Polikliniky ProCare 0907 888 999
Nemocnice Svet zdravia 055 / 327 7777
Kontakty Klientská zóna

O NÁS

Vranovská nemocnica, a.s.
Akcionár 
Svet zdravia, a.s.
Predstavenstvo
MUDr. Radoslav Čuha, MBA, MPH – predseda
Ing. Tomáš Valaška – podpredseda
MUDr. Igor Pramuk, MPH – člen
MUDr. Eugen Lešo – člen
Dozorná rada
Mgr. Ján Janovčík
Mgr. Peter Kocák
Mgr. Jaroslav Makatúra
MUDr. Ing. Marek Fedor
Andrej Kulík
Darina Berecinová
Bc. Ľudmila Kožejová
Mgr. Mária Štefanková
MUDr. Róbert Hill, PhD.

MANAŽMENT
Vedenie nemocnice
MUDr. Eugen Lešo – riaditeľ
MUDr. Marína Romanová – námestníčka pre liečebno-preventívnu starostlivosť
PhDr. Alena Tančáková – námestníčka pre ošetrovateľskú starostlivosť

Na stiahnutie

Užitočné informácie

 • Kaplnka/Bohoslužby

  Rozpis bohoslužieb: rímskokatolícke každú nedeľu o 9:30 hod.
  Sviatosť zmierenia pol hodinu pre svätou omšou + podanie svätého prijímania (možnosť nahlásiť priamo v kaplnke)
  Poloha: priamo v nemocnici, prízemie pavilónu B, bezbariérový prístup

 • Lekáreň v nemocnici

  Otváracie hodiny:

  • Po. –Pia.: 7:30 do 16:00 hod.
  • So. – Ne.: len počas služby

  Poloha: priamo v nemocnici, pavilón B na prízemí, bezbariérový prístup
  Kontakt: 0901 961 058

 • Nadštandardné služby v nemocnici

  2 nadštandardné izby
  Oddelenie dlhodobo chorých
  Popis izby: posteľ, nočný stolík, skriňa na uloženie odevu, televízor, kanvica, samostatné zariadenie osobnej hygieny (WC, umývadlo, sprcha)
  Cena izby za deň: 5€ za noc
  Zľava pre poistencov ZP Dôvera: Nie
  Možnosť ubytovania sprevádzajúcej osoby: Nie

 • Nemocničný bufet

  Otváracie hodiny:

  • Po. –Pia.: 8: 00 do 16:00
  • So. – Ne.: 13:00 – 16:00

  Poloha:  priamo v nemocnici, prízemie pavilónu B
  Kontakt: 0905 997 243

 • Všeobecné pokyny ku hospitalizácii

  Čo si vziať so sebou do nemocnice pri plánovanej hospitalizácii:

  • občiansky preukaz
  • kartičku poistenca
  • zdravotnú dokumentáciu
  • doporučenie na hospitalizáciu (neplatí v prípade akútneho stavu)
  • osobné veci: pyžamo, župan, domácu obuv, uterák, potreby osobnej hygieny

  Môžete si tiež priniesť: 

  • knihu, časopisy a pod.

  Ak to nie je nevyhnutné, do nemocnice si neberte: 

  • veľký finančný obnos
  • zlaté šperky a iné cennosti
  • vkladné knižky a doklady o bankových účtoch

  Upozornenie: Ak Vás hospitalizujú neočakávane a máte pri sebe niečo z uvedeného zoznamu, je vhodné uložiť cennosti do trezoru. Informácie Vám podajú sestry jednotlivých oddelení. 

História

Stropkovská nemocnica prešla rôznymi transformáciami a od novembra 2004 sa stala Nemocnicou Stropkov, s.r.o.
V tomto období tu bolo niekoľko lôžkových oddelení, ambulancií ako aj SVaLZový oddelení:
–    geriatrické oddelenie  20 lôžok
–    doliečovacie oddelenie 15 lôžok
–    oddelenie dlhodobo chorých 10 lôžok
–    paliatívne oddelenie 3 lôžka
–    RTG so skiagrafom a zubným röntgenom
–    FRO SVaLZové
–    geriatrická ambulancia
–    interná ambulancia
–    rehabilitačná ambulancia
–    LSPP pre dospelých
–    LSPP detská

V júni 2008 sa VšZP rozhodla nepodpísať zmluvu s Nemocnicou Stropkov, s.r.o. o poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Nakoľko v tomto období bolo 100% vlastníkom nemocnice Mesto Stropkov, vstúpilo do jednania s Vranovskou nemocnicou, n.o. o prevzatí nemocnice.

Vranovská nemocnica, n.o. začlenila 01. 07. 2008 Stropkovskú nemocnicu do svojej organizačnej štruktúry v celom jej rozsahu a začala ju aj prevádzkovať ako svoje vysunuté pracovisko v Stropkove. Zodpovednosť za chod nemocnice mal Ing. Viliam Slaminka, ekonomický námestník Vranovskej nemocnice, n.o. Nemocnica sa predtým borila so stratou. Už v roku 2008 skončila nemocnica so ziskom. 01.07. 2009 pracovisko v Stropkove otvorilo ďalšie oddelenie a to Dom ošetrovateľskej starostlivosti v počte lôžok 15. V rokoch 2009 a 2010 bola lôžková časť v Stropkove vyhodnotené ako najlepšie hospodáriace stredisko v rámci lôžkových oddelení celej Vranovskej nemocnice, n.o. Preto aj nepochopiteľný bol krok VšZP, ktorá sa rozhodla od júla/2011 nepodpísať zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti pre doliečovacie a geriatrické oddelenie. Tieto boli delimitované do Svidníckej nemocnice. Naopak zo Svidníckej nemocnice bolo delimitované FRO oddelenie do Stropkova v počte lôžok 10.

Koncom roku 2010 a následne v roku 2011 boli pre nemocnicu v Stropkove schválené projekty financované s euro fondov a to na rekonštrukciu polikliniky vrátane prístrojovej techniky pre RGT a FRO a dostavbu rozostavanej časti nemocnice na sociálne zariadenie vrátane vybavenia. V septembri 2012 bolo otvorené  RTG oddelenia na jar 2013 SVaLZové FRO a Špecializované zariadenie v počte lôžok 80. V tomto období sa intenzívne rokovalo s Ministerstvom zdravotníctva a  VšZP o otvorení Oddelenia dlhodobo chorých. Po dlhých rokovaniach, pri ktorých bol intenzívne nápomocný primátor Stropkova MUDr. Peter Obrimčák, bola na svete dohoda o otvorenie ODCH v počte lôžok 30. K zazmluvneniu ZS sa pridali aj poisťovne Dôvera a Union.

Slávnostné otvorenie zrekonštruovanej polikliniky, dostavaného Špecializovaného zariadenia a nového ODCH bolo 17.06.2013.

V súčasnosti sa na pracovisku v Stropkove nachádza:
–    oddelenie dlhodobo chorých  30 lôžok
–    FRO lôžkové oddelenie  10 lôžok
–    dom ošetrovateľskej starostlivosti 15 lôžok
–    FRO SVaLZové
–    RGT
–    FRO ambulancia
–    interná ambulancia
–    geriatrická ambulancia
–    Špecializované zariadenie 80 lôžok