Polikliniky ProCare 0907 888 999
Nemocnice Svet zdravia 055 / 327 7777
Kontakty Klientská zóna

Vedenie nemocnice

 • Ing. Sylvia Bock
  riaditeľka

 • MUDr. Igor Varga
  námestník pre liečebno-preventívnu starostlivosť

 • PhDr. Henrieta Földesová, MBA
  námestníčka pre ošetrovateľskú starostlivosť

Nemocnica Dunajská Streda

Akcionár
Svet zdravia, a.s.
Predstavenstvo
Predseda predstavenstva MUDr. Radoslav Čuha , MBA, MPH
Podpredseda predstavenstva Ing. Tomáš Valaška
Člen predstavenstva Ing. Sylvia Bock

Dozorná rada
MUDr. Gabriela Meszaros
Mgr. Jozef Berenyi
Mgr. Ján Janovčík
Ing. Ľubomír Tóda, ACCA
MUDr. Igor Pramuk, MPH

Na stiahnutie

Užitočné informácie

 • Hniezdo záchrany

  V auguste roku 2012 sa nemocnica spoluprácou s družením „Šanca pre nechcených“ zriadila pomocou sponzorov “Hniezdo záchrany “- verejne prístupný inkubátor – , kde anonymne mamička môže odložiť nechcené bábätko. Vďaka nášmu hniezdu v apríli 2015 dostal šancu pre život náš prvý nechcený krásny novorodenec.

 • Kaplnka/bohoslužby

  V apríli 2008 bola v Nemocnici s poliklinikou Dunajská Streda otvorená a vysvätená kaplnka svätého Jozefa počas ekumenického obradu, ktorý spoločne viedli pastori reformovanej a evanjelickej cirkvi, kňaz katolíckej cirkvi a zástupca židovského spoločenstva . Omše sa zúčastnili zamestnanci nemocnice a predstavitelia verejného a politického života.
  Duchovní jednotlivých cirkví spoločne vyjadrili radosť, ako aj vieru, že kaplnka nemocnice bude miestom, ktoré posilní duchovnú podstatu pacientov, ktorí ju budú navštevovať a tak im bude daná možnosť zmieriť sa s fyzickou i duševnou ujmou, ktorú podstupujú pri svojom ochorení a zároveň im dodá aj silu bojovať s ochorením. Slúži každému kto potrebuje miesto, kde by načerpal silu, upokojil myseľ i dušu. Kaplnka dáva pacientom a ich blízkym možnosť, aby aj napriek ich pobytu v nemocnici sa nemuseli vzdať návštevy svätostánku.
  Spolupráca medzi kostolom a nemocnicou však nie je ničím novým, nakoľko kňazi a pastori navštevujú pacientov na ich želanie i počas týždňa už mnoho rokov.
  Kaplnka je otvorená denne medzi 14.00 hod až 15.30 hod, v sobotu sa v nej slúžia omše.

 • Lurdská jaskyňa

  Pred 38 rokmi sa v sne pani Malagya Erzsébet z Nitrianskych Hrnčiaroviec zjavila Panna Mária. Od tých čias, táto pobožná pani plánovala, že na počesť Márie nechá postaviť pietne miesto.
  Spolu s manželom viackrát navštívili francúzske Lurdy, kde sa pred 150 rokmi malému dievčatku meno Bernadette zjavila Panna Mária.
  Po mnohých desaťročiach sa sen pani z Nitrianskych Hrnčiaroviec stal skutočnosťou v záhrade dunajskostredskej nemocnice. V nej Lurdskú jaskyňu počas svätej omše posvätil Kiss Róbert. Poďakoval mestu a nemocnici za podporu a dary, lebo ako sa vyjadril, pre katolícku cirkev je dôležité, aby takéto symboly hlásali existenciu Pána. „Ďakujem, že som sa mohla dožiť tejto chvíle. Dúfam že chorí pacienti tu načerpajú silu a zdravie“ – povedala pani Erzsébet po obrade. Jej manžel sa už tejto vznešenej chvíle nedožil. Malagya Erzsébet povedala, že za komunizmu jej nedovolili uskutočniť jej plán napriek tomu, že skaly potrebné na jej postavenie, k jaskyni poznášali vlastnými rukami. Ani v Nitre nenašla podporu pre svoju predstavu.
  Vďaka jej priateľom nakoniec jaskyňu predsa len postavili v areály Nemocnice s poliklinikou v Dunajskej Strede, kde okrem naplnenia jej sna, dáva možnosť každému, kto sa pri nej pristaví, posedí si, mohol v tichosti rozjímať.
  Jaskyňu, uprostred ktorej je socha panny Márie vyhotovil Béla Kulcsár.

 • Nadštandardné izby

  Gynekologicko pôrodnícke oddelenie: Šestonedelie
  Popis izby:
  Manželská posteľ, postieľka pre bábätko, TV, chladnička, mikrovlnka, samostatná kúpeľňa.
  Cena izby za deň:
  40 Eur
  20Eur/jednoposteľová izba s možnosťou prítomnosti otca dieťaťa celý deň/
  Zľava pre poistencov ZP Dôvera
  Možnosť ubytovania sprevádzajúcej osoby:
  Áno (20 Eur alebo 40 Eur) /otec/
  Ďalšie kľúčové nadštandardné služby:
  Pôrodná sála – rodinný apartmán – 40 Eur
  Gynekologické oddelenie – 1 posteľová izba so samostatnou kúpeľňou – 10 Eur
  Nadštandardné izby poskytujú aj oddelenia – interné, neurologické, pediatrické, chirurgické, FBLR a  geriatrické oddelenie.

 • Parkovanie v areáli nemocnice

  Prevádzková doba: pondelok – nedeľa, 00:00 – 24:00 hod.
  Účel parkoviska: parkovanie pre vozidlá zabezpečujúce prevádzku nemocnice s poliklinikou Dunajská Streda, a.s. Parkovanie pre verejnosť je možné len 30 minút bezplatne, potom za poplatok 5,00 EUR za každú začatú hodinu.
  Spôsob platenia: platba v automatickej pokladni na základe predloženého parkovacieho lístka
  Cenník parkovania: 

  • do 30 minút je parkovanie zdarma na vyhradenom mieste
  • každá začatá hodina parkovania : 5,00 €
  • poplatok za stratu alebo poškodenie parkovacieho lístka: 20,00 €
  • poplatok za stratu alebo poškodenie ročnej parkovacej karty : 20,00 €
  • zneužitie vjazdu do areálu vyhradeného pre iné vozidlá: 50,00 €
  • parkovanie na trávnatej ploche : 50,00 €
  • obsadenie miesta sanitke, požiarnemu alebo servisnému vozidlu, tieto miesta sú riadne vyznačené : 50,00 €
  • Zákazník s preukazom ZŤP, ZTTP a darca krvi v deň darovania, má nárok na bezplatné parkovanie v čase od 6:30 do 16:00 hod

  Vjazd a výjazd na parkovisko je monitorovaný 24 hodín kamerou. Záznamy z kamier sa uchovávajú  po dobu 1 týždňa.
  VSTUPOM DO AREÁLU SA ZAVAZUJETE DODRŽIAVAŤ  PARKOVACÍ PORIADOK
  Celé znenie parkovacieho ako aj reklamačného poriadku je k dispozícii na vrátnici.
  Prevádzkový poriadok parkoviska

História

Základný kameň  budovy  nemocnice bol slávnostne položený dňa 3.decembra 1955.  Výstavba prebiehala päť rokov.  l. januára 1960 nastali organizačné  zmeny v regióne  a k okresnému mestu Dunajská Streda boli pričlenené okresy Šamorín a Veľký Meder (bývalé Čalovo) 1.apríla 1960 prebehlo slávnostné otvorenie Okresného ústavu národného zdravia (OÚNZ) Dunajská Streda.

Nemocnica mala vtedy  štyri oddelenia: interné, detské, gynekologicko- pôrodnícke  a chirurgické. Počet lôžok na  všetkých oddeleniach bol 244 a  celkový počet zdravotníckych  a hospodársko – technických zamestnancov bol 900.

Riaditelia:

 • MUDr. Dóka Viliam  /1960-1962/
 • MUDr. Beleš Emil st./1962-1968/
 • MUDr. Kottman Ivan /1968-1987/
 • MUDr. Fucker Teodor/1987-1989/
 • MUDr. Baluška František –  poverený vedením
 • MUDr. Nagyová Anna /1990-2004/
 • MUDr. Horváth Zoltán/2004-2015/
 • Róbert Mamrilla /2015-2016/
 • Ing. Zita Ženišová /2016-2017/
 • Ing. Sylvia Bock /2017-súčasnosť/

V rokoch 1961-1987 prebehla výstavba nových Obvodných zdravotných stredísk  (OBZS) v Trhovej Hradskej, Gabčíkove, Zlatých Klasoch, Michale na Ostrove, budovy polikliniky, psychiatrického stacionára, Polikliniky na Jesenského  ulici a k rekonštrukcii  zdravotníckych zariadení v celom okrese. Pod OÚNZ Dunajská Streda patrili aj Obvodné zdravotné strediská  v celej spádovej oblasti, lekárske stanice prvej pomoci  a detské poradne.

Počet obyvateľov v okrese narástol, počet odborných ambulancií sa rozšíril a preto bolo potrebné  zriadiť ďalšie obvodné ambulancie. K starej budove sa pristavala nová časť polikliniky,  ktorá bola odovzdaná v decembri 1987. Zahájenie prevádzky  prebehlo v roku 1988,  a v priestoroch novej budovy  našli  miesto okrem odborných ambulancií  aj spoločné vyšetrovacie zložky. Všetky ambulancie a spoločné vyšetrovacie zložky boli vybavené moderným technickým zariadením.

Uznesením vlády SR z 2.10.1990 na zabezpečenie úloh OÚNZ Dunajská Streda bolo pričlenené komplexné ubytovacie zariadenie Horný Bar od Váhostavu  š.p. Žilina, kde od roku 1992 do roku 2004,  pod názvom „Areál zdravia Horný Bar“,  boli v prevádzke lôžkové oddelenia:  geriatria a rehabilitačná časť neurologického oddelenia.

K 31.12.1991  OÚNZ Dunajská Streda rozhodnutím MZ SR zanikol. Došlo k delimitácii na Nemocnicu s Poliklinikou Dunajská Streda, Poliklinika Veľký Meder, Poliklinika Šamorín, Zdravotnícky servisný podnik Dunajská Streda a  Ústav hygieny a epidemiológie.

Nakoľko stúpal počet obyvateľstva v okrese, ani posteľový fond nemocnice  kapacitne nepostačoval pokryť požiadavky obyvateľov, preto  sa v rokoch od 1994 až 1999  spustila prístavba  dvoch lôžkových  pavilónov pod označením  A1  a A2.

30. marca 2001 došlo k delimitácii Obvodných zdravotných stredísk na  jednotlivé obecné úrady.

Od 1. januára 2003  do 31. decembra 2008 bola NsP Dunajská Streda príspevkovou organizáciou v pôsobnosti vyššieho územného celku. Zriaďovateľom a  správcom majetku bol Trnavský samosprávny kraj (TTSK).

Najväčšie zmeny v našej nemocnici sa však  uskutočnili od roku 2004. Na lôžkových oddeleniach – internom, neurologickom, gynekologicko-pôrodníckom a FRO oddelení –  sa postupne vybudovali a uviedli do prevádzky aj  nadštandardné  izby, ktoré sú veľmi obľúbené a žiadané hospitalizovanými pacientmi. Celkovo bolo takto daných 7 nadštandardne vybavených izieb do užívania.

Na gynekologicko-pôrodníckom oddelení došlo nielen k prestavbe a k celkovej  modernizácii pôrodných sál, ale  od  roku 2005 je v ponuke pre nastávajúce rodičky  alternatívny pôrod do vody, ktorý je spojený s pobytom v dobe hospitalizácie v špeciálne vybavenom  apartmáne.  V roku 2006 sa odčlenilo od gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia novorodenecké oddelenie,  vybavené  nadštandardnými izbami, ako aj rodinným apartmánom, poskytujúcim absolútne pohodlie počas pobytu v nemocnici.

V našej nemocnici sa od roku 2006 zaviedol nový liečebný postup – ozonoterapia- inforaminálna aplikácia a paravertebrálna aplikácia.

V rámci privatizácií zdravotníckych zariadení došlo k privatizácii verejnej lekárne, ktorá v roku 2007 bola znovu začlenená do majetku nemocnice.

V roku 2008 nemocnica po splnení medzinárodne platných noriem získala ocenenie  od nadácie UNICEF  Plaketu  „ Baby Friendly Hospital – BFH- Nemocnica priateľská deťom“.

Oddelenie klinickej biochémie je od roku 2008 vybavené novým  laboratórnym informačným systémom,  rovnako ako aj oddelenie Hematológie a transufiológie.

Od 01.01.2009 Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda sa transformovala na akciovú spoločnosťou s obchodným názvom „ Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda, a.s.“ s väčšinovým majetkovým podielom TTSK a Mesto Dunajská Streda.

Zavedením nových operačných metód na chirurgickom oddelení došlo v januári 2009 na prerozdelenie tohto oddelenia na špecializované pracoviská s nadštandardnými operačnými postupmi  (TEP)  na  chirurgické, traumatologické a ortopedické oddelenia.

Naša nemocnica tieto nadštandardné služby a liečebné metódy dosahuje vďaka špecializovaných odborníkov a  zodpovedným prístupom  všetkých zdravotníckych i nezdravotníckych  zamestnancov.