O NÁS

Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a.s.

Akcionár 
Svet zdravia, a.s.
Predstavenstvo
Predseda predstavenstva MUDr. Radoslav Čuha , MBA, MPH
Podpredseda predstavenstva Ing. Tomáš Valaška
Člen predstavenstva Ing. Viktor Halíř, MPH
Člen predstavenstva MUDr. Igor Pramuk, MPH
Dozorná rada
Bc. Eva Barcziová
Zuzana Šimčáková
MUDr. Róbert Hill, PhD.
Ing. Ľubomír Tóda, ACCA
Mgr. Ján Janovčík

MANAŽMENT
Vedenie nemocnice

Ing. Viktor Halíř, MPH – riaditeľ
Mgr. Alena Kačalová – námestníčka pre ošetrovateľskú starostlivosť
MUDr. Petr Kopecký – námestník pre liečebno – preventívnu starostlivosť

Na stiahnutie

Užitočné informácie

 • Kaplnka/Bohoslužby

  Rozpis bohoslužieb:
  Nedeľa
  9:00 reformovaná bohoslužba
  10:00 katolícka  svätá omša
  11:00 evanjelická bohoslužba
  Každý 1. pondelok v mesiaci (v maďarskom jazyku)
  16:00 svätý ruženec
  18:00 svätá omša
  18:30 pobožnosť k oltárnej sviatosti
  Poloha: hala návštev, 2.poschode širšie komponenty (spojovacia časť  pavilónu A a B). Prístup do priestorov je zabezpečený schodišťom a výťahom z obidvoch pavilónov.

 • Lekáreň v nemocnici

  Lekáreň Dr. Max
  Otváracie hodiny: Pondelok – piatok od 07:30 – 16:00 hod
  Poloha:  -1 poschodie, pavilón C (poliklinika dospelých)
  Kontakt: 058/7771102

 • Nadštandardné izby

  Oddelenie: vnútorné lekárstvo
  Popis izby Dôvera: 1 lôžková, s vlastným sociálnym zariadením a sprchovým kútom. Vybavená je chladničkou, TV, internetom a rýchlovarnou kanvicou.
  Cena izby za deň: 20,00 €
  Zľava pre poistencov ZP Dôvera: 50%
  Možnosť ubytovania sprevádzajúcej osoby:  Nie
  Popis izby: 1 lôžková, s vlastným sociálnym zariadením a sprchovým kútom. Vybavená je chladničkou, TV, internetom a rýchlovarnou kanvicou.
  Cena izby za deň: 10,00 €
  Zľava pre poistencov ZP Dôvera: NIE
  Možnosť ubytovania sprevádzajúcej osoby:  NIE
  Oddelenie: neurológia
  Popis izby: 1 lôžková, s vlastným sociálnym zariadením a sprchovým kútom. Vybavená je chladničkou, TV, internetom a rýchlovarnou kanvicou.
  Cena izby za deň: 10,00 €
  Zľava pre poistencov ZP Dôvera: NIE
  Možnosť ubytovania sprevádzajúcej osoby: NIE
  Oddelenie: pediatria
  Popis izby: 1 lôžková, s vlastným sociálnym zariadením a sprchovým kútom. Vybavená je chladničkou, TV, internetom a rýchlovarnou kanvicou.
  Cena izby za deň: 15,00 €
  Zľava pre poistencov ZP Dôvera: NIE
  Možnosť ubytovania sprevádzajúcej osoby: Áno (cena za deň 0,00 €)
  Oddelenie: gynekológia a pôrodníctvo
  Popis izby Dôvera: 1 lôžková, s vlastným sociálnym zariadením a sprchovým kútom. Vybavená je chladničkou, TV, internetom a rýchlovarnou kanvicou.
  Cena izby za deň: 20,00 €
  Zľava pre poistencov ZP Dôvera: 50%
  Možnosť ubytovania sprevádzajúcej osoby: Nie
  Popis izby: 1 lôžková, s vlastným sociálnym zariadením a sprchovým kútom. Vybavená je chladničkou, TV, internetom a rýchlovarnou kanvicou.
  Cena izby za deň: 13,50€
  Zľava pre poistencov ZP Dôvera: NIE
  Možnosť ubytovania sprevádzajúcej osoby: Nie
  Oddelenie: chirurgia
  Popis izby Dôvera: 1 lôžková, s vlastným sociálnym zariadením a sprchovým kútom. Vybavená je chladničkou, TV, internetom a rýchlovarnou kanvicou.
  Cena izby za deň: 20,00 €
  Zľava pre poistencov ZP Dôvera: 50%
  Možnosť ubytovania sprevádzajúcej osoby: Nie
  Popis izby: 1 lôžková, s vlastným sociálnym zariadením a sprchovým kútom. Vybavená je chladničkou, TV, internetom a rýchlovarnou kanvicou.
  Cena izby za deň: 10,00 €
  Zľava pre poistencov ZP Dôvera:  Nie
  Možnosť ubytovania sprevádzajúcej osoby: Nie
  Oddelenie: fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia
  Popis izby: 1 lôžková, s vlastným sociálnym zariadením a sprchovým kútom. Vybavená je chladničkou, TV, internetom a rýchlovarnou kanvicou.
  Fotka izby (ak je k dispozícii)
  Cena izby za deň: 10,00 €
  Zľava pre poistencov ZP Dôvera: NIE
  Možnosť ubytovania sprevádzajúcej osoby: Nie
  Oddelenie: dlhodobo chorých   
  Popis izby: 1 lôžková, s vlastným sociálnym zariadením a sprchovým kútom. Vybavená je TV, internetom a rýchlovarnou kanvicou.
  Cena izby za deň: 10,00 €
  Zľava pre poistencov ZP Dôvera: NIE
  Možnosť ubytovania sprevádzajúcej osoby: Nie

 • Nemocničná knižnica

  Otváracie hodiny:
  Pondelok – piatok  (od  14:15 do 15:30 hod. po dohode)
  Poloha:  pavilón G (v budove riaditeľstva)
  Kontakt: 058/7771510 (p. Markulíková)

 • Nemocničný bufet

  Bufet Sedlák Ľubomír
  Otváracie hodiny: Pondelok – piatok od 07:00 – 17:00 hod., Sobota – nedeľa od 11:00 – 17:00 hod.
  Poloha: vstup do nemocnice
  Kontakt:
  Rýchle občerstvenie 
  Otváracie hodiny: Pondelok –  piatok od 07:00 – 14:00 hod.
  Poloha:  -1. poschodie, pavilón C,  (samostatný vchod  z východnej časti budovy)
  Kontakt:
  Fornetti
  Otváracie hodiny:
  Pondelok –  piatok od 07:00 – 16:00 hod.
  Poloha: -1. poschodie, pavilón A
  Kontakt:

 • Všeobecné pokyny k hospitalizácii

  Na hospitalizáciu je potrebné si priniesť:

  • občiansky preukaz
  • preukaz poistenca
  • doklad práceneschopnosti, ak bol vystavený
  • zdravotnú a RTG dokumentáciu
  • výsledky vyšetrení
  • nočnú bielizeň a župan
  • hygienické potreby a uterák
  • ortopedické pomôcky, ktoré používate

  Na hospitalizáciu so sebou do nemocnice nenoste:

  • veľký finančný obnos
  • živé kvety
  • zlato a iné cennosti

  Úschova cenností počas hospitalizácie:

  • v prípade potreby je možnosť úschovy cenností do trezoru lôžkového oddelenia, kontaktujte, prosím, vedúcu sestru

História

Územie Rožňavy sa rozkladá na styku Rožňavskej kotliny a južných výbežkov Slovenského rudohoria. Je to okresné mesto ktorého dejiny sú úzko späté s rozvojom baníctva. Banský charakter mesta a jeho okolia mal výrazný vplyv na vznik zdravotníckych služieb v dôsledku vysokej úrazovosti v baníckej profesii a zvýšeného výskytu chorôb z povolania.

V 18. storočí začali v meste pôsobiť dve stále zdravotnícke ustanovizne a to lekáreň a nemocnica. Nemocnica poskytovala z počiatku len opatrovateľské služby. Ďalšia nemocnica, založená v roku 1710 a v tom istom roku i zničená požiarom, mala charakter chudobinca. Činnosť mestskej nemocnice bola obnovená v roku 1793 a táto už mala charakter plnohodnotnej zdravotníckej inštitúcie.

V roku 1855 bola zriadená župná nemocnica, ktorá mala 6 izieb pre pacientov.
Rožňavská nemocnica ako ju poznáme dnes ( stará nemocnica ) bola založená z podnetu Dr. Karola Kóša za významnej finančnej pomoci Dr. Juraja Schoppera. Jej výstavba začala v roku 1881 a do užívania bola daná 1. júla roku 1887 s počtom 12 postelí. Niesla meno svojich zakladateľov – „ Nemocnica Dr. Kóša – Schoppera“.

Podľa poručenia zakladateľov bola nemocnica daná do vlastníctva rímsko-katolíckej cirkvi a mala charakter súkromnej nemocnice. Verejnou nemocnicou sa stala v roku 1901, kedy už mala 65 postelí.

Po roku 1945 mala nemocnica 208 postelí a postupnou špecializáciou sa neustále rozširoval jej lôžkový fond. V roku 1987 dosiahol počet 467 postelí. Výstavba nemocnice II. typu v Rožňave začala v roku 1975.
Po rôznych komplikáciách spojených s výstavbou sa nakoniec podarilo nemocnicu odovzdať do užívania až v roku 1993. Počet postelí v novej nemocnici bol 583.