zdravia: Radí pri pacientoch po cievnej mozgovej príhode

Výsledky každého pacienta s podozrením na cievnu mozgovú príhodu od tohto mesiaca hodnotí v galantskej nemocnici aj umelá inteligencia. Sieť nemocníc Svet zdravia, do ktorej patrí aj tá v Galante, totiž od februára zaviedla do siedmich svojich nemocníc systém e-Stroke Suite od spoločnosti Brainomix.

Aktuality 21.02.2020

Valentínska kvapka krvi 2020 v rožňavskej nemocnici

Územný spolok SČK tohtoročnú Valentínsku kvapku krvi opäť realizoval na pôde Nemocnice s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a. s.. Kampaň podporili nielen skúsení viacnásobní darcovia, ale zapojilo sa i množstvo prvodarcov - študentov stredných škôl SOŠ technickej, Gymnázia Pavla Jozefa Šafárika či Obchodnej akadémie v Rožňave.

Aktuality 21.02.2020

Valentínske darovanie krvi v Trebišove

Valentínsky piatok sa niesol v Trebišove v duchu pomoci druhým. Na hematologicko- transfúznom oddelení sa zišlo takmer 50 darcov, ktorí prišli nezištne darovať to najcennejšie, svoju krv.

Odoberajte novinky e-mailom

 

PROCARE LEKÁR 24

Možnosti riešenia vašich zdravotných komplikácií doma a v zahraničí

 

Teraz 25% zľava

VIAC INFO