NEINVESTIČNÝ FOND

Identifikačné údaje fondu

Názov : Neinvestičný fond Nemocnice s poliklinikou sv. Barbory Rožňava

Sídlo : Špitálska 1, 048 01 Rožňava

Právna forma : neinvestičný fond

IČO : 31 256 376

Bankové spojenie : Slovenská sporiteľňa, a.s., pobočka Rožňava,

IBAN: SK57 0900 0000 0005 1135 4265

Správna rada:

MUDr. Jarmila Balušíková – predseda
Mgr. Alena Kačalová – člen
Eva Pállová – člen

Členovia dozornej rady N.f.:

Mgr. Gabriela Košuthová
Bc. Eva Barcziová
MUDr. Daniela Rihošeková

KONTAKT :

Správca: Erika Hroncová, tel.: 058/734 2981, mob.: +421 915 855 780

POĎAKOVANIE SPONZOROM

Vedenie NsP sv. Barbory Rožňava, a.s., sa  touto cestou chce poďakovať v mene svojom,  ale aj v mene svojich pacientov, zamestnancom NsP, súkromným osobám, právnickým osobám, firmám a organizáciám, ktorí svoju 2% daň darovali v predchádzajúcom období Neinvestičnému fondu NsP sv. Barbory Rožňava, a tak podporili naše úsilie pri skvalitňovaní zdravotníckych služieb nemocnice.

Vašou štedrosťou sa nám podarilo v období posledných dvoch rokov vyzbierať 14.022,79 EUR.

Zdravotnícka technika zakúpená pre NsP sv. Barbory Rožňava a,s. z prostriedkov N.f. za posledných 5 rokov fungovania fondu celkovo v hodnote 32.136,47 EUR:

 • Vyšetrovacia LED lampa pre príjmovú chirurgickú ambulanciu
 • EKG prístroj ELI pre oddelenie multiodborovej intenzívnej starostlivosti
 • 2 ks prenosné 12-zvodové EKG prístroje Mortara ELI 230 pre psychiatrickú liečebňu a interné oddelenie
 • 3 ks prenosné germicídne žiariče pre oddelenie multiodborovej intenzívnej starostlivosti
 • zákroková lampa Medilux BHS-175 na traumatologickú ambulanciu,
 • Lymfodrenážny prístroj pre fyziatricko-rehabilitačné oddelenie
 • Infúzne dávkovače
 • Defibrilátor
 • Tlačiareň etikiet pre hematologicko-transfuziologické odd.
 • Endoskopický aplikátor
 • COOPER systém KOH RUMI
 • Masážna stolička

Finančné prostriedky z 2% dane z príjmu získané v roku 2016 vo výške 5.747,41 EUR budú použité v roku 2017.

Pevne veríme, že Vašu priazeň si i naďalej zachováme a  poteší nás, ak sa  rozhodnete Vaše sponzorské dary v akejkoľvek  forme darovať nášmu neinvestičnému fondu v priebehu celého roka, a týmto spôsobom aj Vy prispejete k modernizácii ďalších pracovísk nemocnice.

Za Vaše príspevky srdečne ďakujeme!