Aktuality, Svet Zdravia, Rožňava    20.06.2019

Návšteva Národného ústavu Duševného Zdravia v ČR

Pracovníci psychiatrického oddelenia NsP Rožnava navštívili vrámci rozšírenia a doplnenia poznatkov o vývoji psychiatrickej starostlivosti Národný Ustav Duševného Zdravia v Českej republike. Je situovaný v Klecanoch a jeho súčasným riaditeľom je prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc., FRCPsych.

Je to nové moderné výskumnné a klinicky orientované centrum zamerané na neurobiologické mechanizmy vedúce k rozvoju najzávažnejších duševných porúch. Súčasťou výskumu je vývoj a testovanie nových diagnostických a liečebných metód. Prístup k problematike zakladajú na vzájomnej previazanosti metodík molekulárnej biológie, animálneho modelovania, štrukturálneho a funkčného zobrazenia mozgu, klinickej a experimentálnej psychofarmakológie.Pre študentov
medicíny a pre iné magisterské a postgraduálne študijné programy slúži tiež ako výučbová základňa.

Naši pracovníci dostali možnosť vidieť moderne vybavenú lôžkovú časť poskytujúcu celkovo 55 lôžok pacientom s poruchami nálady, úzkostným poruchám, psychotickým poruchám, poruchám spánku a duševným ochoreniam v starobe vrátane demencie. Návštívili aj denný stacionár poskytujúci mimo iné aj 7-týždňový vysoko špecializovaný program smerujúci ku zvládaniu prejavov stresu, úzkosti a depresie. Za zmienku stojí aj laboratórium neurostimulácie, ktoré disponuje unikátnym transkraniálnym neuromodulačným systémom Geodesis využívajúci hybridné neuromodulačne elektródy umožňujúce s vysokou presnosťou zacieliť oblasti mozgu za súčasného monitorovania EEG. K dôkladnej diagnostike prispieva aj pracovisko magnetickej rezonancie umiestnené priamo v budove zamerané na vyšetrenie mozgu vrátane funkčných vyšetrení.

Veríme, že táto unikátna príležitosť a nové poznatky z oblasti psychiatrie priniesla našim pracovníkom skúsenosť, ktorú budú mocť využiť aj vrámci svojho oddelenia.

GalériaĎalšie príspevky, ktoré by Vás mohli zaujímať

Aktuality 26.05.2020

Trebišovská nemocnica vynovila hematologickú ambulanciu

Pacienti trebišovskej nemocnice môžu navštevovať novú hematologickú ambulanciu. Nemocnica začiatkom roka tri mesiace rekonštruovala dlhodobo nevyužívané priestory detského RTG pracoviska, do ktorých ambulanciu presunula a do prestavby investovala 42-tisíc eur.

Aktuality 26.05.2020

Pre koronavírus nemôžu cestovať? Zdravotníci svidníckej nemocnice si dávali každý deň kávu v inej časti sveta

Paríž, Benátky či New York. Zdravotníci svidníckej nemocnice si počas tohto týždňa mohli dať kávu každý deň v inej časti sveta. Vedenie nemocnice sa im aj takto chcelo poďakovať za zvládnutie epidémie koronavírusu a v čase, keď ešte nie je možné cestovať, ich na chvíľu vziať do rôznych známych metropol.

Aktuality 22.05.2020

Dar od Nadácie Križovatka pre nemocnicu v Rimavskej Sobote

Nadácia Križovatka získala od sponzorov pre pôrodnicu nemocnice Rimavská Sobota plienky ako dar. Poďakovanie za tento ušľachtilý dar patrí pani riaditeľke Táni Tomasch z nadácie Križovatka.

Odoberajte novinky e-mailom

 

PROCARE LEKÁR 24

Možnosti riešenia vašich zdravotných komplikácií doma a v zahraničí

 

Teraz 25% zľava

VIAC INFO