Aktuality, Svet Zdravia, Rožňava    20.06.2019

Návšteva Národného ústavu Duševného Zdravia v ČR

Pracovníci psychiatrického oddelenia NsP Rožnava navštívili vrámci rozšírenia a doplnenia poznatkov o vývoji psychiatrickej starostlivosti Národný Ustav Duševného Zdravia v Českej republike. Je situovaný v Klecanoch a jeho súčasným riaditeľom je prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc., FRCPsych.

Je to nové moderné výskumnné a klinicky orientované centrum zamerané na neurobiologické mechanizmy vedúce k rozvoju najzávažnejších duševných porúch. Súčasťou výskumu je vývoj a testovanie nových diagnostických a liečebných metód. Prístup k problematike zakladajú na vzájomnej previazanosti metodík molekulárnej biológie, animálneho modelovania, štrukturálneho a funkčného zobrazenia mozgu, klinickej a experimentálnej psychofarmakológie.Pre študentov
medicíny a pre iné magisterské a postgraduálne študijné programy slúži tiež ako výučbová základňa.

Naši pracovníci dostali možnosť vidieť moderne vybavenú lôžkovú časť poskytujúcu celkovo 55 lôžok pacientom s poruchami nálady, úzkostným poruchám, psychotickým poruchám, poruchám spánku a duševným ochoreniam v starobe vrátane demencie. Návštívili aj denný stacionár poskytujúci mimo iné aj 7-týždňový vysoko špecializovaný program smerujúci ku zvládaniu prejavov stresu, úzkosti a depresie. Za zmienku stojí aj laboratórium neurostimulácie, ktoré disponuje unikátnym transkraniálnym neuromodulačným systémom Geodesis využívajúci hybridné neuromodulačne elektródy umožňujúce s vysokou presnosťou zacieliť oblasti mozgu za súčasného monitorovania EEG. K dôkladnej diagnostike prispieva aj pracovisko magnetickej rezonancie umiestnené priamo v budove zamerané na vyšetrenie mozgu vrátane funkčných vyšetrení.

Veríme, že táto unikátna príležitosť a nové poznatky z oblasti psychiatrie priniesla našim pracovníkom skúsenosť, ktorú budú mocť využiť aj vrámci svojho oddelenia.

GalériaĎalšie príspevky, ktoré by Vás mohli zaujímať

Blog 19.09.2019

Endorfín má podporné účinky na imunitu

Endorfíny sú endogénne opioidné neuropeptidy, ktoré patria do veľkej skupiny endogénnych opiátov .

Aktuality 18.09.2019

Prešovská poliklinika ProCare vytvorila pre mamičky prvý dojčenský kútik

Najväčšia poliklinika v meste zrekonštruovala aj dve pediatrické ambulancie.

Aktuality 18.09.2019

Svidnícka nemocnica po ôsmich rokoch otvorila nové fyziatricko-rehabilitačné oddelenie

Svidnícka nemocnica dnes oficiálne predstavila nové fyziatricko-rehabilitačné oddelenie (FRO).

Odoberajte novinky e-mailom

 

PROCARE LEKÁR 24

Možnosti riešenia vašich zdravotných komplikácií doma a v zahraničí

 

Teraz 25% zľava

VIAC INFO