O NÁS

Nemocnica arm. generála L. Svobodu Svidník a.s.
Akcionár
Svet zdravia, a.s.
Predstavenstvo
Predseda predstavenstva MUDr. Radoslav Čuha, MBA, MPH
Podpredseda predstavenstva Ing. Tomáš Valaška
Člen predstavenstva MUDr. Igor Pramuk, MPH
Člen predstavenstva MUDr. Marek Pytliak, PhD., MBA
Dozorná rada
Mgr. Ján Janovčík
Peter Pilip
PhDr. Ján Vook
Ján Božík
Branislav Kočiš
Dana Kopčová
Ľubica Halčišinová
MUDr. Martin Jakubov
MUDr. Róbert Hill, PhD.

MANAŽMENT
Vedenie nemocnice
MUDr. Marek Pytliak, PhD., MBA –  riaditeľ
MUDr. Mária Kandrová, MBA  – námestník pre liečebno-preventívnu starostlivosť
Mgr. Dana Kopčová – námestníčka pre ošetrovateľskú starostlivosť

Na stiahnutie

Užitočné informácie

 • Všeobecné pokyny k hospitalizácii

  Na overenie údajov o Vašom predchádzajúcom zdravotnom stave je žiaduce doniesť výpis zo zdravotnej dokumentácie od Vášho obvodného lekára a odporúčanie  na hospitalizáciu.
  Na overenie údajov poistenia je nevyhnutné doniesť kartičku poistenca.
  Je samozrejmosťou, že každý pacient má mať svoje vlastné hygienické potreby (zubná kefka, pasta, hrebeň, mydlo uterák, toaletný papier, ženy – dámske hygienické vložky, muži  – holiace potreby, pyžamo, prezuvky).
  Čo si nebrať do nemocnice: 

  • cenné veci, šperky, väčší obnos peňazí

  V prípade, že máte pri sebe cennosti, prosím, odovzdajte ich svojej sprevádzajúcej osobe alebo informujte sestru, ktorá Vás poučí o možnostiach bezpečnej úschovy Vašich vecí.
  Denný nemocničný režim
  Ak to Váš pohybový režim dovoľuje a Vy sa potrebujete vzdialiť mimo priestorov oddelenia ste povinný/á informovať službukonajúcu sestru. Nie je dovolené počas hospitalizácie vzdialiť sa mimo areálu nemocnice.
  Lieky
  V záujme vlastnej starostlivosti o svoje zdravie je potrebné, aby ste lieky, ktoré pravidelne užívate kvôli špecifickému problému nahlásili lekárovi a ten ich zahrnie do spektra liekov, ktoré budete počas pobytu v nemocnici  dostávať.
  Stravovanie
  Diéta je dôležitou  súčasťou liečby Vášho ochorenia, preto je dôležité, aby ste ju v záujme ochrany svojho zdravia aj dodržiavali. V nočnom stolíku si uskladňujte iba minimálne množstvo potravín. Potraviny podliehajúce skaze uložte do chladničky. Ak máte výhrady voči teplote stravy, máte možnosť zohriať si ju v mikrovlnke. O túto službu požiadajte službukonajúcu sestru.
  Telefonické informácie
  Informácie o zdravotnom stave pacienta podávame iba so súhlasom  pacienta.
  V prípade záujmu o telefonické informácie, kontaktujte lekára daného oddelenia iba v čase od 14:00 – 15:00 hod. na telefónnych číslach zverejnených na web stránke nemocnice Svidník, po dohodnutej identifikácii volaného.
  Ukončenie pobytu v nemocnici
  O ukončení hospitalizácie budete včas informovaná/ý ošetrujúcim lekárom, obvykle deň pred prepustením.
  Pri prepustení Vás ošetrujúci personál poučí o ďalšom postupe liečby. Taktiež Vám odovzdá „Lekársku prepúšťaciu správu“, ktorú ste povinní po prepustení odovzdať obvodnému lekárovi najneskôr do troch dní.
  Vážení pacienti, vieme, že pobyt v nemocnici býva pre samotných pacientov, ale aj pre ich príbuzných a ich organizmus veľkou zaťažkávacou skúškou, ale pevne veríme, že v tento nevyhnutný čas náš personál urobil všetko preto, aby ste boli spokojní. So svojimi požiadavkami a podnetmi sa môžete obrátiť na náš personál.

 • Lekáreň v nemocnici

  Nemocnica arm. generála L. Svobodu Svidník, a.s. nemá vo svojich priestoroch verejnú lekáreň.
  Klienti si môžu lieky vybrať, resp. zakúpiť v areáli nemocnice, alebo v lekárňach  v meste.
  Štandardne sú lekárne otvorené:
  PO – 7.30 – 16.00
  UT – 7.30 – 16.00
  ST – 7.30 – 16.00
  ŠT – 7.30 – 16.00
  PI – 7.30 – 16.00

 • Bufety a reštaurácia v priestoroch nemocnice

  Súkromný podnikateľ má v priestoroch nemocnice dva bufety Jasmin.
  Široký sortiment tvoria hlavne jedlá teplej a studenej kuchyne, nápoje a kávy, cukrárenské výrobky, mäsové a mliečne výrobky, ovocie a zelenina, drogéria, hračky, noviny a časopisy.
  V bufetoch nájdete aj zdravú výživu, či výživu pre celiatikov, diabetikov atď.
  Cukrárenské výrobky (zákusky) si môžete objednať aj vo väčšom množstve.
  Reštaurácia Jasmin ponúka obedové menu, ktoré si môžete vychutnať v príjemnom prostredí (za bufetom Jasmin vo vestibule) alebo na letnej terase, ktoré sú súčasťou bufetu a reštaurácie. V ponuke je aj delená strava.
  Otváracie hodiny a telef. kontakty:
  Bufet v poliklinickej časti:
  tel. č.: 054/7860 363
  Pon. – Pia  07:00 – 14:30
  Bufet vo vestibule hlavného vstupu do lôžkovej časti:
  tel.č.: 054/7860 611
  Pon. – Pia:         07:00 – 17:00
  Sob. – Ned. :     13:00 – 17:00
  Reštaurácia Jasmin:
  Pon. – Pia:         10:00 – 13:00
  Majiteľ: Dušan Gľuz, 0904 301 773
  Vedúca predajne: 0904 704 507

 • Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie/Bohoslužby

  Rozpis bohoslužieb:
  Pondelok: 14:00 hod. Gréckokatolícka sv. liturgia
  Streda: 14:00 hod. Gréckokatolícka sv. liturgia
  Sobota: 09:30 hod. Pravoslávna sv. liturgia
  16:30 hod. Rímskokatolícka sv. omša
  Poloha: pri  vstupe cez hlavný vchod do lôžkovej časti hneď vpravo.
  Sviatosť zmierenia – sv. spoveď ½ hod. pred liturgiou

 • VJAZD DO AREÁLU NEMOCNICE SVIDNÍK

  Interní a externí držitelia ročných parkovacích kariet pri preberaní kariet sa oboznámia s prevádzkovým poriadkom platených parkovacích miest priamo na recepcii nemocnice, kde po oboznámení sa, im bude ročná karta vydaná.
  Pokiaľ vstupuje do areálu a nemáte ešte zamenenú kartu za novú, prosím vezmite si lístok, ktorý Vám recepčná, resp. pracovník SBS deaktivuje na voľný výjazd a hneď si prevezmete aj novú kartu, pokiaľ máte záujem.
  Náhodný vodič vchádza do areálu nemocnice Svidník po zatlačení tlačidla na vjazdovom termináli určeného na výdaj parkovacieho lístka a následnom odobratí lístka. Výber lístka je podmienený indukčnou slučkou, ktorá detekuje prítomnosť vozidla.
  Vodič s platnou zmluvnou kartou vchádza do areálu nemocnice Svidník tým, že pristaví vozidlo pred vjazdnou závorou, kde systém spáruje evidenčné číslo vozidla, ktoré je nahlásené pri danej zmluvnej karte, resp. pokiaľ  bude evidenčné číslo vozidla nečitateľné (zasnežené, znečistené) priložením karty na čítacie miesto na termináli.

 • PARKOVNÉ - SPÔSOB/OSLOBODENIE OD PLATBY

  PARKOVANIE ZADARMO MAJÚ UMOŽNENÉ DRŽITELIA:

  • preukazu ZŤP
  • DARCOVIA KRVI (osobne – nie je prenosné na iného rodinného príslušníka)
  • v deň darovania
  • držitelia minimálne striebornej Janského plakety
  • držitelia Kňazovického plakety
  • Zásobovanie prevádzok nemocnice (okrem dílerov)

  V prípade oslobodenia od poplatku je pred odchodom z areálu potrebné deaktivovať parkovací lístok na recepcii nemocnice po preukázaní sa príslušným preukazom a občianskym preukazom.
  Parkovné sa uhrádza v automatickej pokladni, kde vodič zaplatí príslušnú hotovosť za dobu parkovania podľa cenníka, načítanom z parkovacieho lístka. Do automatickej pokladne je možné použiť mince v hodnote 0,10 €, 0,20 €, 0,50 €, 1,00 €, 2,00 € a bankovky v hodnote 5,00 €, 10,00 €. Automat vydá z vyššej sumy, avšak len do limitu 10,00 €. Po zaplatení parkovného vodičom, automatická pokladňa lístok odblokuje a je umožnený odjazd z parkoviska.
  Platba je možná iba v hotovosti.
  V prípade, že vodič osobného vozidla si je istý, že parkuje menej ako je nastavený čas na voľný prejazd, nemusí ísť k automatickej pokladni, ale môže priamo opustiť parkovisko vložením parkovacieho lístka do štrbiny na výjazdovom termináli.

 • VÝJAZD Z AREÁLU NEMOCNICE SVIDNÍK

  Vodič zastaví pred výjazdovou rampou a parkovací lístok vloží do štrbiny výjazdového terminálu, čím otvorí rampu.
  Vodič s platnou zmluvnou kartou vychádza z areálu nemocnice pristavením vozidla pred výjazdovou rampou,  kde systém spáruje evidenčné číslo vozidla, ktoré je nahlásené pri danej zmluvnej karte, resp. pokiaľ  bude evidenčné číslo vozidla nečitateľné (zasnežené, znečistené),  priložením karty na čítacie miesto na termináli
  V prípade zistenia poruchy automatickej pokladne túto skutočnosť bez zbytočného odkladu oznámiť prevádzkovateľovi parkoviska v pracovnej dobe prostredníctvom intercomu umiestneného na automatickej pokladni alebo na tel. číslach + 421 54 786 0371 alebo na +421 915 652 240, +421 915 910 320.
  Kontakt dodávateľa na ktorý objednávateľ hlási poruchy, havarijný servis, opravy a ostatné požadované práce je: +421 908 726 557, villapro@villapro.eu.

 • REKLAMAČNÝ PORIADOK AUTOPARKOVISKA

História

Dňom víťazstva  a porážkou Nemecka  9.mája 1945 sa  v tomto okrese začína s lekárskou starostlivosťou. Do oblasti prichádza prvý lekár MUDr. Miron  Pribula, ktorý ako mladý lekár sa púšťa do riešenia ťažkej a zložitej  povojnovej zdravotnej situácie.
Do užívania ju odovzdali 2. februára 1947. Prvá baraková nemocnica bola chirurgický monoprimariát  s 50  posteľami a 12 zamestnancami. Bola tu prvá operačná sála, laboratórium, kuchyňa, práčovňa a röntgen.
stará nemocnica Obrázok 043.jpg
Revolučný okresný  národný výbor sa obrátil so žiadosťou o podporu výstavby zdravotníckeho zariadenia  na vtedajšieho ministra národnej obrany armádneho generála Ludvíka Svobodu, ktorý tento kraj poznal z bojov o Dukelský priesmyk. Na jeho podnet  na prelome rokov 1945 a 1946 začali československí vojaci s výstavbou barakovej nemocnice.
V júni 1945 začína na území pracovať prvá pôrodná asistentka, ktorá má k dispozícii dve miestnosti.
V roku 1953 po dokončení výstavby typizovaného tuberkulózneho pavilónu sa zriaďuje interné a chirurgické oddelenie so 75 posteľami. Na chirurgickom oddelení sa vyčlenili postele pre komplikované pôrody. Do barakovej nemocnice sa potom v tomto istom roku nasťahovalo detské oddelenie s 10 posteľami.
Postupne pribudlo gynekologicko-pôrodnické oddelenie, čím sa dokončila kompletizácia nemocnice I. typu.
V roku 1964 sa odovzdala do užívania nová budova polikliniky s 32 posteľami detského oddelenia.
V roku 1972 za osobnej angažovanosti bývalého prezidenta ČSSR armádneho generála L. Svobodu  schválili projektovú dokumentáciu na dostavbu nemocnice I. typu vo Svidníku s rozpočtovým nákladom 117 mil. Kčs. S jej výstavbou sa začalo 1.júla 1973.
V nasledujúcom období sa oddelenia postupne zriaďovali tak, aby nemocnica poskytovala pre tento región  celú škálu zdravotníckych služieb od primárnej zdravotnej starostlivosti cez špeciálnu ambulantnú starostlivosť, oddelenia spoločných vyšetrovacích zložiek až po ústavnú zdravotnú starostlivosť.
28. novembra 1981 bola odovzdaná do užívania jej lôžková časť, a pri tejto príležitosti nemocnica dostala názov Nemocnica s poliklinikou armádneho generála Ludvíka Svobodu.
Tak sa utvorili dobré predpoklady pre zriadenie ďalších oddelení spadajúcich do NsP II. typu.
Brigádnická pomoc zdravotníkov, obyvateľov miest a obcí okresu na  dostavbe nemocnice mala značný podiel na ukončení dostavby. Občania odpracovali 25 500 brigádnických hodín.
Prešovský samosprávny kraj 1.1.2003 v súlade so zákonom NR SR č.302/2001 Z.z. o samospráve vyšších územných celkov zriadil príspevkovú organizáciu Nemocnica s poliklinikou arm. generála Ludvíka Svobodu, ktorá poskytovala ambulantnú a ústavnú liečebno – preventívnu starostlivosť  do 31. 10. 2006.
Nemocnica  arm. generála L. Svobodu  Svidník, n.o. získala povolenie na poskytovanie zdravotnej starostlivosti 31. 10. 2006.
Zakladateľom neziskovej organizácie je spoločnosť Spoločné zdravotníctvo, a.s. Je to spoločný podnik Prešovského samosprávneho kraja, ktorého podiel predstavuje 34 % a spoločnosti Svet zdravia s podielom 66%.
Od 1. 11. 2006 prevádzkovateľom Nemocnice s poliklinikou arm. generála Ludvíka Svobodu je  nezisková organizácia Nemocnica arm. generála L. Svobodu Svidník.