Aktuality, Koronavirus, Svet Zdravia, Dunajská Streda, Galanta, Humenné, Michalovce, Partizánske, Rimavská Sobota, Rožňava, Spišská Nová Ves, Svidník, Topoľčany, Trebišov, Vranov nad Topľou, Železničná Nemocnica Košice, Žiar nad Hronom    21.01.2021

Na očkovanie v nemocniciach Svet zdravia sa môžu určené skupiny prihlásiť online

Na termín očkovania proti ochoreniu COVID-19 v Nemocniciach Svet zdravia sa môžu určené skupiny ľudí prihlásiť online prostredníctvom národného portálu www.korona.gov.sk.

 

Aktuálne voľné termíny sú konkrétne definovaným skupinám v zmysle národnej očkovacej stratégie k dispozícii od pondelka 25. januára.

Aktuálne je na stránke www.korona.gov.sk otvorené prihlasovanie pre:

 • zdravotníckych pracovníkov
 • študentov zdravotníckeho lekárskeho a nelekárskeho odboru, ktorí počas štúdia prichádzajú do kontaktu s pacientom
 • zamestnancov obslužnej organizácie, ktorí vykonávajú svoju činnosť v nemocnici
 • zamestnancov zariadenia sociálnych služieb (napríklad domova sociálnych služieb)
 • terénnych sociálnych pracovníkov
 • zamestnancov nemocnice, ktorí prichádza do kontaktu s pacientom
 • zamestnancov záchrannej zdravotnej služby a dopravnej zdravotnej služby, ktorí prichádzajú do kontaktu s pacientom
 • zamestnancov mobilného odberného miesta, ktorí prichádzajú do kontaktu s testovanou osobou
 • osoby nad 85 rokov,
 • osoby nad 75 rokov,
 • osoby, ktoré v rámci cirkvi alebo náboženskej spoločnosti registrovanej podľa osobitného predpisu poskytujú duchovnú službu pre pacientov s ochorením COVID-19 v nemocnici alebo pre prijímateľov sociálnych služieb v zariadení sociálnych služieb

Pred očkovaním musí registrovaný žiadateľ vedieť preukázať fakt, že do tejto skupiny patrí (napr. potvrdením o zamestnaní, či služobným preukazom). Termín na podanie druhej dávky vakcíny mu bude pridelený automaticky.

Po nahlásení sa na termín nemocnica následne na základe dopytu objednáva daný počet vakcín.

Po príchode do vakcinačného centra, respektíve ambulancie vypĺňa pacient dotazník, v ktorom sa posudzujú rizikové faktory. Po vykonaní všetkých náležitých úkonov sa pristúpi k samotnej vakcinácií. Po tomto kroku je potrebné, aby pacient počkal na pozorovanie približne 15 minút v čakárni. U rizikových skupín je táto doba predĺžená na 30 minút.

Informácie o jednotlivých vakcinačných centrách nemocníc Svet zdravia nájdete nižšie.

Nemocnica Svet zdravia Dunajská Streda

Očkovanie v dunajskostredskej nemocnici sa bude konať vo vakcinačnom centre v priestoroch bývalej rehabilitácie, v pavilóne A (prístup cez hlavný vchod nemocnice).  Pripravené sú dve ambulancie, v rámci ktorých sa bude očkovať na dvoch miestach, s celkovou týždennou kapacitou približne 1000 ľudí. Vakcinačné centrum bude v prevádzke od 9.00 do 15.00 hod., obedňajšia prestávka je v čase od 12.00 do 12.45 hod.

Nemocnica Svet zdravia Galanta

Očkovanie v galantskej nemocnici sa bude dočasne konať vo vakcinačnom centre v priestoroch oddelenia hematológie a transfúziológie na druhom poschodí hlavnej budovy, neskôr od 1. februára pri ambulancii pneumológie a ftizeológie. Pripravené sú dve ambulancie, v rámci ktorých sa bude očkovať na dvoch miestach, s celkovou týždennou kapacitou v počiatočnej fáze približne 780 ľudí. Vakcinačné centrum bude v prevádzke od 9.00 do 15.00 hod., obedňajšia prestávka je v čase od 12.00 do 12.45 hod.

Nemocnica Svet zdravia Humenné

Očkovanie v humenskej nemocnici sa bude konať vo vakcinačnom centre na ulici Nemocničná 7 – Pavilón A. Pripravené sú 3 ambulancie s celkovou dennou kapacitou približne 200 ľudí. Vakcinačné centrum bude v prevádzke od 8.00 do 15.00 h.

Od 21.01.2021 sme zriadili telefónnu linku : 0908 389 802, kde sa môžu osoby spadajúce do kategórie 65+ prihlásiť počas pracovných dní v čase od 9.00 do 14:00 h. a následne budú zaradené do zoznamu náhradníkov. To znamená, že v prípade, ak sa na očkovanie v konkrétny deň nedostavia všetky osoby, ktoré sú objednané prostredníctvom centrálneho objednávkového systému, budeme prednostne kontaktovať osoby práve z tohto zoznamu náhradníkov.

Nemocnica Svet zdravia Michalovce  

Vakcinácia v michalovskej nemocnici sa bude konať vo vakcinačnom centre na Duklianskej ulici. Pripravených je päť ambulancií s celkovou dennou kapacitou približne 300 ľudí. Vakcinačné centrum bude v prevádzke od 9.00 do 15.30 h.

Nemocnica Svet zdravia Partizánske

Očkovanie v partizánskej nemocnici sa bude konať vo vakcinačnom centre v priestoroch UPS ambulancie. Vakcinačné centrum bude v prevádzke od 8.00 do 15.00 hod., obedňajšia prestávka je v čase od 12.00 do 12.45 hod.

Nemocnica Svet zdravia Rimavská Sobota

Očkovanie v rimavskosobotskej nemocnici sa bude konať v areáli nemocnice. Pripravené sú dve ambulancie, v rámci ktorých sa bude očkovať na dvoch miestach.

Vakcinačné centrum I  je zriadené v detskej príjmovej ambulancii (blok A) s bezbariérovým vchodom priamo do ambulancie. Vakcinačné centrum II je zriadené v pavilóne oddelenia vnútorného lekárstva (blok C), vchod je po železných schodoch z vonkajšej strany budovy.

Celková týždenná kapacita v počiatočnej fáze je približne 700 ľudí.  Vakcinačné centrum bude v prevádzke počas pracovných dní od 9.00 do 15.30 hod., obedňajšia prestávka je v čase od 12.00 do 12.45 hod.

Nemocnica Svet zdravia Rožňava

Očkovanie v rožňavskej nemocnici sa bude konať vo vakcinačnom centre na Poliklinike dospelých (0. poschodie). Pripravená je jedna ambulancia, v rámci ktorej očkujeme na dvoch miestach s celkovou dennou kapacitou v počiatočnej fáze približne 300 ľudí.

Vakcinačné centrum bude v prevádzke od 9:00 do 15:30 hod., obedná prestávka 12:00-12:45 hod.

Pacienti, ktorí majú záujem objednať sa do zoznamu náhradníkov na vakcináciu, zaregistrujte sa na recepcii. Registrácia na recepcii možná osobne / telefonicky +421 58 7771 125 / emailom recepcia.rv@svetzdravia.com počas pracovných dní v čase od 12:30 – 15:30 hod.

Nemocnica Svet zdravia Svidník

Očkovanie vo svidníckej nemocnici sa bude konať vo vakcinačnom centre v bloku B na hematologicko-transfúziologickom oddelení na druhom poschodíod 1. februára v tom istom bloku na prízemí.

Pripravená je jedna ambulancia, v rámci ktorej sa bude očkovať na dvoch miestach, s celkovou dennou kapacitou v počiatočnej fáze približne 120 ľudí denne. Vakcinačné centrum bude v prevádzke od pondelka do piatku v čase od 9.00 do 15.00 hod., obedňajšia prestávka je v čase od 11.45 do 12.30 hod.

Ak sa na očkovanie v daný deň nedostavili všetky osoby objednané prostredníctvom centrálneho objednávkového systému, poskytovateľ môže dávky očkovacej látky, v počte v akom sa z tohto dôvodu v daný deň nepoužili, podať:

 1. prioritne osobám s vekom najmenej 65 rokov, ktorým sa v jeho zdravotníckom zariadení poskytuje ústavná zdravotná starostlivosť, alebo osobám s ochorením podľa bodu E písm. b), vyhlášky č.10/2021, ktorým sa v jeho zdravotníckom zariadení poskytuje ústavná zdravotná starostlivosť;
 2. ak nemôže dávku očkovacej látky podať osobe podľa predchádzajúcej vety, môže ju podať inej osobe s vekom najmenej 65 rokov alebo osobe s ochorením podľa bodu E písm. b), vyhlášky č.10/2021,.

Náhradníci – záujemcovia  o očkovanie vo vakcinačnom centre nemocnice Svidník sa môžu prihlásiť: na telefónnom čísle: +421 907 260 147, email: nahradnik.sk@svetzdravia.com

Očkovanie vo svidníckej nemocnici sa bude konať vo vakcinačnom centre v bloku B na Hematologicko – transfúziologickom oddelení – druhé poschodie a od 1. 2. 2021 v tom istom bloku na prízemí.

Viac sa dozviete na TU.

Nemocnica Svet zdravia Spišská Nová Ves

Očkovanie v spišskonovoveskej nemocnici sa bude konať vo vakcinačnom centre v priestoroch chirurgických ambulancií. Pripravené sú dve ambulancie, v rámci ktorých sa bude očkovať na dvoch miestach, s celkovou týždennou kapacitou v počiatočnej fáze približne 780 ľudí. Vakcinačné centrum bude v prevádzke od 9:00 do 15:00 hod., obedňajšia prestávka je v čase od 12:00 do 12:45 hod.

Nemocnica Svet zdravia Topoľčany

Očkovanie v topoľčianskej nemocnici sa bude konať vo vakcinačnom centre v priestoroch algeziologickej ambulancie. Pripravená je jedna ambulancia s celkovou týždennou kapacitou v počiatočnej fáze približne 450 ľudí. Vakcinačné centrum bude v prevádzke od 7.00 do 15.00 hod., obedňajšia prestávka je v čase od 12.00 do 12.30 hod.

Nemocnica Svet zdravia Trebišov

Očkovanie v trebišovskej nemocnici sa bude konať vo vakcinačnom centre v priestoroch ambulantnej časti rehabilitácie na prízemí nemocnice. Pripravený je priestor pre registráciu a očkovanie, s celkovou týždennou kapacitou v počiatočnej fáze približne 1 500 ľudí. Vakcinačné centrum bude v prevádzke každý pracovný deň od 8:00 do 15:30 hod., obedňajšia prestávka je v čase od 12:00 do 12:30 hod.

Nemocnica Svet zdravia Vranov nad Topľou

Očkovanie vo vranovskej nemocnici sa bude konať vo vakcinačnom centre, ktoré sa nachádza na prvom poschodí poliklinického pavilónu. Vakcinačné centrum bude v prevádzke od 9.00 do 15.00 hod., obedňajšia prestávka je v čase od 12.00 do 13.00 hod.

V prípade otázok o objednávaní sa na očkovanie možno využiť telefonickú linku nemocnice: 0918 931 962.

Nemocnica Svet zdravia Žiar nad Hronom 

Očkovanie v žiarskej nemocnici sa bude konať vo vakcinačnom centre v budove polikliniky na druhom poschodí (0907 788 823). Pripravená je jedna ambulancia s celkovou dennou kapacitou v počiatočnej fáze približne 120 ľudí. Vakcinačné centrum bude v prevádzke od 8.00 do 15.00 hod., obedňajšia prestávka je v čase od 12.00 do 12.45 hod.

Ak sa na očkovanie v daný deň nedostavili všetky osoby objednané prostredníctvom centrálneho objednávkového systému, poskytovateľ môže dávky očkovacej látky, v počte v akom sa z tohto dôvodu v daný deň nepoužili, podať:

a) prioritne osobám s vekom najmenej 65 rokov, ktorým sa v jeho zdravotníckom zariadení poskytuje ústavná zdravotná starostlivosť, alebo osobám s ochorením podľa bodu E písm. b), vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky  č.10/2021, ktorým sa v jeho zdravotníckom zariadení poskytuje ústavná zdravotná starostlivosť;

b) ak nemôže dávku očkovacej látky podať osobe podľa predchádzajúcej vety, môže ju podať inej osobe s vekom najmenej 65 rokov alebo osobe s ochorením podľa bodu E písm. b), vyhlášky č.10/2021, 

bod E, písmeno b)

osoba so závažnou chorobou významne zvyšujúcou riziko závažného priebehu ochorenia COVID-19, bez ohľadu na vek; osobou so závažnou chorobou významne zvyšujúcou riziko závažného priebehu ochorenia COVID-19 je napríklad pacient:

 1. onkologický v štádiu liečby ochorenia,
 2. s aktívnou formou hemato-onkologického ochorenia,
 3. s transplantáciou solídnych orgánov,
 4. s transplantáciou krvotvorných buniek (BMT),
 5. s chronickou obštrukčnou bronchopulmonálnou chorobou v štádiu GOLD C,D
 6. v minulosti liečený pre závažnú formu sepsy alebo ktorý prekonal v minulosti aspoň dvakrát pneumóniu so závažným priebehom,
 7. so stredne ťažkým a ťažkým stupňom reštrikčnej ventilačnej poruchy,
 8. s chronickým srdcovým zlyhaním (NYHA III, IV),
 9. po cievnej mozgovej príhode s trvalými závažnými následkami,
 10. so závažnou formou pľúcnej hypertenzie, závažnými formami reštrikčných ochorení srdca,
 11. s diabetes mellitus s orgánovou manifestáciou ochorenia na minimálne 2 orgánoch,
 12. s HIV v štádiu AIDS/late presenter,
 13. s chronickým zlyhaním obličiek (GF menej ako 0,5 ml/s),
 14. s extrémnou obezitou – BMI vyšší ako 35,
 15. so závažnými psychiatrickými chorobami (vysoké riziko prenosu infekcie na ostatných),
 16. s cirhózou pečene,
 17. so závažnými metabolickými chorobami, dispenzarizovaný a vyžadujúci substitučnú liečbu,
 18. so závažnou poruchou imunity, vyžadujúci dispenzarizáciu a substitučnú liečbu,
 19. so závažnou neurologickou chorobou – sclerosis multiplex vyžadujúcou liečbu, myastenia gravis, amyotrofická laterálna skleróza a iné,
 20. s mentálnou, vrodenou alebo inou chorobou s významným znížením kognitívnych funkcií (významné riziko šírenia ochorenia)
 21. so závažnou formou reumatologických, gastroenterologických a iných ochorení vyžadujúce biologickú liečbu,
 22. so závažnými poruchami hemokoagulácie,
 23. so závažným priebehom infekčných ochorení (napr. tuberkulóza).

Náhradníci – záujemcovia  o očkovanie vo vakcinačnom centre nemocnice Žiar nad Hronom sa môžu prihlásiť v čase od  9.00 – 10.00 hod. na telefónnom čísle: 0907 788 823.

Železničná nemocnica Košice

Na očkovanie Železničná nemocnica Košice zriadila vakcinačné centrum, ktoré je situované na prízemí v priestoroch fyziatricko-rehabilitačného oddelenia. Celková týždenná kapacita je v súčasnosti 560 ľudí. Vakcinačné centrum bude v prevádzke počas pracovných dní od 8.00 do 14.45 hod., obedňajšia prestávka je v čase od 12.00 do 12.45 hod.Ďalšie príspevky, ktoré by Vás mohli zaujímať

Aktuality 25.02.2021

Poďakovanie firme Sladučké Ovocie

Firma Sladučké Ovocie s.r.o., podporila zamestnancov rimavskosobotskej všeobecnej nemocnice Svet zdravia, a. s., darovaním čerstvého ovocia, zeleniny a produktov vlastnej výroby.

Aktuality 25.02.2021

Zdravotníci v Dunajskej Strede dostali od pacienta chutný dar

V dunajskostredskej nemocnici dostal tento týždeň personál skutočne milé poďakovanie.

Aktuality 22.02.2021

Vedúca sestra galantskej nemocnice: Častokrát sa musíme ísť vyplakať

Od 7. januára je nemocnica Svet zdravia v Galante reprofilovaná na červenú, teda covidovú nemocnicu. Na oddelení anestéziológie a multiodborovej intenzívnej starostlivosti (OAMIS) sa o pacientov s ochorením COVID-19 starajú sestry a lekári v celotelových overaloch, s respirátormi a ochrannými okuliarmi na tvári.

Odoberajte novinky e-mailom

 

PROCARE LEKÁR 24

Možnosti riešenia vašich zdravotných komplikácií doma a v zahraničí

 

Teraz 25% zľava

VIAC INFO