O NÁS

Nemocnica na okraji mesta, n.o. 

Akcionár
Svet zdravia, a.s.
Predstavenstvo
MUDr. Radoslav Čuha, MBA, MPH – predseda predstavenstva
Ing. Tomáš Valaška – podpredseda predstavenstva
Ing. Simona Frisová, PhD. – člen predstavenstva
Dozorná rada 
Ing. Dáša Jakubíková
Mgr. Ján Janovčík
Mgr. Mária Hazuchová
Juraj Krasula
MUDr. Gabriel Krbúšik
MUDr. Helena Kúdelová
Tomáš Merašický
Iveta Struhárová

MANAŽMENT
Vedenie nemocnice 
MUDr. Gabriel Krbúšik –  riaditeľ
MUDr. Alexandra Szabová – námestníčka pre liečebno-preventívnu starostlivosť
Mgr. Oľga Kečkešová – námestníčka pre ošetrovateľskú starostlivosť
Ing. Juraj Kramár – manažér prevádzky

Na stiahnutie

Užitočné informácie

 • Lekáreň v nemocnici

  Dr.Max vedľa hlavného vjazdu do nemocnice

  Pondelok 7:30 – 16:00
  Utorok 7:30 – 16:00
  Streda 7:30 – 16:00
  Štvrtok 7:30 – 16:00
  Piatok 7:30 – 16:00
 • Nadštandardné izby

  _DSC5803.jpg

  Oddelenie: Pôrodnícke
  Popis izby: Dve nadštandardné izby  s TV, so spoločnou kuchynkou s chladničkou a  kúpeľňou s WC
  Cena izby za deň: 13,50
  Zľava pre poistencov ZP Dôvera: Nie
  Možnosť ubytovania sprevádzajúcej osoby: Áno (cena za deň: 12,-Eur)
  Oddelenie: Chirurgické ženy
  Popis izby: Dve nadštandardné izby s TV, chladnička, sprchovým kútom bez WC.
  Cena izby za deň: 10,-Eur
  Zľava pre poistencov ZP Dôvera: Nie
  Možnosť ubytovania sprevádzajúcej osoby: Áno (len u maloletých) bez extra  poplatku
  Oddelenie: Chirurgické muži
  Popis izby: Dve nadštandardné izby s TV, chladnička bez soc. zariadenia
  Cena izby za deň: 10,-Eur
  Zľava pre poistencov ZP Dôvera: Nie
  Možnosť ubytovania sprevádzajúcej osoby: Áno (len u maloletých) bez extra poplatku
  Oddelenie: Interné ženy
  Popis izby: Dve nadštandardné izby s TV, chladnička, samostatná kúpeľňa a WC.
  Cena izby za deň: 15,-Eur
  Zľava pre poistencov ZP Dôvera: Nie
  Možnosť ubytovania sprevádzajúcej osoby: Nie
  Oddelenie: Interné muži
  Popis izby: Jedna nadštandardná izba s TV, chladnička, samostatná kúpeľňa a WC.
  Cena izby za deň: 20,-Eur
  Zľava pre poistencov ZP Dôvera: Áno 50%
  Možnosť ubytovania sprevádzajúcej osoby: Nie
  Oddelenie: Neurológia 
  Popis izby: Dve nadštandardné izby s TV, chladnička, samostatná kúpeľňa a WC.
  Cena izby za deň: 10,-Eur
  Zľava pre poistencov ZP Dôvera: NIe
  Možnosť ubytovania sprevádzajúcej osoby: Nie
  Oddelenie: ODCH
  Popis izby: Jedna nadštandardná izba s TV, samostatná kúpeľňa a WC
  ( len pre chodiacich pacientov)
  Cena izby za deň: 10,-Eur
  Zľava pre poistencov ZP Dôvera: NIe
  Možnosť ubytovania sprevádzajúcej osoby: Nie
  Oddelenie: Detské
  Popis izby: 4x samostatné izby pre matku s dieťaťom
  Cena izby: bez poplatku
  Zľava pre poistencov ZP Dôvera: Nie
  Možnosť ubytovania sprevádzajúcej osoby: Áno /   3,32,-Eur  hospital. pacient do 3 rokov
  10,-Eur  hospital. pacient nad 6 rokov
  _DSC5804.jpg

 • Nemocničná kaplnka sv. Lukáša Evanjelistu

  MIMORIADNA DUCHOVNÁ SLUŽBA
  Nemocnica Partizánske – COVID oddelenie
  od 15.11. 2021

  Pavel VILHAN – Malé Kršteňany +421 907 487 488
  Andrej KARCAGI – Veľké Uherce +421 915 992 704

   

  PONDELOK VILHAN
  UTOROK KARCAGI
  STREDA KARCAGI
  ŠTVRTOK KARCAGI
  PIATOK VILHAN
  SOBOTA VILHAN
  NEDEĽA VILHAN  (párny týždeň)
  KARCAGI (nepárny týždeň)

   

  N.B. Ak sa pre akúkoľvek príčinu nedovoláte kňazovi v službe podľa tohto rozpisu, prosíme, neváhajte zavolať aj kňazovi mimo službu.

  Zároveň prosíme, aby nám zdravotnícky personál láskavo poskytol základné informácie: meno a priezvisko pacienta, aktuálne umiestnenie (oddelenie) a všeobecný stav pacienta, resp. urgentnosť návštevy. Vďaka týmto údajom budeme schopní efektívnejšie a rýchlejšie poslúžiť ľuďom, ktorí o duchovnú pomoc prejavia záujem.

  Ďakujeme vám za ochotu a ústretovosť a vážime si vašu ľudskosť.
  Nech vás vždy a všade sprevádza Božie požehnanie a ochrana!

 • Nemocničný bufet

  Na prízemí nemocnice pavilón B pri hlavnom vstupe

  Pondelok 8:00 – 15:00
  Utorok 8:00 – 15:00
  Streda 8:00 – 15:00
  Štvrtok 8:00 – 15:00
  Piatok 8:00-14:00
  Sobota 14:30-16:00

História

V roku 1938 vzniklo mesto Baťovany. V roku 1948 začalo pôsobiť v Baťovanoch zdravotnícke zariadenie lôžkového typu v budove terajšej polikliniky na Hrnčírikovej ulici s niekoľkými lôžkami, ktoré slúžili ako združené lôžka pre všetky zdravotnícke odbory. V tom čase bol za tento monoprimariát zodpovedný MUDr. Ľudevít Holénia. S príchodom ďalších lekárov (MUDr. Beňačka a MUDr. Soviar) došlo ku rozdeleniu monoprimariátu na lôžka interné, chirurgické a gynekologické.

V roku 1952 sa začala výstavba novej nemocnice na okraji mesta Partizánske. Výstavba sa dokončila v marci 1956. Do nových priestorov sa presťahovali z mesta Partizánske najskôr dve oddelenia: chirurgické a interné a o pol roka sa presťahovalo aj gynekologické oddelenie a vzniklo aj ďalšie detské lôžkové oddelenie.

Charakter priemyselnej výroby (obuvníctvo) v meste Partizánske a s tým spojený vysoký výskyt vertebrogénnych ochorení si časom vyžiadal otvorenie neurologického lôžkového oddelenia.

Ďalší rozvoj zdravotníctva priniesol aj prirodzené rozširovanie ďalších zdravotníckych činností a priestorov:

– v roku 1983 sa dokončila výstavba pavilónu oddelenia klinickej biochémie a oddelenia anesteziologicko – resuscitačného (pavilón „OKB a ARO“)
– v roku 1990 sa dokončila výstavba „neurologického pavilónu“.

NsP Partizánske bola do roku 1992 súčasťou organizačného celku OÚNZ Topoľčany (NsP Topoľčany, NsP Partizánske a NsP Bánovce nad Bebravou). Od roku 1992 vznikli samostatné NsP v zriaďovateľskej pôsobnosti MZ SR a zanikol bývalý OÚNZ.

Nemocnica s poliklinikou Partizánske, n.o. (ďalej aj NsP) vznikla 31.12.2002. Bola založená Mestom Partizánske v zmysle zákona č. 213/1997 Z.z. o neziskových organizáciách. Majetok predchádzajúcej NsP, ktorý bol od MZ SR delimitovaný na Mesto Partizánske, podľa ustanovení zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky, prenajalo Mesto Partizánske ním založenej NsP Partizánske, n.o.. Všetkých zamestnancov pôvodnej NsP Partizánske – štátna príspevková organizácia prevzala nová NsP Partizánske, n.o..

Od 1.9.2011 je NsP Partizánske, n.o. členom siete nemocníc Svet zdravia, a.s.

Od 1.2.2014 NsP Partizánske zanikla a jej právnym nástupcom sa stala Nemocnica na okraji mesta, n.o., ktorej zakladateľom je spoločnosť Svet zdravia, a.s..